Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej SzymczakPełnomocnik - Andrzej Szymczak

piętro II, pokój 229
tel.: +48 95 711 53 26


Samodzielne stanowisko ds. nadzoru nad oświadczeniami majątkowymi

vacat

W skład Zespołu wchodzi Kancelaria Tajna

Kierownik Kancelarii

Aneta Andruszko

piętro II, pokój 226
tel.: +48 95 711 53 04


Zakres działań Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności ocena i szaco-wanie ryzyka;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wpro-wadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 • opracowywanie instrukcji określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych
  o klauzuli „poufne” oraz „zastrzeżone”;
 • opracowanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 • przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających i udostępnianie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 • nadzór nad Kancelarią Tajną - odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom;
 •  przyjmowanie, rejestrowanie, i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym:
 • Wicewojewody Lubuskiego,
  b) Dyrektora Generalnego Urzędu,
  c) dyrektorów wydziałów i ich zastępców, głównego księgowego oraz osób na stanowiskach równorzędnych pod względem płacowym,
  d) urzędników służby cywilnej,
  e) kierowników jednostek administracji zespolonej;
 • przygotowanie analizy danych zawartych w ww. oświadczeniach o stanie majątkowym;
 • przyjmowanie, rejestrowanie, udostępnianie i przechowywanie oświadczeń  majątkowych składanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałka województwa, przewodniczących: rad gmin, powiatów, sejmiku województwa;
 • przygotowanie analizy danych zawartych w ww. oświadczeniach majątkowych;
 • prowadzenie spraw wynikających z kompetencji Wojewody określonych ustawą
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Aleksandra Chmielińska-Ciepły 2017-01-24 15:03
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie