Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

 Kierownik Oddziału

Anna Kosińska - Malinowska

Piętro XII, p. 1218
tel.: +48 95 7 851 920

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli

Aleksandra Wawrzyniak

Piętro XII, p. 1215
tel.: +48 95 7 851 926

Dagmara Chmielewska

Piętro XII, p. 1214
tel.: +48 95 7 851 921

Liliana Tomiak

Piętro XII, p. 1201
tel.: +48 95 7 851 925

Stanowisko ds. koordynacji kontroli i spraw programowych PW INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

Arleta Glądała

Piętro XII, p. 1214
tel.: +48 95 7 851 922

Stanowisko ds. kontroli, obsługi systemów informatycznych i SION

Jacek Włodarczak

Piętro XII, p. 1217
tel.: +48 95 7 851 927

Stanowisko ds. kontroli oraz planowania budżetowego

Iwona Głośniak

Piętro XII, p. 1217
tel.: +48 95 7 851 923

Stanowisko ds. kontroli oraz koordynacji wykorzystania pomocy technicznej

Joanna Nazwalska

Piętro XII, p. 1215
tel.: +48 95 7 851 924


Zadania:

1. Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę Lubuskiego funkcji Kontrolera Krajowego dla Programów Współpracy Transgranicznej:

          - Polska-Saksonia 2007-2013
          - Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
          - INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
          - INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020

  • przeprowadzanie kontroli I stopnia, w formie kontroli administracyjnej i kontroli rzeczowej na miejscu realizacji projektu,
  • potwierdzanie kwalifikowalności i zasadności wydatków zadeklarowanych do certyfikacji,
  • rozpatrywanie zastrzeżeń zgłaszanych w stosunku do wydatków podlegających pomniejszeniu i korektom finansowym,
  • raportowanie o nieprawidłowościach, zapobieganie, wykrywanie i korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • wprowadzanie danych do systemów informatycznych obsługujących Programy,
  • współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programów po stronie polskiej i niemieckiej w zakresie realizowanych zadań, w tym udzielanie informacji niezbędnych do celów statystycznych, monitoringu finansowego i badania efektywności Programów,
  • organizacja szkoleń/konsultacji dla Beneficjentów na temat procedur kontroli oraz zasad rozliczania wydatków w ramach projektów,
  • opiniowanie zmian wprowadzanych do dokumentów programowych,
  • przeprowadzanie corocznej identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją powierzonych zadań.

2. Obsługa zadań przyjętych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym bieżąca obsługa finansowa zadań w zakresie melioracji, scaleń, pomocy technicznej PROW, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Rzepecka 2019-08-26 09:44
na górę strony wstecz

Wydział Programów Europejskich i Rządowych

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie