Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Zakres treści map potrzeb zdrowotnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych  (Dz. U. z 2015r. poz. 458), regionalna mapa potrzeb zdrowotnych ma składać się z trzech części:

  • analiza demograficzna i epidemiologiczna (liczba i struktura ludności wg powiatów, płci i wieku, przeciętne dalsze trwanie życia w województwie, liczba urodzeń, współczynnik płodności, gęstość zaludnienia, zgony według przyczyn, standaryzowany wskaźnik umieralności, współczynnik chorobowości szpitalnej, współczynnik zapadalności na choroby objęte rejestrami, umieralności okołoporodowej);
  • analiza stanu i wykorzystania zasobów (liczba świadczeniodawców z podziałem na zakresy udzielanych świadczeń, liczbę i rodzaj oddziałów szpitalnych oraz łóżek, liczbę podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,  wykorzystanie wyrobów medycznych stanowiących aparaturę medyczną oraz łóżek szpitalnych, analizę udzielnych świadczeń opieki  zdrowotnej wg ICD-10, procedur medycznych wg ICD-9,  grup świadczeń oraz trybu przyjęcia, średni czas pobytu u świadczeniodawcy, średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, analiza migracji świadczeniobiorców między powiatami i województwami, zasobów kadrowych lekarzy, pielęgniarek i położnych);
  • prognoza potrzeb zdrowotnych (prognoza liczby i struktury ludności wg powiatów, płci i wieku, liczby urodzeń i współczynników płodności, liczby zgonów, osobodni hospitalizacji, liczby potrzebnych łóżek szpitalnych i łóżek innych niż szpitalne, analiza wrażliwości przyjętych założeń, prognozowane zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym ocena prognozowanych potrzeb zdrowotnych).
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-12-07 08:54
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie