Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Spotkanie - pediatria

Spotkanie Wojewody Lubuskiego z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pediatrycznych (2012-06-27)

W celu wzmocnienia nadzoru i współpracy interdyscyplinarnej w opiece nad dziećmi i młodzieżą w dniu 27 czerwca 2012 roku w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Wojewody Lubuskiego z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pediatrycznych oraz ordynatorami oddziałów szpitalnych. Rozmawiano na temat organizacji oraz kierunków rozwoju opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w województwie lubuskim.

W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Małgorzata Krasowska-Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW oraz Monika Giblewska Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy prof. Mariana Krawczyńskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinach:

  • chirurgii dziecięcej - dr n. med. Piotra Gajewskiego,
  • kardiologii dziecięcej - prof. UM dr hab. n. med. Waldemara Bobkowskiego,
  • urologii dziecięcej - lek. med. Andrzeja Halińskiego,
  • neurologii dziecięcej - dr n. med. Barbary Ujmy – Czapskiej,
  • otorynolaryngologii dziecięcej - dr n. med. Michała Ryglewicza,
  • pielęgniarstwa pediatrycznego - mgr Ewy Łabowskiej – Tomczuk.

Omówiono bazę opieki pediatrycznej w województwie lubuskim oraz poziom jej finansowania (również w zakresie migracji). Ponadto przedstawiono problem zamykania poradni specjalistycznych, w szczególności dziecięcych, z uwagi na niedostosowanie harmonogramów pracy do obowiązujących przepisów.

Zwrócono uwagę na niepokojąco niski wskaźnik objęcia dzieci i młodzieży opieką profilaktyczną przez lekarzy i pielęgniarki rodzinne oraz na najczęściej występujące problemy zdrowotne u pacjentów do 18 roku życia, t.j.: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, zniekształcenia kręgosłupa, dychawice oskrzelowe, otyłość, alergie, zaburzenia rozwoju, niedokrwistość oraz zaburzenia psychiczne (w tym uzależnienia alkoholowe i narkotykowe). Schorzenia te związane są z postępem cywilizacyjnym oraz niezdrowym trybem życia młodych Lubuszan. Zaakcentowano, iż istotny problem stanowi przemoc domowa, w wyniku której w 2011 roku pokrzywdzonych zostało 725 dzieci i młodzieży (głównie do 13 roku życia – 499 osób).

Podkreślona została dostępność do pełnego zakresu diagnostyki i lecznictwa w dziedzinie chirurgii dziecięcej oraz pozytywnie oceniono opiekę w zakresie urologii dziecięcej, jako dziedzinę przyciągającą pacjentów z innych województw. Obserwuje się również postęp w rozwoju nefrologii w Gorzowie Wlkp.

Zwrócono uwagę na problem współpracy lekarzy na styku medycyny rodzinnej oraz ambulatoryjnej i szpitalnej opieki specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, jednocześnie sygnalizując konieczność organizacji spotkania szkoleniowego, aby podnieść poziom wiedzy na temat dostępnych na terenie województwa procedur, a tym samym ograniczyć niekorzystne migracje pacjentów.

Ponadto uczestnicy spotkania zasygnalizowali potrzebę tworzenia oddziałów intensywnej terapii dziecięcej oraz oddziału zakaźnego dla dzieci w celu zabezpieczenia kompleksowej opieki szpitalnej nad ta grupą pacjentów.

Na spotkaniu zasugerowano również podjęcie działań aktywizujących samorządy lokalne w zakresie nadzoru nad realizacją opieki profilaktycznej nad dziećmi. Temat ten będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego powołanego przy Wojewodzie Lubuskim.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2014-08-01 12:30
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie