Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Mapy potrzeb zdrowotnych

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.) dla obszaru województwa sporządza się Regionalną Mapę Potrzeb Zdrowotnych uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Dwie pierwsze regionalne mapy potrzeb zdrowotnych sporządza Minister Zdrowia i będą one dotyczyły wyłącznie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego. Termin sporządzenia map:

  • do 01.04.2016r. na okres 30.06.2016r.-31.12.2018r.,
  • do 31.05.2018r. na lata 2019-2021.

Na podstawie mapy regionalnej wojewoda, w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych ustali priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.  Priorytety ustala sie na okres, na który sporządza się mapę regionalną.

Kolejne Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych raz na 5 lat sporządzane będą przez wojewodę w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Mapa potrzeb zdrowotnych będzie uwzględniana przy sporządzaniu planu zakupów świadczeń zdrowotnych tworzonych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Do dnia ogłoszenia pierwszych regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sporządza plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, na następny rok, uwzględniając stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

Etapy sporządzania map potrzeb zdrowotnych

Zakres treści map potrzeb zdrowotnych

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim

Uchwały Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim

Podstawy prawne

Mapy potrzeb zdrowotnych

Podsumowania do map potrzeb zdrowotnych

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2018-06-13 10:59
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie