Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat krośnieński

Rozmowy o zdrowiu w powiecie krośnieńskim – wysokie wskaźniki umieralności (2014-04-07)

„Czas poświęcony na ochronę zdrowia nigdy nie jest zmarnowany” – tymi słowami Wicestarosta Krośnieński Włodzimierz Rogowski podsumował 8 spośród 14 planowanych spotkań, poświęconych funkcjonowaniu lokalnych systemów ochrony zdrowia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego. W piątek 4 kwietnia rozmawiano o sytuacji powiatu krośnieńskiego.

W trakcie spotkania, na tle uwarunkowań społeczno –ekonomicznych (rynek pracy, wsparcie społeczne) i sytuacji demograficzno – epidemiologicznej, omówiono główne problemy zdrowotne mieszkańców oraz stan infrastruktury opieki zdrowotnej powiatu krośnieńskiego. Inspekcje sanitarne, nadzoru budowlanego oraz straż pożarna omówiły m.in. wyniki kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych oraz zakres niezbędnych prac i inwestycji.

Powiat krośnieński to jedna z większych pod względem obszaru jednostek administracyjnych w województwie lubuskim o powierzchni blisko 140 kilometrów kwadratowych. W jego granicach mieszczą się dwa ośrodki miejskie: Gubin i Krosno Odrzańskie oraz 154 wsie i osady, a łączna liczba mieszkańców to około 57 tysięcy. Powiat charakteryzuje jedna z mniejszych gęstości zaludnienia (41 osób na 1 km2, przy czym w czterech gminach nie przekracza ona 20 osób na 1 km2) oraz największe zalesienie (60%, w trzech gminach powyżej 65%). Ma to duży wpływ na dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Wysokie wskaźniki umieralności

Analiza przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wykazała, że w powiecie krośnieńskim odnotowano najniższe w skali województwa współczynniki urodzeń żywych i przyrostu naturalnego. Ponadto powiat znajduje się w niekorzystnej sytuacji pod względem wskaźników umieralności:

  • najwyższy współczynniki zgonów niemowląt (14,93 na 1 tys. urodzeń żywych, przy wskaźniku wojewódzkim - 5,98)
  • najwyższy współczynnik umieralności mężczyzn (11,84 zgony na 1 tys. ludności przy wskaźniku wojewódzkim – 10,22),
  • 2 miejsce pod względem umieralności ogółem w województwie lubuskim (9,96 na 1 tys. ludności, woj. lubuskie – 9,39),
  • 2 miejsce pod względem umieralności mieszkańców wsi (10,81 zgonów na 1 tys. ludności przy wskaźniku wojewódzkim – 9,38),
  • jedne z najwyższych współczynników zgonów w województwie z powodu: chorób krwi, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, chorób układu oddechowego, zaburzeń wydziałania wewnętrznego, chorób układu nerwowego i chorób zakaźnych.

Ministerstwo Zdrowia dokonało analizy standaryzowanego współczynnika umieralności w latach 2009-2011 w 6 kategoriach – powiat krośnieński znalazł się w czołówce pod względem wskaźników umieralności ogółem (21 miejsce z 380 powiatów w Polsce) oraz z powodu nowotworów złośliwych (27/380). Dlatego też powiat krośnieński (jako jeden z pięciu z terenu województwa lubuskiego) został ujęty przez Ministerstwo Zdrowia na liście 156 powiatów, które mogą ubiegać się o udział w programie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Więcej na temat programu na stronie www.zdrowie.gov.pl.

Pozytywnie należy ocenić najwyższy w województwie lubuskim odsetek objęcia dzieci i młodzieży profilaktycznymi badaniami lekarskimi – w 2012 roku w powiecie krośnieńskim przebadano 88% populacji (w województwie lubuskim – 75%).  Na uwagę zasługuje również wysoki wskaźnik objęcia kobiet ciężarnych opieką przedporodową (ponad 99%).

Jednocześnie warto zaznaczyć, że wskaźnik chorobowości dzieci i młodzieży objętej opieką czynną przez lekarzy rodzinnych jest najniższy w województwie lubuskim.

Podobnie jak w całym województwie główną przyczyną zgonów mieszkańców powiatu krośnieńskiego są choroby układu krążenia i nowotwory.

Wśród dzieci objętych opieką czynną przez lekarzy rodzinnych dominują: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, zniekształcenia kręgosłupa, dychawica oskrzelowa oraz alergie skórne i pokarmowe. U dzieci z powiatu krośnieńskiego częściej niż w innych powiatach stwierdzano otyłość. Natomiast wśród dorosłych najczęstsze schorzenia to: choroby układu krążenia, mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej, układu trawiennego oraz cukrzyca. Oprócz tego wśród dorosłych odnotowano niepokojąco wysoki wskaźnik chorobowości na choroby układu nerwowego.

Dostęp do świadczeń

Z danych przekazanych przez panią Jolantę Krug Zastępcę Dyrektora ds. Mundurowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze wynika, że dostęp do świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  nie do końca jest zabezpieczony. Brakuje poradni alergologicznej oraz urologicznej.

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na świadczenia w zakresie chorób układu krążenia oraz rehabilitacji (w szczególności ogólnoustrojowej), korzystne dla pacjentów z powiatu krośnieńskiego byłoby utworzenie dodatkowych poradni. Zarząd Szpitala poinformował, że w bieżącym roku planowane jest uruchomienie w Szpitalu w Gubinie poradni rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej oraz w Szpitalu w Krośnie Odrzańskim poradni diabetologicznej i endokrynologicznej.

Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników, w której poruszono między innymi problemy zapewnienia ciągłości świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej spowodowane luką pokoleniową, konieczność dostosowania ochrony zdrowia do zmieniających się trendów demograficznych i epidemiologicznych oraz potrzeba wzmożenia działań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej w celu zmniejszenia umieralności mieszkańców powiatu.

Ponadto Wójt Gminy Maszewo Dariusz Jarociński zwrócił uwagę na problem w pozyskiwaniu środków unijnych na infrastrukturę lokalnej ochrony zdrowia (np. gminne ośrodki zdrowia). Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Lech Borkowski podkreślił, że istotnym problemem jest wyodrębnienie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) osoby bądź grupy osób zajmujących się włącznie zagadnieniami ochrony zdrowia.

W dniu spotkania przedstawiciele Wydziału Zdrowia odwiedzili szpital w Krośnie Odrzańskim.

Tematem następnych rozmów będzie powiat gorzowski -  8 kwietnia.

Do pobrania:

Powiat krośnieński -  pobierz plik w formacie PDF

O poprzednich spotkaniach przeczytasz tutaj.

Galeria zdjęć - tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 10:00
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie