Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Miasto Zielona Góra

Zielona Góra - silny ośrodek opieki zdrowotnej (2014-03-24)

Zielona Góra to kolejne na mapie rozmów o zdrowiu miejsce, gdzie przedstawiciele Wojewody Lubuskiego rozmawiali o najpilniejszych potrzebach w województwie lubuskim. To miasto pod tym względem niemalże modelowe z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą szpitalną i ambulatoryjną.

Czwarte spośród 14 planowanych spotkań poświęconych podsumowaniu lokalnego systemu ochrony zdrowia miało miejsce 21 marca w Zielonej Górze. Podobnie jak w poprzednich powiatach, w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, samorządu terytorialnego, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz służby zdrowia.

Zielona Góra, jedno z dwóch miast na prawach powiatu, charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami społeczno–ekonomicznymi: niska liczba osób korzystających z pomocy społecznej i zagrożonych ubóstwem, niska na tle województwa stopa bezrobocia i wyższe wynagrodzenia. Zielona Góra to także jeden z najniższych współczynników urodzeń żywych (9,44 na 1 tys. ludności, 13 m-ce w województwie) oraz przyrostu naturalnego (-0,09 na 1 tys. ludności, 12 m-ce w województwie).

W mieście, podobnie jak w kraju i woj. lubuskim, dominującymi przyczynami zgonów są: choroby układu krążenia oraz nowotwory.

Analiza danych epidemiologicznych przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na terenie miasta Zielona Góra wykazała, że na 10 tysięcy dorosłych zielonogórzan 4,4 tys. jest objętych opieką czynną przez lekarza POZ. Wśród schorzeń dominują: choroby układu krążenia - 57%, choroby układu mięśniowo-kostnego - 27%, cukrzyca - 12%, choroby układu trawiennego - 12%, choroby układu nerwowego - 10% osób zakwalifikowanych do opieki czynnej.

Zielona Góra jest drugim ośrodkiem, po Gorzowie Wielkopolskim, pod względem liczby ludności w województwie lubuskim - 119 tys. ludności, z czego 22 tys. to dzieci i młodzież. Schorzenia stwierdzono u 5,3 tys. dzieci i młodzieży (ponad 20% populacji). Najczęściej były to: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, zniekształcenia kręgosłupa, dychawica oskrzelowa oraz otyłość. Ponadto, częściej niż w innych powiatach, stwierdzano u dzieci niedokrwistości oraz alergie pokarmowe i skórne.

Profilaktyczna opieka lekarska i pielęgniarska nad dziećmi i młodzieżą w Zielonej Górze jest na średnim poziomie. Badaniami profilaktycznymi lekarze objęli jedynie 75% małych pacjentów. Najgorzej przedstawia się sytuacja w przypadku testów przesiewowych wykonywanych przez pielęgniarki u 4-latków (w 2013 roku wykonano testy tylko u 58% populacji). Warto również dodać, że statystyczna pielęgniarka szkolna w Zielonej Górze miała pod swoją opieką średnio 941 uczniów (przy średniej dla województwa lubuskiego - 841 uczniów). Zasadne jest zatem wzmocnienie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. Wykształcenie prawidłowych nawyków prozdrowotnych w okresie wczesnego dzieciństwa z pewnością zaprocentuje w życiu dorosłym.

Problemem miasta, który wymaga podjęcia działań i wypracowania rozwiązań zgodnych z Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, jest zabezpieczenie opieki psychiatrycznej.

Infrastruktura

Zielona Góra dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą opieki zdrowotnej, zarówno szpitalnej jak i ambulatoryjnej.

W zielonogórskim szpitalu od lat rodzi się najwięcej dzieci w województwie lubuskim – ok. 1700 rocznie. Pozytywnie ocenić można opiekę nad kobietami w ciąży – w 2013 roku 99% ciężarnych objętych było opieką przedporodową. Jednakże niepokojący jest wysoki odsetek porodów rozwiązanych poprzez cięcie cesarskie (44%).

W trakcie spotkania na terenie powiatu omówiono zadania samorządów terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia oraz poziom realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który opracowano dla kształtowania polityki zdrowotnej w Polsce. NPZ składa się z grupy celów strategicznych (8 celów) i operacyjnych (15 celów), które dotyczą ogólnospołecznych najważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce.

Powiat grodzki Zielona Góra w 2012 roku nie realizował działań z zakresu opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem oraz poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

W dniu spotkania przedstawiciele Wydziału Zdrowia LUW wizytowali Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze oraz SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Świebodzinie 27 marca.

Do pobrania:

Rozmowy o zdrowiu w Zielonej Górze - pobierz plik w formacie PDF.

Wnioski z poprzednich spotkań:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 09:56
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie