Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat świebodziński

O zdrowiu w powiecie świebodzińskim – wyróżnienie dla gminy Zbąszynek (2014-03-31)

Przedstawiciele Wojewody Lubuskiego w czwartek 27 marca po raz kolejny rozmawiali o zdrowiu – tym razem w Świebodzinie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje  gmina Zbąszynek.

Powiat świebodziński zajmuje 10 miejsce w województwie lubuskim pod względem liczby ludności. Na jego terenie mieszka 5,5% ludności województwa.

Analiza przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dla powiatu świebodzińskiego wykazała, że od średnich wojewódzkich nie odbiegają wskaźniki społeczno-ekonomiczne, demograficzne oraz główne przyczyny umieralności wśród mieszkańców powiatu. Natomiast na uwagę zasługuje wysoki wskaźnik zgonów niemowląt (8,21 zgonów na 1 tys. urodzeń żywych, przy średniej wojewódzkiej 5,98), kobiet (9,13 na 1 tys. kobiet, przy średnie wojewódzkiej 8,6) oraz mieszkańców wsi (10,49 zgonów na 1 tys. ludności, przy średniej wojewódzkiej 9,38).

Działania na rzecz zdrowia na terenie powiatu

W trakcie spotkania na terenie powiatu omówiono m.in. zadania samorządów terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia, działania w zakresie profilaktycznej opieki medycznej oraz poziom realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który opracowano dla kształtowania polityki zdrowotnej w Polsce. NPZ składa się z grupy celów strategicznych (8 celów) i operacyjnych (15 celów), które dotyczą ogólnospołecznych najważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce.

Powiat świebodziński w 2012 r. w sprawozdawczości wykazał realizację 4/15 celów operacyjnych NPZ. Widoczne jest duże zróżnicowanie między gminami w zakresie działań podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia – gminy realizowały od 3 do 14 celów.  W powiecie nie realizowano celu operacyjnego 7, tj. poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem.

W zakresie profilaktycznej opieki medycznej na terenie powiatu zaobserwowano trzeci pod względem  wielkości odsetek objęcia dzieci lekarskimi badaniami profilaktycznymi (85,7%), jednak niepokojąco niskie są wskaźniki objęcia dzieci testami przesiewowymi wykonywanymi przez pielęgniarki – testami objęto niespełna 50% 5-latków, 55% niemowląt w 9 miesiącu życia, niespełna 60% 4-latków oraz dzieci w 12 miesiącu życia.

Problemem w większości jednostek samorządu terytorialnego jest brak osób, które zajmowałyby się wyłącznie zagadnieniami ochrony zdrowia. Zadania w tym zakresie realizowane są zazwyczaj dodatkowo przez osoby zajmujące inne stanowiska (np. z zakresu pomocy społecznej, kultury, sportu czy spraw obronnych). Na szczególne wyróżnienie zasługuje gmina Zbąszynek, jako jedna z nielicznych gmin, w której od 2010 roku funkcjonuje stanowisko ds. służby zdrowia. Szeroki zakres działań podejmowanych przez gminę daje pozytywne  efekty. Gmina w 2012 roku zrealizowała aż 14 z 15 celów operacyjnych NPZ, a w 2013 roku zrealizowała wiele programów zdrowotnych skierowanych do mieszkańców (m.in. w zakresie profilaktyki uzależnień, dożywiania, aktywności fizycznej). Ma to swoje wyraźne odzwierciedlenie w pozytywnych wskaźnikach epidemiologiczno – demograficznych (wysoki wskaźnik urodzeń żywych, niski wskaźnik zgonów, wysoki przyrost naturalny) oraz poprawie wskaźników objęcia populacji żeńskiej programami profilaktycznymi:

  • raka szyjki macicy - w 2007 r. programem objęto zaledwie 4% kobiet zamieszkałych w mieście i 5% kobiet ze wsi, natomiast w 2014 r. ponad 30% populacji żeńskiej;
  • raka piersi – w 2007 r. programem objęto 44% kobiet zamieszkałych w mieście i 42% kobiet ze wsi, natomiast w 2014 r. odpowiednio 65% i 60%.

Ponadto gmina w ramach Bloku Promocji i Informacji projektu „OTWARTE OCZY - Zbąszynek 60+” publikuje biuletyn "Otwarte Oczy'", którego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych oraz poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez rozszerzenie dostępności do usług społecznych, opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i wypoczynkowych.

Dzięki podejmowanym działaniom i wykazywanej inicjatywie Gmina Zbąszynek pozytywnie wyróżnia się na tle nie tylko powiatu ale i województwa.

Potrzeba zabezpieczenia dostępu do paradni alergologicznej

Z analizy danych epidemiologicznych wynika, że na 10 tysięcy dzieci z powiatu świebodzińskiego 2 tys. jest objętych opieką czynną przez lekarza POZ, a na 10 tysięcy dorosłych - 5,4 tys. (jest to drugi w województwie pod względem wielkości wskaźnik objęcia opieką czynną dorosłych).

Najczęstsze schorzenia dorosłych - podobnie jak w innych powiatach - to: choroby układu krążenia (57% osób zakwalifikowanych do opieki czynnej), choroby układu mięśniowo-kostnego (24%), choroby układu trawiennego (16%), choroby układu nerwowego (12%) oraz cukrzyca (12%).

Podkreślić należy, że wśród mieszkańców powiatu świebodzińskiego (zarówno dorosłych jak i dzieci) częściej niż w innych powiatach diagnozowano dychawice oskrzelowe. Wskaźnik chorobowości u dorosłych wynosił  370,2 na 10 tys. ludności (przy wskaźniku wojewódzkim – 274,3), u dzieci – 404,7 (woj. lubuskie – 283,1). W związku z niekorzystnymi wskaźnikami epidemiologicznymi, problemem jest zabezpieczenie dostępu do „bezpłatnych” świadczeń w poradni alergologicznej – obecnie brak tego typu poradni na terenie powiatu.

Ponadto wśród dzieci odnotowano niepokojąco wysoki wskaźnik niedokrwistości - 200,6 dzieci na 10 tys. populacji (2 miejsce w województwie, przy wskaźniku wojewódzkim – 113,7).

Przed spotkaniem w Starostwie przedstawiciele Wydziału Zdrowia LUW odwiedzili Nowy Szpital w Świebodzinie oraz LORO w Świebodzinie.

W trakcie spotkania rozstawione były punkty konsultacyjne promujące programy profilaktyki zdrowotnej wojewódzkich ośrodków koordynacyjnych i inspekcji sanitarnej.

Kolejne spotkanie odbędzie się 1 kwietnia w powiecie nowosolskim.

Do pobrania:

2014-03-27 - rozmowy o zdrowiu - powiat świebodziński

Galeria zdjęć - tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 09:57
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie