Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat sulęciński

Rozmowy o zdrowiu w powiecie sulęcińskim (2014-04-04)

W czwartek 3 kwietnia odbyło się 7 spośród 14 planowanych spotkań, poświęcone podsumowaniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w powiecie sulęcińskim. Spotkanie zdominował temat profilaktyki z uwagi na dużą umieralność z powodu nowotworów złośliwych.

W trakcie spotkania omówiono sytuację demograficzno – epidemiologiczną powiatu sulęcińskiego, główne problemy zdrowotne mieszkańców oraz stan infrastruktury opieki zdrowotnej. Inspekcje sanitarne, nadzoru budowlanego oraz straż pożarna omówiły m.in. wyniki kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych oraz zakres niezbędnych prac i inwestycji.

Powiat sulęciński jest najmniejszy pod względem liczby ludności w województwie lubuskim. Charakteryzuje się niekorzystnymi wskaźnikami społeczno – ekonomicznymi (wysokie bezrobocie, ubóstwo, odsetek korzystających z pomocy społecznej) oraz demograficznymi (niski przyrost naturalny, wysoki wskaźnik zgonów, szczególnie mieszkańców miast).

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zachęca kobiety do badań

W powiecie sulęcińskim odnotowano najniższe w województwie wskaźniki objęcia populacji żeńskiej programem wczesnego wykrywania raka piersi. Na bezpłatne badania mammograficzne zgłosiło się jedynie 37% kobiet objętych tym programem, podczas gdy w województwie lubuskim wskaźnik ten przekroczył 50%. Najgorzej sytuacja przedstawia się w gminie Słońsk (26%) oraz gminie wiejskiej Sulęcin (29%).

Natomiast badania cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonało niespełna 22% kobiet (woj. lubuskie – 25%). Najniższe wskaźniki odnotowano w gminie wiejskiej Torzym (17%) oraz mieście Lubniewice (18%).

Tak niskie objęcie programami profilaktycznymi niepokoi tym bardziej, że powiat sulęciński znalazł się na 7 miejscu wśród 380 powiatów w Polsce pod względem wielkości standaryzowanego wskaźnika umieralności na nowotwory złośliwe.

W trakcie spotkania przedstawicielki Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi apelowały do lokalnych samorządów oraz środowiska medycznego o współpracę i nakłanianie kobiet do dbania o własne zdrowie.  Panie podkreślały, że największy problem stanowi niska świadomość kobiet, zwłaszcza zamieszkałych na terenach wiejskich. Dlatego konieczna jest edukacja zdrowotna już od najmłodszych lat. WOK w Zielonej Górze oferuje pomoc w zorganizowaniu akcji profilaktyczno-edukacyjnej połączonej z możliwością wykonania bezpłatnej mammografii dla kobiet objętych programem.

Wzmianki nt. programu profilaktyki raka piersi znajdują się na stronie Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zakładce „Dbamy o zdrowie” oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Zielonej Górze. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu: 68 32-96-513.

Duże zróżnicowanie terytorialne

Analiza przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dla powiatu sulęcińskiego potwierdza duże zróżnicowanie między powiatami i występujące nierówności w zdrowiu. Powiat sulęciński bardzo niekorzystnie wyróżnia się na tle nie tylko województwa, ale i kraju, pod względem wskaźników umieralności ogółem, z powodu nowotworów, chorób układu krążenia oraz trawiennego. Dlatego też powiat sulęciński (jako jeden z 5 z terenu województwa lubuskiego) został ujęty przez Ministerstwo Zdrowia na liście 156 powiatów, które mogą ubiegać się o udział w programie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Więcej na temat programu na stronie www.zdrowie.gov.pl.

W powiecie sulęcińskim na 10 tysięcy dorosłych 5,4 tys. jest objętych opieką czynną przez lekarza POZ (woj. lubuskie – 4,2 tys.). Jest to najwyższy wskaźnik chorobowości w województwie lubuskim. Wśród schorzeń dominują: choroby układu krążenia (2 miejsce w województwie pod względem wielkości wskaźnika chorobowości), choroby układu mięśniowo-kostnego (1 miejsce), choroby układu trawiennego (1 miejsce), choroby układu nerwowego (3 miejsce), cukrzyca (1 miejsce).

Podkreślić także należy, że:

  • 2,7 tys. / 10 tys. dorosłych objętych jest opieką czynną przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze stwierdzoną chorobą układu krążenia,
  • 16% hospitalizacji mieszkańców powiatu dotyczyło chorób układu krążenia,
  • wśród mieszkańców powiatu odnotowano jeden z najwyższych w kraju wskaźników zgonów z powodu chorób układu krążenia (34 miejsce na 380 powiatów).

Na szczególną uwagę zasługuje wysoki wskaźnik objęcia kobiet ciężarnych opieką przedporodową (98%) oraz brak zgonów niemowląt w 2012 roku. Ponadto pozytywnie można ocenić wskaźnik wykonywanych w szpitalu cięć cesarskich (powiat sulęciński - 34%, woj. lubuskie – 40%).

Dostęp do świadczeń

Z danych przekazanych przez panią Jolantę Krug Zastępcę Dyrektora ds. Mundurowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze wynika, że mieszkańcy na terenie swojego powiatu mają dostęp do większości poradni specjalistycznych. W powiecie jest ograniczona dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych poradni dziecięcych.

W dniu spotkania przedstawiciele Wydziału Zdrowia odwiedzili szpital w Sulęcinie.

Dzisiaj przedstawiciele Wojewody Lubuskiego są w powiecie krośnieńskim. Tematem następnych rozmów będzie powiat gorzowski -  8 kwietnia.

Do pobrania:

2014-04-03 - rozmowy o zdrowiu - powiat sulęciński

Galeria zdjęć - tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 09:59
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie