Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Powiat strzelecko-drezdenecki

Rozmowy o zdrowiu w powiecie strzelecko-drezdeneckim – wysoka umieralność z powodu niewydolności serca, a kobiety świadome zagrożenia, jakie stanowi rak piersi, umierają na raka szyjki macicy (2014-04-16)

We wtorek 15 kwietnia przedstawiciele Wojewody Lubuskiego rozmawiali o sytuacji ochrony zdrowia w powiecie strzelecko – drezdeneckim. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w  Strzelcach Krajeńskich z udziałem m.in. Wicewojewody Lubuskiego Jana Świrepo, Starosty Andrzeja Bajko, włodarzy gmin, przedstawiciela Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze (LOW NFZ) oraz lokalnych placówek ochrony zdrowia.

Celem spotkania była m.in.: aktywizacja, usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym oraz służb publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Przedmiot rozmów stanowiły: główne zadania jednostek samorządu terytorialnego, stan obiektów ochrony zdrowia, stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej, potrzeby i możliwości w zakresie ochrony zdrowia na tle sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz demograficzno - epidemiologicznej powiatu.

Z uwagi na możliwość wykorzystania środków unijnych w ochronie zdrowia w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 oraz upływający z końcem 2016 r. termin dostosowania obiektów ochrony do wymagań określonych przepisami prawa, inspekcje: sanitarna, nadzoru budowlanego oraz straży pożarnej dokonały oceny dostosowania procedur obiektów ochrony zdrowia do wymaganych standardów. Stopień zaawansowania prac dostosowawczych w szpitalu został oceniony przez Sanepid jako średni, natomiast w innych podmiotach jako wysoki.

Powiat strzelecko - drezdenecki jest jednym z najmniejszych w województwie pod względem liczby ludności (5% ludności województwa). Charakteryzuje się trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną, na którą wpływa: najwyższy w województwie odsetek osób korzystających z pomocy społecznej i zagrożonych ubóstwem, trzecia pod względem wielkości stopa bezrobocia oraz przeciętne wynagrodzenie brutto nieco niższe niż w województwie lubuskim.

Demografia i epidemiologia

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadził analizę, z której wynika, że ogólna sytuacja demograficzno - epidemiologiczna powiatu strzelecko-drezdeneckiego kształtuje się na poziomie średniej wojewódzkiej. Od średniej wojewódzkiej nie odbiegają współczynniki urodzeń żywych i przyrostu naturalnego, zgonów ogółem, zgonów mieszkańców wsi i mężczyzn oraz chorobowości dzieci i młodzieży. Pozytywnie  na tle województwa kształtuje się współczynnik umieralności niemowląt (11 pozycja w Lubuskiem) oraz chorobowości dorosłych (również 11 pozycja). Niepokojąco wysokie odnotowano natomiast współczynniki zgonów kobiet (9,27 zgonów na 1 tys. ludności, woj. lubuskie – 8,60).

Z analizy standaryzowanego współczynnika umieralności w latach 2009-2011 dokonanej przez Ministerstwo Zdrowia w 6 kategoriach wynika, że powiat strzelecko-drezdenecki uplasował się na  6 pozycji wśród 379 powiatów w Polsce pod względem wskaźnika umieralności z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy oraz na pozycji 9 - z powodu niewydolności serca i 10 – z powodu innych chorób serca.

W powiecie odnotowano niższe niż w województwie wskaźniki chorobowości zarówno u dzieci i młodzieży, jak również u dorosłych (odpowiednio 10 i 11 miejsce w skali województwa). Przyczyny objęcia populacji powiatu opieką czynną przez lekarzy POZ są podobne jak w całym województwie. Jednakże należy zwrócić uwagę na drugi pod względem wielkości w skali województwa współczynnik zniekształceń kręgosłupa i alergii skórnych u dzieci i młodzieży oraz na najniższy współczynnik w przypadku chorób układu nerwowego u dorosłych.

Profilaktyka

Z danych przekazanych przez Jolantę Krug Zastępcę Dyrektora LOW NFZ wynika, że powiat strzelecko – drezdenecki w skali województwa lubuskiego uplasował się na pierwszym miejscu pod względem wskaźników objęcia kobiet programem profilaktyki raka piersi. Na bezpłatne badania mammograficzne zgłosiło się przeszło 63% kobiet objętych tym programem (we wszystkich gminach wskaźnik ten przekroczył 55%, najwięcej – 70% w Strzelcach Krajeńskich). Warto również zaznaczyć, że  w woj. lubuskim wskaźnik ten jest najwyższy w skali kraju (51,3%).

Jednak kobiety świadome zagrożenia, jakie stanowi rak piersi, umierają na raka szyjki macicy (6 miejsce w skali kraju) - na bezpłatną cytologię w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy zgłosiło się niespełna 24% populacji (najmniej w gminie wiejskiej Drezdenko – 16% i mieście Drezdenko – 19%).

Odnosząc się do bardzo wysokiego standaryzowanego wskaźnika umieralności z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy oraz niewydolności serca, za szczególnie istotne należy uznać wzmożenie działań w zakresie zachęcania kobiet do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy realizowanego przez gabinety ginekologiczno-położnicze oraz profilaktyki chorób serca.

Na uznanie zasługuje poziom realizacji przez pielęgniarki testów przesiewowych u dzieci do pierwszego roku życia – w 2013 roku testy wykonano u niemal 99% niemowląt, ponad 80% 2-latków.  Nieco gorzej przedstawiała się sytuacja w przypadku 4-latków (70%) i 5-laków (ok. 60%). Nisko natomiast kształtowały się wskaźniki objęcia badaniami profilaktycznymi przez lekarzy rodzinnych – w 2012 roku badaniom poddano 70% populacji (najmniej – niespełna 63% 18-19-latków).

Powiat strzelecko - drezdenecki w sprawozdawczości z realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w 2012 roku wykazał aktywność w 6 z 15 celów, natomiast gminy: Stare Kurowo – 6 celów, Zwierzyn i Drezdenko – 9, Dobiegniew – 10 oraz Strzelce Krajeńskie – 13 celów. Żadna z jednostek samorządu terytorialnego nie podjęła się realizacji celu 13 - poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

Dostęp do świadczeń

Z danych LOW NFZ wynika, że mieszkańcy powiatu mają dobry dostęp do świadczeń w ramach lecznictwa szpitalnego, jak również ambulatoryjnego (podstawowego i specjalistycznego), a rodzaj i zakres udzielanych na terenie powiatu świadczeń bardzo dobrze koreluje z danymi epidemiologicznymi” – powiedziała Jolanta Krug (LOW NFZ).

W powiecie brakuje jednostek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień– sporo młodych osób wyjeżdża na leczenie uzależnień do innych województw. Ponadto obserwuje się spore migracje na świadczenia szpitalne w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – szpital stara się o rozszerzenie działalności w tym zakresie.

Starosta Strzelecko-Drezdenecki Andrzej Bajko na koniec spotkania podziękował za możliwość zapoznania się z sytuacją powiatu w zakresie ochrony zdrowia oraz zaznaczył, że widzi potrzebę znalezienia dodatkowych środków na profilaktykę i edukację zdrowotną. „Należy rozmawiać i szukać rozwiązań, aby dostosować lokalną ochronę zdrowia do potrzeb mieszkańców” – podsumował Starosta zapowiadając spotkanie włodarzy gmin z terenu powiatu.

Przed spotkaniem przedstawiciele Wojewody Lubuskiego odwiedzili szpital w Drezdenku.

Spotkaniu towarzyszyły punkty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Do pobrania:

Rozmowy o zdrowiu - powiat strzelecko - drezdenecki-  pobierz plik w formacie PDF

O poprzednich spotkaniach przeczytasz tutaj.

Powiązana galeria zdjęć: tutaj.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Edyta Molska 2015-08-05 10:05
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie