Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Nadzoru i Polityki Zdrowotnej

Kierownik oddziału

Krystyna Żuk

Piętro VI, pokój 612
tel.: +48 95 711 53 57

Wieloosobowe stanowisko ds. analiz i statystyki medycznej

Agnieszka Bartoszewska

Piętro VI, pokój 616
tel.: +48 95 711 53 47

Ewa Kin

Piętro VI, pokój 616
tel.: +48 95 711 53 56

Wieloosobowe stanowisko ds. priorytetów zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia

Emilia Skrzypczak

Piętro VI, pokój 606
 tel.: +48 95 711 55 36

Ewelina Niesłuchowska

Piętro VI, pokój 615
tel.: +48 95 711 53 97

Bogusław Rychter

Piętro VI, pokój 616
tel.: +48 95 711 51 35

Stanowisko ds. zdrowia publicznego

Małgorzata Jankowska

Piętro VI, pokój 606
tel.: +48 95 711 55 16

Wieloosobowe stanowisko ds. rejestru i nadzoru podmiotów leczniczych

Stanisława Armata

Piętro VI, pokój 604
tel.: +48 95 711 55 10

Lilianna Maciaszek

Piętro VI, pokój 604
tel.: +48 95 711 53 49
 

Zadania Oddziału:

Do zadań Oddziału Nadzoru i Polityki Zdrowotnej należy w szczególności: ocena potrzeb zdrowotnych i sporządzanie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa lubuskiego oraz ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej; ocena celowości inwestycji w ochronie zdrowia, realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym w zakresie koordynowania i monitorowania programów polityki zdrowotnej; zadania z zakresu z zakresu rejestru, nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych; opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zlecanie organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony i promocji zdrowia, a także kontrola i ocena realizacji tych zadań; realizacja zadań statystyki publicznej w zakresie ochrony zdrowia; realizacja zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie ochrony zdrowia; finansowanie oraz nadzór i kontrola wydatkowania środków przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; prowadzenie spraw związanych z powołaniem i obsługą organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych oraz powoływaniem i odwoływaniem członków Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2017-08-30 14:49
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie