Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

19.07.2016 Komunikat dla podmiotów leczniczych

W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960). Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian, z których część wiąże się bezpośrednio z wykonywaniem działalności leczniczej.

 Podmioty lecznicze zwolnione zostały m.in. z następujących obowiązków:

  • obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu opinii sanitarnej wydawanej w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze);
  • obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu kopii dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

W miejsce ww. dokumentów, podmiot składa wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązków, określonych w art. 17 ust 1 ustawy, to jest m.in. posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy. Zwolnił jedynie podmioty od przedkładania stosownych (potwierdzających wykonanie powyższych obowiązków) dokumentów przy wnioskach składanych do organu rejestrowego.

Należy tutaj jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z art. 108 ust. 2 punkt 1 złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym skutkuje wykreśleniem podmiotu leczniczego z rejestru z równoczesnym zakazem prowadzenia działalności leczniczej przez 3 lata.

Ponadto zgodnie z nowelizacją uchylono ze słowniczka ustawy pojęcie przedsiębiorstwa, wprowadzając w to miejsce pojęcie zakładu leczniczego rozumianego jako zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Wprowadzenie nowego określenia pociąga za sobą dalsze zmiany w ustawie o działalności leczniczej oraz innych ustawach używających tego zwrotu.

W tym przypadku konieczne będzie także dokonanie stosownych zmian w dokumentach podmiotów leczniczych (statutach, regulaminach), jak również dostosowanie ich działalności do nowych przepisów,  czego kierownicy podmiotów leczniczych oraz podmioty tworzące powinni dokonać w terminie do 31 grudnia 2017 r.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Tomasz Zabiszak 2017-06-23 09:32
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie