Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydział Instytucji Pośredniczacej w Certyfikacji

Kontrole przeprowadzone przez Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) przeprowadza kontrole na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Lubuskim.

Szczegółowe zasady kontroli i tryb postępowania zostały określone w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013.

Kontrole mogą mieć charakter planowy lub doraźny. Kontrole planowe są przeprowadzone zgodnie z Rocznym Planie Kontroli, sporządzonym w oparciu o analizę ryzyka.

Celem kontroli planowej jest uzyskanie przez Instytucję Certyfikującą uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) z nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego praz Europejskiego Funduszu Spójności (…).

Celem kontroli doraźnej jest przede wszystkim zweryfikowanie informacji o nieprawidłowościach oraz ustalenie sposobu dalszego postępowania w kwestii zaistniałej nieprawidłowości.

Kontrole polegają na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w innych instytucjach zaangażowanych w realizację programu operacyjnego. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13).

Przeprowadzone kontrole:

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2012-06-01 22:41
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie