Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Oddziału

Jolanta Rajchert

Piętro XIV, p. 1410
tel.: +48 95 711 54 71

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Paulina Golec

Piętro XIV, p. 1407
tel.: +48 95 711 54 17

Bohdan Tołkacz

Piętro XIV, p. 1408
tel.: +48 95 711 54 68

Dominika Kaliniecka - Lemieszewska

Piętro XIV, p. 1409
tel.: +48 95 711 53 52   

Magdalena Biernacka

Piętro XIV, p. 1416
tel.: +48 95 711 53 54

 

Zadania:

 1. prowadzenie spraw w zakresie umów i porozumień zawartych między Rządem RP i Rządem RFN, a dotyczących infrastruktury;
 2. prowadzenie spraw w zakresie działalności Polsko – Niemieckiej Komisji Mieszanej do Spraw Mostów oraz polskich i niemieckich ekspertów ds. transgranicznych połączeń drogowych;
 3. koordynacja współpracy pomiędzy Wojewodą Lubuskim a administracją samorządową w zakresie tworzenia nowych transgranicznych połączeń w województwie lubuskim;
 4. prowadzenie spraw z zakresu powoływania komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy oraz sprawowanie nadzoru nad pracą komisji;
 5. współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 6. prowadzenie spraw w zakresie ośrodków szkolena kierowców wykonujących przewozy drogowe osób i rzeczy;
 7. uzgadnianie i opiniowanie pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego tras pielgrzymek, procesji oraz imprez o charakterze religijnym przebiegających po drogach publicznych;
 8. sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu;
 9. prowadzenie spraw z zakresu powoływania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz sprawowanie nadzoru nad pracą komisji;
 10. prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 11. prowadzenie spraw związanych z rejestrem przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy i sprawowania nadzoru nad tymi ośrodkami;
 12. wydawanie świadectw kwalifikacji zawodowej;
 13. prowadzenie spraw związanych z rejestrem przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia;
 14. odtwarzanie wyników egzaminów państwowych na prawo jazdy przeprowadzonych w latach 1951-1999 r.;
 15. przygotowywanie wniosków do ministra właściwego ds. gospodarki o obniżenie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;
 16. przygotowywanie wniosków do ministra właściwego ds. gospodarki o wydanie decyzji nakazującej sprzedaż paliw z zapasów obowiązkowych;
 17. występowanie z wnioskiem do ministra właściwego ds. gospodarki ze zgłoszeniem w sprawie ograniczenia sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu ciepła, w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego;
 18. sporządzanie duplikatów uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego wydanych w latach 1961-2002;
 19. realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój";
 20. realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019";
 21. prowadzenie  spraw  w zakresie  ustalania   wskaźnika   przeliczeniowego   1m²   powierzchni   użytkowej budynków mieszkalnych dla terenu województwa;
 22. prowadzenie  list  kandydatów  zarejestrowanych  w  zlikwidowanych spółdzielniach mieszkaniowych (byłe woj. gorzowskie);
 23. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i koordynowaniem wydatkowania środków udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;
 24. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa energetycznego;
 25. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez starostę i marszałka województwa zadań z zakresu ustawy o kierujacych pojazdami, o którym mowa w rozdziale 18 art. 122.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Podsiadło-Orzeł 2018-02-06 13:10
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie