Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Budżetu i Analiz

Kierownik Oddziału

Małgorzata Ratajczak

Pietro XII, pokój 1219
tel.: +48 95 711 53 88

 

Wieloosobowe stanowisko ds. budżetu Wojewody i analiz

Agnieszka Urbańska-Zabłocka

Piętro XII, pokój 1206
tel.: +48 95 711 53 91

Agata Sobiesiak - Caban

Piętro XII, pokój 1206
tel.: +48 95 711 53 89  

Magdalena Domańska

Piętro XII, pokój 1206
tel.: +48 95 711 52 22

Katarzyna Habiera

Piętro XII, pokój 1206
tel.: +48 95 711 52 05

 

Zadania:

 • sporządzanie propozycji podziału otrzymanego wstępnego limitu wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi przekazanymi przez Ministra Finansów na kolejny rok budżetowy;
 • opracowywanie projektu budżetu części 85/08 w zakresie wydatków i dochodów budżetowych oraz projektu wydatków w układzie zadaniowym;
 • aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w części 85/08;
 • dokonywanie podziału dochodów i wydatków - wg projektu ustawy budżetowej/ustawy budżetowej - na poszczególne jednostki organizacyjne w ramach budżetu Wojewody oraz dotacji celowych i dochodów na jednostki samorządu terytorialnego;
 • przekazywanie jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej/ustawie budżetowej;
 • zawiadamianie jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administarcji rządowej i kwotach dochodów związanych z realizacją tych zadań, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej;
 • weryfikacja planów finansowych biur/wydziałów Urzędu i jednostek objętych budżetem Wojewody Lubuskiego i sprawdzanie zgodności kwot dochodów i wydatków z projektem ustawy budżetowej/ustawą budżetową;
 • przygotowywanie decyzji Wojewody w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Wojewody określonych w ustawie budżetowej;
 • pełnienie zadań dysponenta części 85/08 w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków oraz pozyskiwania dodatkowych środków z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa;
 • weryfikacja wniosków dysponentów budżetu Wojewody o dodatkowe środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy ogólnej Wojewody Lubuskiego;
 • zawiadamianie biur/wydziałów Urzędu i jednostek podległych wojewodzie o zmianach wysokości planu wydatków oraz jednostek samorządu terytorialnego o zmianach wysokości kwot dotacji przekazywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
 • obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie: Planowania, Zarządzania Projektem Planu Finansowego i Planu Finansowego dysponenta części 85/08;
 • sporządzanie zbiorczych zestawień dochodów i wydatków, okresowych analiz oraz ocen przebiegu wykonania budżetu w ujęciu finansowym i zadaniowym oraz przedstawianie wniosków i propozycji działań zmierzających do optymalnego wykonania budżetu.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Jasiczak 2018-03-26 13:07
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie