Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wymagane dokumenty

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul.

Paszport tymczasowy osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu, wydaje w Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda, a za granicą konsul - właściwi dla miejsca czasowego pobytu tej osoby.

WAŻNE:
ODPISY ZUPEŁNE AKTÓW STANU CYWILNEGO WYDAWANE W CELU REALIZACJI DOKUMENTU PASZPORTOWEGO ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY SKARBOWEJ!

Dokumenty składane przy ubieganiu się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego:

DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ:

 • wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (nie ma możliwości pobrania wniosku ze strony ani przesłania go pocztą elektroniczną, składany wniosek musi być oryginalnym drukiem pobranym w organie paszportowym);
 • dokument tożsamości (w kolejności: paszport, dowód osobisty);
 • dowód uiszczenia opłaty; w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia opłaty;
 • *fotografia biometryczna - kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

*WYJĄTKI:

 • "fotografia biometryczna" przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeżeli osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku przedstawi do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do 16 lat) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które okończyły 16 lat), z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku;
 • "fotografia biometryczna" przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy, jeżeli osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawi do wglądu zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • "fotografia spełniająca minimalne wymagania dla fotografii biometrycznej" tzn. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, jeżeli osoba przedstawi do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do lat 16) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie „fotografii biometrycznej”.

UWAGA:
W uzasadnionych przypadkach prowadzący postępowanie organ paszportowy, w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz prawidłowego załatwienia sprawy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów.

DLA MAŁOLETNIEGO DO 18 ROKU ŻYCIA:

 • wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (nie ma możliwości pobrania wniosku ze strony ani przesłania go pocztą elektroniczną, składany wniosek musi być oryginalnym drukiem pobranym w organie paszportowym);
 • dowód uiszczenia opłaty (na imię i nazwisko małoletniego); w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia opłaty;
 • *fotografia biometryczna - kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

*WYJĄTKI:

 • "fotografia biometryczna" przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeżeli osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku przedstawi do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do lat 16) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat), z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku;
 • "fotografia biometryczna" przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy, jeżeli osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawi do wglądu zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • "fotografia spełniająca minimalne wymagania dla fotografii biometrycznej" tzn. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, jeżeli osoba przedstawi do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób do lat 16) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób, które ukończyły 16 lat) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie „fotografii biometrycznej”;
 • "fotografia spełniająca minimalne wymagania dla fotografii biometrycznej"tzn. przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, w przypadku dzieci do 5 roku życia;
 1. w przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego jest tylko jeden z rodziców - dokumenty potwierdzające to prawo, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej;
 2. pisemna zgoda obojga rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy – rodzice przedkładają do wglądu ważne dokumenty paszportowe lub dowody osobiste;
 3. w przypadku, gdy wniosek składa jeden z rodziców - pisemna zgoda drugiego z rodziców na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (zgodę taką może potwierdzić za granicą konsul lub notariusz, który poświadczy wydany dokument klauzulą apostille) albo orzeczenie sądu rodzinnego zastępujące zgodę drugiego z rodziców.

UWAGA:
W uzasadnionych przypadkach prowadzący postępowanie organ paszportowy, w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz prawidłowego załatwienia sprawy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Joanna Kubasik 2018-03-06 12:57
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie