Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Mniejszości narodowe i etniczne

Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005r. (Dz.U.Nr 17, poz.141), mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
 • dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
 • ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
 • jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
 • utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości

 • białoruską;
 • czeską;
 • litewską;
 • niemiecką;
 • ormiańską;
 • rosyjską;
 • słowacką;
 • ukraińską;
 • żydowską.

Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
 • w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
 • dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
 • ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
 • jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;
 • nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości:

 • karaimską;
 • łemkowską;
 • romską;
 • tatarską.

Dane dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych zostały zebrane w trakcie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w maju 2002 roku.

Oddział prowadzi sprawy wynikające z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, m. in.:

 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych wniosków rad gmin w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej i sporządzanie opinii w tych sprawach,
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych wniosków rad gmin w sprawie wprowadzenia języka mniejszości jako języka pomocniczego i sporządzanie opinii w tych sprawach,
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych na jego wniosek - informacji pozostających w zakresie działania Wojewody dotyczących sytuacji mniejszości,
 • koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
 • podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości,
 • współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz opiniowanie programów na rzecz mniejszości,
 • podejmowanie odpowiednich środków w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
 • wyrażanie opinii w odniesieniu do dokumentów przekazywanych przez organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, dotyczących programów realizowanych z ich udziałem na terenie województwa dotyczących mniejszości,
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2012-05-30 16:12
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie