Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Dane zawarte w dokumencie paszportowym

Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie i tożsamość osoby nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo, płeć,
 • wizerunek twarzy i podpis posiadacza,
 • datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego,
 • serię i numer dokumentu paszportowego,
 • numer PESEL,
 • nazwę organu wydającego,
 • dane biometryczne (wizerunek twarzy, odciski palców).

Podpisu posiadacza nie zamieszcza się w dokumencie paszportowym wydawanym osobie:

 • małoletniej, która nie ukończyła 13 lat,
 • która ukończyła 13 lat, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie,

Obrazu linii papilarnych nie zamieszcza się w dokumencie paszportowym wydawanym osobie:

 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy są umieszczane w mikroprocesorze paszportu od 28 sierpnia 2006r., a od 29 czerwca 2009r. w mikroprocesorze paszportu obok wizerunku twarzy umieszczane są również odciski palców.

Zaszyfrowane dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w ewidencji paszportowej do czasu wpisania przez organ paszportowy do tej ewidencji potwierdzenia przyjęcia do depozytu paszportu sporządzonego w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Organ paszportowy przed przyjęciem paszportu do depozytu dokonuje weryfikacji poprawności zapisu danych w mikroprocesorze paszportu: między innymi odciski palców zapisane w mikroprocesorze paszportu są porównywane z odciskami palców znajdującymi się w ewidencji paszportowej.

W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

W PRZYPADKU ZMIANY LUB KONIECZNOŚCI SPROSTOWANIA NASTĘPUJĄCYCH DANYCH ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE PASZPORTOWYM:

 • NAZWISKA,
 • IMIENIA (IMION),
 • DATY I MIEJSCA URODZENIA,
 • PŁCI,
 • NUMERU PESEL

osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystapić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż W TERMINIE 30 DNI od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa, gdyż DOKUMENT PASZPORTOWY TRACI WAŻNOŚĆ PO UPŁYWIE 60 DNI od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ TERMINY WYNOSZĄ ODPOWIEDNIO: 90 DNI i 4 MIESIĄCE.

Dokument paszportowy zawierający dane, które uległy zmianie lub zostały sprostowane nie poświadcza tożsamości osoby w nim wskazanej. Jest to sprzeczne z art. 4 ustawy o dokumentach paszportowych, który stanowi że „dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera”, a zatem dokument taki należy wyeliminować z obrotu prawnego.

Zasadne jest więc uznanie, że dokument paszportowy zawierający dane, które uległy zmianie lub zostały sprostowane traci ważność.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Joanna Kubasik 2012-06-28 12:31
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie