Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Nowa edycja programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. (2018-11-27)

W ramach programu mogą być finansowane zadania polegające na otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscach pamięci; zabezpieczenia i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości i autentyzmu; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Najbliższy nabór do programu zakończy się 30 listopada 2018 r. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, w zakładce Finanse, w zakładce Programy Ministra: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju.php. Z programu wyłączone są zadania związane ze sprawowaniem opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi (definiowanymi zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 681), dla których uruchomiony zostanie osobny program Ministra KiDN.

W razie dodatkowych pytań, wątpliwości, uwag dotyczących programu, prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego: Panem Jakubem Salas Arietą, (tel.: 22 42-10-352, jsalas@mkidn.gov.pl).

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2018-11-28 08:46:38
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie