Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju. (2019-03-14)

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń. W ramach programu mogą być finansowane zadania polegające na otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania
i dokumentowania miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscach pamięci; zabezpieczenia i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości i autentyzmu; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa
i tożsamości narodowej.

Program sprzyja stosowaniu działań służących nadaniu lub przywróceniu odpowiedniej rangi obiektom a także wykorzystywaniu nowoczesnych metod badań, edukacji i promocji w celu ochrony dziedzictwa narodowego. Promuje zadania obejmujące opiekę nad grobami lub cmentarzami wojennymi, które mają wyjątkową wartość historyczną. Preferowane będą również zadania dotyczące obiektów, których stan zachowania wymaga podjęcia niezwłocznego działania.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Formularze dostępne są na platformie EBOI. adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

Termin naboru wniosków ustalony jest  do dnia 29 marca 2019r.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, w zakładce Finanse, w zakładce Programy Ministra: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php. W razie dodatkowych pytań dotyczących programu, proszę kontaktować się z pracownikiem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego: Panem Jakubem Salas Arietą, (el.: 22 42-10-352, jsalas@mkidn.gov.pl

źródło: mkidn.gov.pl

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Anna Borowiec 2019-03-14 12:38:30
na górę strony wstecz

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie