Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Klępsk

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii PannyPierwsza wzmianka o miejscowości Klępsk pochodzi z roku 1314, w której jako właściciele wsi występują komes Jaktor oraz jego żona Jadwiga. Od roku 1385 do 1388 właścicielami wsi są Hannus de Calkrute i Fricz Treppelen. Już wtedy w miejscowości istniał kościół drewniany, o konstrukcji zrębowej, którego zachodnia ściana nawy, zachowana do dzisiaj, wydatowana została metodą dendrochronologii na okres pomiędzy 1367-1377 rokiem.

Henryk, pierwszy z przedstawicieli rodziny Unrugów osiedlił sie we wsi w 1438 roku. W latach 1499 i 1500 w spisie lenników Klępska występują czterej kuzynowie określani jako „Czulchische mannem zu Clemptzk”. Z okresu tego pochodzi zachowany do dzisiaj późnogotycki ołtarz główny.

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii PannyMateriały źródłowe odnotowały w latach 1576-1590 obecność pierwszego ewangelickiego pastora, którym był Baltazar Nievus. Lata te należy wiązać z przekształceniem świątyni i jej adaptacją do potrzeb obrządu lutereńskiego. Przebudowano wówczas ściany boczne prezbiterium i nawy z konstrukcji zrębowej na konstrukcję szkieletową z wypełnieniem ceglanym. We wnętrzu pojawiły się empory. Najprawdopodobniej tuż przed rokiem 1586, dostawiono na zewnątrz kościoła przedsionek prowadzący na emporę południową. Około 1600 r. rozpoczęto prace malarskie we wnętrzu kościoła. Polichromiami, głównie o tematyce zaczerpniętej ze Starego i Nowego Testamentu, kolejno zostają wzbogacane pozorne sklepienie prezbiterium, strop nawy a w 1613 r. ściana tęczowa. W roku 1609 Melhior von Unruh ufundował emporę kolatorską przy ścianie południowej prezbiterium. W okresie wojny trzydziestoletniej spłonęła, najprawdopodobniej jeszcze średniowieczna wieża, którą odbudowano w 1657 roku. Prawdopodobnie w tym samym czasie przekształcono emporę zachodnią. Około roku 1698 Helena Aleksander Kalkreuth ufundowała lożę kolatorską przy północnej ścianie nawy. Kolejne znaczące prace miały miejsce w latach dwudziestych XX w., kiedy ostatni właściciele miejscowości – przedstawiciele rodu Philipsborn, sfinansował prace nad dekoracją malarską oraz witraż w wydzielonej pod emporą północną nawy kaplicą.

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii PannyKościół w Klępsku został założony na prostym rzucie składającym się z niewielkiej, zbliżonej do kwadratu nawy, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej i przylegającej od zachodu wieży na planie kwadratu. Na zwartą bryłę kościoła składają się: nakryta dachem dwuspadowym nawa, analogicznie nakryte prezbiterium o niższej kalenicy oraz wieża zwieńczona iglicą. Prosty układ wnętrza świątyni, wzbogacony obiegającymi całość budowli emporami odpowiada preferowanemu w ewangelickiej konfesji układowi centralnemu.

Wyposażenie i wystrój kościoła dopełniają liczne, bogato zdobione epitafia, ławy, sztukaterie, płyty rycerskie. Na bramce ambony umieszczono pełnopostaciowe rzeźby przedstawiające Lutra i Melanchtona.

Wnętrze świątyni należy do najciekawszych, a może też najbogatszych ikonograficznie wśród kościołów województwa lubuskiego. Stanowi niezwykły przykład współistnienia doktryny katolickiej i protestanckiej w programie ikonograficznym światyni

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie