Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Zgromadzenia publiczne

  Jeżeli chcesz zorganizować zgromadzenie publiczne w trybie uproszczonym, powinieneś zawiadomić właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zgromadzenie takie nie może powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie może powodować zmian w organizacji ruchu drogowego.

Od dnia 2 kwietnia 2017 roku istnieje również możliwość zorganizowania zgromadzeń cyklicznych.

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na organizowanie takich zgromadzeń możesz zgłosić się w przypadku gdy:
- zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora,
- odbywają się w tym samym miejscu lub na tej samej trasie,
- odbywają się co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych
- tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat.

Wniosek dotyczący zgromadzeń cyklicznych składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania zgromadzeń.
Wniosek powinieneś złożyć nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.
Wojewoda wydaje decyzję nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń.

W związku z tym, iż na terenie województwa lubuskiego nie ma gminnych (miejskich) centrów zarządzania kryzysowego poniżej znajdziesz dane teleadresowe do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego:

email:
tel.  95 728 87 77, lub 95 711 52 71, lub 609 796 508
fax. 95 728 87 78

Wniosek, zgodnie z ustawą, powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Po zgłoszeniu i rozpatrzeniu wniosku, informacja o twoim zgromadzeniu ukaże się na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zgromadzenia Publiczne / Rejestr Zgromadzeń.

Żeby dowiedzieć się więcej o szczegółach organizacji zgromadzeń w postępowaniu uproszczonym lub o zgromadzeniach cyklicznych odwiedź zakładkę „Procedura”.

*Zasady organizacji zgromadzeń reguluje ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku.

 

 

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marcin Kuświk 2018-06-20 13:22
na górę strony wstecz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie