Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Mikroprojekt: Twój wiek Twoim atutem

Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerem niemieckim i polskim w obszarze zarządzania wiekiem, a w szczególności rozszerzenie transgranicznej kooperacji poprzez poprawę wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników.

Jednym z istotnych przejawów różnorodności w organizacji jest różnorodność wieku pracowników. W organizacjach przeplatają się pracownicy reprezentujący kilka pokoleń. Są pośród nich przedstawiciele pokolenia X, Y, Z, oraz pokolenia Baby-Boomers, którzy tworzą złożoną sieć relacji zawodowych. Fundamentem sprawnej i efektywnej służby publicznej są ludzie. Wymiana pokoleniowa w instytucji to naturalny proces, któremu towarzyszyć powinny planowe działania. Wymiana informacji i doświadczeń w tym obszarze jest cenną inicjatywą. Współpraca pomiędzy wszystkimi pokoleniami jest niezbędnym warunkiem rozwoju instytucji.

Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim ma tu szczególne znaczenie. Realizacja niniejszego projektu stworzy przestrzeń do dialogu między Partnerami, dzięki czemu obie instytucje mają szanse spojrzeć na kwestie zarządzania wiekiem z nowej perspektywy, perspektywy Partnera.

Pozytywne doświadczenia z realizacji projektu mogą stać się inspiracją dla innych instytucji administracji publicznej, upowszechniając nowe podejście do zarządzania,  związane z różnorodnością wiekową. Szczegółowym celem projektu jest również wspieranie współpracy jednostek administracji w celu kształtowania transgranicznych stosunków sąsiedzkich.

Projekt będzie realizowany w ciągu 6 miesięcy, tj.  od 1 sierpnia 2019 roku do  31 stycznia 2020 roku.

Głównym działaniem będzie wspólna, polsko - niemiecka  konferencja, dotycząca zagadnień zarządzania wiekiem w instytucjach administracji publicznej. Konferencja odbędzie się w październiku 2019 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Również w październiku przewidywana jest wizyta przedstawicieli strony polskiej u niemieckiego partnera w celu zapoznania się z dobrymi praktykami w zarządzaniu kadrami w tej instytucji. Kolejnym przedsięwzięciem będzie promocja działań prozdrowotnych, w ramach której odbędzie się  szkolenie z kijkami nordic – walking oraz zajęcia pod hasłem „zdrowy kręgosłup“. W wyprawie z kijkami  udział wezmą pracownicy Urzędu wraz z rodzinami. Spacer odbędzie się w stolicy polskiego nordic walking w m. Barlinek (30 km od Gorzowa Wielkopolskiego). Impreza  zakończona  zostanie integracyjnym ogniskiem.  

Kolejny element prozdrowotny, czyli systematyczne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę 2 razy w tygodniu  pod hasłem „Zdrowy kręgosłup“ przyczynią się do utrzymania dobrej kondycji pracowników. Po zakończeniu projektu planuje się kontynuację dobrych praktyk prozdrowotnych.

Podstawową grupą docelową projektu są obywatele obu przygranicznych regionów tj. Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Województwa Lubuskiego, w tym w szczególności szerokie grono osób związanych z administracją publiczną. Osiągnięcie rezultatów projektu stanowić będzie źródło sukcesu dla beneficjenta oraz partnerów projektu.

 

 

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Emilia Rutkowska 2019-08-01 14:35
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie