Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Program Operacyjny Pomoc Zywnosciowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).

Głównym celem Programu jest dostarczanie osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne.

Adresatami Programu są osoby, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Instytucją zarządzającą jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Instytucją pośredniczącą jest Agencja Rynku Rolnego.

Realizatorami programu są organizacje pozarządowe:

  1. Caritas Polska
  2. Polski Czerwony Krzyż
  3. Federacja Polskich  Banków Żywności
  4. Polski Komitet Pomocy Społecznej

Ośrodki pomocy społecznej są zobowiązane do udzielania wsparcia osobom kwalifikującym się do pomocy oraz współpracy z ww. organizacjami, prowadzącymi dystrybucję produktów żywnościowych poprzez udzielanie osobom i rodzinom stosownych informacji oraz typowanie rodzin i osób kwalifikujących się do pomocy zgodnie zasadami Programu.

Szczegółowe informacje na temat "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” można uzyskać na stronie internatowej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2018-11-16 12:45
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie