Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Piotr Myczkowski

Piętro VIII, pokój 823
tel.: +48 95 711 51 30, +48 95 711 54 02

Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Marcin Baliński

Piętro VIII, pokój 822
tel.: +48 95 711 54 02

Inspektor ds. administracyjno-biurowych

Marlena Judczyc

Piętro VIII, pokój 822
tel.: +48 95 711 51 31
 

Do zadań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - orzekanie w II instancji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie przez starostę powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ustalanie obszaru jego działania, w przypadku objęcia zasięgiem więcej niż jednego powiatu;
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności poprzez kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania standardów postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania;
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
  a) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  b) toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne;
 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań:
  a) powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności   sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
  b) wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • szkolenie członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w szczególności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
 • wydawanie zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • prowadzenie baz danych w związku z prowadzoną działalnością orzeczniczą, w tym prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 • analiza wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań orzeczniczych w wojewódzkim zespole oraz w powiatowych zespołach.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Piotr Myczkowski 2018-10-08 09:10
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie