Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Joanna Jaźwińska

Piętro XIII, pokój 1313
tel.: +48 95 711 51 75

 

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy

Ewelina Tomaszewska

Piętro XIII, pokój 1311
tel.: +48 95 711 54 84

Aleksandra Kaczmarek

Piętro XIII, pokój 1311
tel.: +48 95 711 54 50

Marta Mikołajczyk

Piętro XIII, pokój 1310
tel.: +48 95 711 55 42

 

Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli ośrodków pomocy społecznej

Małgorzata Rodak

Piętro XIII, pokój 1308 A 
tel.: +48 95 711 53 86

Teresa Ozimek

Piętro XIII, pokój 1308
tel.: +48 95 711 55 77

Hanna Piekarska

Piętro XIII, pokój 1308 A
tel.: +48 95 711 53 86

 

Wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej 

Krzysztof Frisoli

 Piętro XIII, pokój 1315
 tel.: +48 95 711 51 74

Jolanta Rawa

 Piętro XIII, pokój 1315
 tel.: +48 95 711 52 09

 

Stanowisko ds. umów i kontroli w Delegaturze Urzędu

Aleksandra Jaśkiewicz

Piętro II, pokój 210
tel.: +48 68 45 27 158

 

Wieloosobowe stanowisko. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej

Tomasz Kozłowski 

Piętro XIII, pokój 1309
 tel.: +48 95 711 53 35 i +48 95 711 52 62

 

 

Zadania Oddziału:

  • Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.
  •  Kontrola jakości i standardów usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
  •  Stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji.
  •  Wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
  •  Prowadzenie wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieki, w tym prowadzonym na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa.
  • Realizacja lub zlecenie jednostkom samorządu terytorialnego albo podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych w zakresie pomocy społecznej.
  • Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w pomocy społecznej.
  • Zlecanie w drodze umowy organizacjom społecznym, kościołowi katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym, zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspieranie ich pracy, w tym udzielanie pomocy finansowej.
  • Realizacja zadań wojewody wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Mikołajczyk 2018-05-07 13:39
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie