Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Znaleziono 1036 wiadomości.

Rozstrzygnięcie Grantu dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2020 roku (2020-05-06)

Wojewoda Lubuski zatwierdził wyniki Grantu dla organizacji pozarządowych, świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych.

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (2020-04-30)

Od 6 maja 2020 r. podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów, będą mogły otworzyć te formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Komunikat do ogłoszeń o naborze wniosków do Programów "Opieka wytchnieniowa" i "Usługi opiekuńcze" (2020-04-29)

W przypadku gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku przez gminę/powiat wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, wniosek może zostać uznany za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 7 dni (decyduje data wpływu).

Działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów - zawieszone do 3 maja 2020 r. (2020-04-28)

23 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy ww. nowelizacji działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 3 maja 2020 r.

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS (2020-04-27)

Od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rozwiązania w niej przyjęte wprowadzają przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym również wsparcie udzielane przez ZUS.

Kolejny nabór wniosków – Senior+ - edycja 2020 (2020-04-24)

21 kwietnia 2020 r. ruszył dodatkowy nabór ofert w ramach Programu „Senior+”. Samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.

Dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej (2020-04-21)

Wojewoda Lubuski pozyskał dodatkowe środki finansowe i środki ochrony osobistej dla domów pomocy społecznej.

Projekt pn. ”Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” (2020-04-17)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie realizuje projekt pn.”Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”, współfinansowany ze środków UE.

Zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów do 26 kwietnia 2020 r. (2020-04-10)

10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydział Polityki Społecznej

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie