Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

ZAPYTANIE OFERTOWE (2018-10-11)

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia:

Stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy o Ochronie Danych Osobowych


Cel szkolenia uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zagadnień teoretycznych
i praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego, w szczególności wznowienie postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji, uchylanie lub zmiana decyzji administracyjnej. Zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi przetwarzania
i udostępniania danych osobowych zgodnie z RODO oraz nabycie wiedzy i umiejętności tworzenia dokumentów związanych z RODO.

Termin wykonania szkolenia: pomiędzy 12 a 23 listopada 2018 r. (dwudniowy, proponowany termin rozpoczęcia szkolenia powinien być wskazany w ofercie szkoleniowej)

Liczba uczestników szkolenia: ok. 35 osób

Ilość godzin szkolenia: min. 14 godz. dydaktycznych (2 dni)

Instytucja szkoleniowa musi spełniać następujące warunki:

-      Posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

-      Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do realizacji szkolenia.

-      Dysponować wykładowcą posiadającym przygotowanie, kwalifikacje, referencje
i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dydaktyczną w zakresie tematyki szkolenia.

-      Zapewnić uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika.

-      Prowadzić nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości szkolenia, polegający
na bieżącej kontroli jakości i efektów szkolenia.

-      Zabezpieczyć bazę żywieniową (serwis kawowy, obiad, kolacja, śniadanie) oraz bazę noclegową.

-      Po zakończeniu szkolenia wydać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN.

-      Złożyć pisemną ofertę szkolenia zgodną z treścią ogłoszenia, która będzie zawierała między innymi: termin i miejsce szkolenia, szczegółowy program szkolenia z uwzględnieniem bloków tematycznych, preliminarz kosztów szkolenia (z wyliczeniem kosztu szkolenia przypadającego na osobę). Koszt szkolenia nie może przekroczyć 700 zł na jednego uczestnika. Koszt noclegu będzie pokryty przez jednostkę delegującą, dlatego niezbędne jest odrębne wykazanie kosztu noclegu. Ponadto proszę o udokumentowanie kwalifikacji i przedstawienie referencji
w zakresie tematyki szkolenia osoby wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy urzędów pracy województwa lubuskiego oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. realizujący zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Termin składania ofert: do dnia 18 października 2018 r.

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: beata.malarek@lubuskie.uw.gov.pl

Osoba do kontaktu: Beata Malarek tel. (95) 7 115 309.

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2018-11-14 08:57:56
na górę strony wstecz

Wydział Polityki Społecznej

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie