Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego (2018-08-08)

Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: pośrednik pracy i doradca zawodowy w roli doradcy klienta – tworzenie i monitorowanie IPD, dobór form pomocy, współpraca z pracodawcami i partnerami rynku pracy. 

Cel szkolenianabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji usługi pośrednictwa pracy oraz z zakresu prawidłowej realizacji zadań doradcy klienta w aspekcie obowiązujących przepisów;identyfikowanie rodzajów dokumentów w zakresie współpracy z pracodawcami oraz klientami indywidualnymi, wymienionymi przez ustawodawcę; poznanie zasad wykorzystania komunikacji interpersonalnej i negocjacji w pośrednictwie pracy zarówno z pracodawcami jak i osobami bezrobotnymi czy poszukującymi pracy, rozwój umiejętności pracy z klientem indywidualnym oraz instytucjonalnym. Tworzenie i monitorowanie Indywidualnych Planów Działań.

Termin wykonania szkolenia: pomiędzy 20 a 28 września 2018r. (dwudniowy, proponowany termin rozpoczęcia szkolenia powinien być wskazany w ofercie szkoleniowej)

Liczba uczestników szkolenia: ok. 35 osób

Ilość godzin szkolenia: min. 14 godz. dydaktycznych (2 dni)

Instytucja szkoleniowa musi spełniać następujące warunki:

-      Posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do realizacji szkolenia.

- Dysponować wykładowcą posiadającym przygotowanie, kwalifikacje, referencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę dydaktyczną w zakresie tematyki szkolenia.

- Zapewnić uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika.

- Prowadzić nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości szkolenia, polegający na bieżącej kontroli jakości i efektów szkolenia.

- Zabezpieczyć bazę żywieniową (serwis kawowy, obiad, kolacja, śniadanie) oraz bazę noclegową.

- Po zakończeniu szkolenia wydać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN.

- Złożyć pisemną ofertę szkolenia zgodną z treścią ogłoszenia, która będzie zawierała między innymi: termin i miejsce szkolenia, szczegółowy program szkolenia z uwzględnieniem bloków tematycznych, preliminarz kosztów szkolenia (z wyliczeniem kosztu szkolenia przypadającego na osobę). Koszt szkolenia nie może przekroczyć 700 zł na jednego uczestnika. Koszt noclegu będzie pokryty przez jednostkę delegującą, dlatego niezbędne jest odrębne wykazanie kosztu noclegu. Ponadto proszę o udokumentowanie kwalifikacji i przedstawienie referencji w zakresie tematyki szkolenia osoby wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. realizujący zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Termin składania ofert: do dnia 20.08.2018r.

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: beata.malarek@lubuskie.uw.gov.pl

Osoba do kontaktu: Beata Malarek tel. (95) 7 115 309.

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2018-11-14 14:25:11
na górę strony wstecz

Wydział Polityki Społecznej

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie