Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Aktualności Wydziału Polityki Społecznej

Ważne zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (2019-09-16)

3 września 2019 r. – została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1690).

Wprowadzone tą ustawą zmiany mają na celu ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w takich placówkach.

Najważniejsze z nich dotyczą:

  • ograniczeń samodzielnego opuszczania w/w placówek przez ich mieszkańców

Dyrektor DPS lub kierujący placówką całodobową, może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez mieszkańca będącego osobą z zaburzeniami psychicznymi, terenu domu pomocy społecznej lub placówki. Ograniczenie to może mieć miejsce wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  • wprowadzenia wskaźnika zatrudnienia oraz kwalifikacji osób świadczących usługi opiekuńcze w placówkach całodobowej opieki

Wskaźnik ten został, określony na poziomie: 1 pracownik (zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy) na 3 mieszkańców placówki. Jednocześnie zatrudnienie nie może być niższe niż 4,5 etatu.

Kadrę placówek stanowić będą osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ustawa wchodzi w życie 4 października 2019 r., z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Akt dostępny jest na stronie internetowej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001690

 

 Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

WPS

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Mach 2019-09-16 14:33:16
na górę strony wstecz

Wydział Polityki Społecznej

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie