Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

BEZDOMNOŚĆ 2016 - 2017

 

  Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, Edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności. W ramach konkursu dofinansowywane będą projekty podmiotów uprawnionych, odpowiadające następującemu celowi:

CEL NR 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Podejmując się realizacji powyższego celu, uprawnione podmioty powinny zawrzeć w swoim projekcie działania wybrane spośród następujących:

  1. przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,
  2. adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych,
  3. naprawa instalacji elektrycznej i grzewczej,
  4. zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.

Na realizację projektu Minister przeznaczył dodatkową kwotę 1 269 306 zł. Oferty konkursowe należy przesłać bezpośrednio do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 3 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych za 2016 r. - wytyczne

Zjawisko bezdomności to jeden z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, który znajduje się w obszarze szczególnego zainteresowania i troski Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej. Istotna jest wiedza na temat bezdomności, a także działania podejmowane w celu przeciwdziałania bezdomności. Dlatego też w Centralnej Aplikacji Statystycznej zostało opublikowane sprawozdanie DPS-IV-80-IR/2017. Celem sprawozdania jest zebranie danych pochodzących od Wojewody, Marszałka województwa, powiatów, gmin oraz placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym. Szczegóły dotyczące sposobu wypełnienia sprawozdania dostępne są w załączniku. 

 Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym

W związku ze zmianami art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym, w których wskazano sposób realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy, jakim jest udzielanie schronienia. Wytyczne uwzględniają zagadnienia dot. m.in.: stosowania decyzji administracyjnych, odpłatności za pobyt w placówkach osób bezdomnych, stosowania kontraktów socjalnych, umieszczania w ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach osób „zdolnych do samoobsługi”, rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia, kwalifikacji kierownika schroniska, planowanych prac legislacyjnych w zakresie bezdomności. Ponadto odnoszą się do zadań powiatu dot. ośrodka interwencji kryzysowej oraz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dostępnymi w załączniku.


Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych – podsumowanie - województwo lubuskie

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. W woj. lubuskim badanie zostało przeprowadzone we wszystkich gminach przy współpracy m.in.: pracowników socjalnych, policji, straży miejskiej lub gminnej oraz pracowników wielu instytucji i organizacji pozarządowych.

W naszym województwie wg badania znajduje się 886 osób bezdomnych, z tego 745 to mężczyźni, 111 to kobiety oraz 30 dzieci. Osoby te najczęściej przebywają w placówkach t.j. noclegownie, schroniska, ogrzewalnie.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem danych, które dostępne jest w załączniku.

 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

Realizacja badania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych oraz wolontariuszy.

W każdej gminie wyznaczony został gminny koordynator badania, który jest odpowiedzialny m.in. za sprawne przeprowadzenie liczenia oraz kontakt z policją, strażą gminną lub miejską w celu dotarcia do osób bezdomnych przybywających w miejscach niemieszkalnych. W naszym województwie jest 82 gminnych koordynatorów.

Badanie to przeprowadzane jest co 2 lata, poprzednia edycja odbyła się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Wówczas w naszym województwie było 1 013 osób bezdomnych, w tym 661 osób przebywało w placówkach tj.: ogrzewalnie, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, szpitale, hospicja, ZOL-e, zakłady karne, areszty śledcze oraz izby wytrzeźwień, natomiast 352 osoby przebywały w miejscach niemieszkalnych, pustostanach, domkach, altanach działkowych.

Tegoroczne badanie również zostanie przeprowadzone w różnego rodzaju placówkach, instytucjach oraz tzw. miejscach „niemieszkalnych”.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

Przygotowania do okresu zimowego 2016/2017

Zbliża się zima, okres szczególnie trudny dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych. W tym okresie warto pomyśleć o tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, właściwego reagowania, obywatelskiej troski o drugiego człowieka.

Wojewoda Lubuski skierował już apel do samorządów gminnych z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, chore i samotne oraz zaplanowanie działań w celu zminimalizowania skutków niskich temperatur. Dodatkowo od 2 listopada 2016 r. za pośrednictwem samorządów powiatowych prowadzony jest monitoring miejsc noclegowych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia. Zebrano również aktualną bazę miejsc noclegowych funkcjonujących w gminach. Od początku listopada br działa bezpłatna infolinia - 800 109 160. Można tam uzyskać aktualne informacje m.in. o wolnych miejscach w placówkach dla osób bezdomnych. Podobnie jak w poprzednim okresie zimowym monitorowana będzie sytuacja przebiegu i sposobu zapewniania schronienia osobom najbardziej potrzebującym.

W prowadzonych działaniach nadzorczych w tym zakresie pomocnicze, ale podstawowe narzędzie stanowi opracowany w sierpniu 2016 r. w celu usprawnienia działań gmin na rzecz osób bezdomnych/najbardziej potrzebujących raport bezdomność – zima 2015/2016.  Znajdują się tam m.in. wytyczne, wskazówki  dla gmin, dobre praktyki stosowane w województwie lubuskim.   

Pamiętajmy, że niezależnie od prowadzonej działalności zawodowej, właściwa reakcja na obserwowane trudne warunki schronienia osób szczególnie zagrożonych, może uratować im życie.

Do pobrania:

 

Codzienny monitoring wykorzystania wolnych miejsc w placówkach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w woj. lubuskim - zima 2016/2017

Od dnia 2 listopada 2016r. rozpoczął się codzienny monitoring placówek udzielających tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

LISTOPAD 2016r.
GRUDZIEŃ 2016r.
STYCZEŃ 2017r.
LUTY 2017r.
MARZEC 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Mikołajczyk 2017-06-13 08:59
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie