Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Stanowisko pracy ds klasyfikacji i kartografii gleb oraz scalania i wymiany gruntów

Stanowisko pracy ds. klasyfikacji i kartografii gleb oraz scalania i wymiany gruntów

Vacat

Zadania:

1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie:
a) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości,
c) prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
d) prowadzenia analiz zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
e) prowadzenia spraw należących do właściwości Wojewody w zakresie scalania i wymiany gruntów;
2. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia:
a) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
c) spraw wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów;
3. kontrolowanie wykonywania obowiązku:
a) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
b) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
4. opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w zakresie powyższych zagadnień;
5. wykonywanie innych zadań służbowych, merytorycznych lub wynikających z organizacji stanowiska pracy, zleconych przez przełożonych,
6. wykonywanie zadań Wojewody jako organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach dot. scalania i wymiany gruntów, w zakresie:
a) rozpatrywania zażaleń na postanowienie starosty o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
b) rozpatrywania zażaleń na postanowienie wydane przez starostę, w którym, w przypadku niepodjęcia w fomie uchwały zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i upraw specjalnych przez uczestników scalenia, starosta akceptuje ww. szacunek w drodze postanowienia,
c) rozpatrywania odwołań od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia lub wymiany gruntów,
d) prowadzenia postępowań nadzwyczajnych dot. wzruszenia decyzji ostatecznych o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Piotr Foltynski 2017-05-10 11:41
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie