Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Planowanie i realizacja budżetu

Stanowiska pracy ds.planowania i realizacji budżetu,spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz

Katarzyna Flügel-Dojnikowska

Piętro XV, pok.1515
tel.: +48 95 711 55 13
katarzyna

Zadania:

1. opracowywanie planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz opracowywanie kart mierników – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
2. opracowywanie projektu budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
3. sporządzanie projektów planów finansowych/planów finansowych – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
4. opracowywanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz kart mierników – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
5. sporządzenie rocznego harmonogramu wydatków dla działów nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
6. sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym budżetu Wojewody – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
7. sporządzanie wniosków o dodatkowe środki z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
8. opracowywanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych, w tym również w zakresie efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
9. sporządzanie sprawozdań z wydatków w układzie zadaniowym – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
10. opracowywanie planów rzeczowych zadań realizowanych z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w ramach funduszy strukturalnych – dla działów klasyfikacji budżetowej nadzorowanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
11. prowadzenie wewnętrznej ewidencji przekazanych dla jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii;
12. zbieranie okresowych informacji o zaawansowaniu wydatkowania dotacji celowych przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii przez samorządy;
13. sporządzanie analiz dotyczących wydatkowania środków dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa orazdokonywanie analiz w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez samorządy jako zadania z zakresu administracji rządowej;
14. koordynowanie i nadzorowanie przygotowywania akt do przekazywania ich do archiwum zakładowego przez komórki organizacyjne Inspekcji oraz prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorczych akt;
15. wykonywanie innych zadań służbowych, merytorycznych lub wynikających z organizacji stanowiska pracy, zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Flugel-Dojnikowska 2018-03-08 15:01
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie