Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydziały LUW

WYDZIAŁ ZDROWIA

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ ZDROWIA
Telefon: 95 711 53 40
Fax: 95 711 54 33
E-mail: zdrowie[at]lubuskie.uw.gov.pl
Zadania: Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uzyskanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubuskiego, wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego, wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego, zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgłaszanie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych, mapy potrzeb zdrowotnych, kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów, kształcenie kadr medycznych, ratownictwo medyczne
Pracownicy wydziału (jednostki):
Imię i nazwisko Telefon Pokój
Bożena Chudak
Dyrektor Wydziału
wew.
tel.zewn.: 95 7115 340
514
Anna Mazur
Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
wew.
tel.zewn.: 95 7115 340
514
ODDZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW MEDYCZNYCH (kliknij aby rozwinąć)
Anna Duczapska
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957 115 244
515
Agnieszka Mielnik
wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru w opiece zdrowotnej nad matką i dzieckiem
wew.
tel.zewn.: 95 7115 543
509
Angelika Andrzejewska
Stanowisko ds. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
wew.
tel.zewn.: 957 115 811
519
Renata Czetowicz
Stanowisko: ds. konsultantów w ochronie zdrowia i nadzoru specjalistycznego
wew.
tel.zewn.: 957 115 540
517
Beata Duszyńska-Porada
Stanowisko ds. nadzoru i kształcenia podyplomowego kadr medycznych
wew.
tel.zewn.: 957 115 810
516
Monika Hetmańczyk-Sobkowiak
Stanowisko ds. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
wew.
tel.zewn.: 957 115 310
518
Wiesława Kandefer
Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru w opiece zdrowotnej nad matką i dzieckiem
wew.
tel.zewn.: 957 115 543
509a
Edyta Piotrowska
Stanowisko ds. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
wew.
tel.zewn.: 957 115 442
520
ODDZIAŁ NADZORU I POLITYKI ZDROWOTNEJ (kliknij aby rozwinąć)
Krystyna Żuk
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957 115 357
506
Stanisława Armata
wieloosobowe stanowisko ds. rejestru i nadzoru podmiotów leczniczych
wew.
tel.zewn.: 957 115 510
510
Agnieszka Bartoszewska
wieloosobowe stanowisko ds. analiz i statystyki medycznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 347
527
Małgorzata Jankowska
Stanowisko ds. zdrowia publicznego
wew.
tel.zewn.: 957 115 516
503
Ewa Kin
wieloosobowe stanowisko ds. analiz i statystyki medycznej
wew.
tel.zewn.: 957 115 356
527
Lilianna Maciaszek
wieloosobowe stanowisko ds. rejestru i nadzoru podmiotów leczniczych
wew.
tel.zewn.: 957 115 349
512
Ewelina Niesłuchowska
wieloosobowe stanowisko ds. priorytetów zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia
wew.
tel.zewn.: 957 115 397
526
Bogusław Rychter
Stanowisko ds. priorytetów zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia
wew.
tel.zewn.: 95 7115 225
502
Emilia Skrzypczak
wieloosobowe stanowisko ds. priorytetów zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia
wew.
tel.zewn.: 957 115 536
504
Ewelina Zerbin
Stanowisko ds. priorytetów zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia
wew.
tel.zewn.: 957 115 144
505
ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I ZDARZEŃ MEDYCZNYCH (kliknij aby rozwinąć)
Małgorzata Staśkiewicz
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957 115 569
507
Renata Bucka
Stanowisko ds. obsługi Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
wew. 449
tel.zewn.: 957 115 449
521
Katarzyna Jałocha
Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji i nadzoru nad systemem ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.: 95 7115 415
511
Urszula Sołtysiak
Stanowisko ds. finansowania ratownictwa medycznego i rozliczeń finansowych
wew.
tel.zewn.: 957 115 286
509a
Mateusz Wiącek
Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji i nadzoru nad systemem ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.: 957 115 108
508
Magdalena Wilińska
Wieloosobowe stanowisko ds. planowania systemu ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.: 957 115 225
511
Tomasz Zabiszak
Wieloosobowe stanowisko ds. planowania systemu ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.: 957 115 527
511

Wyszukiwarka:

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie