Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydziały LUW

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Telefon: +48 95 785 15 00
Fax: +48 95 785 15 04
E-mail: obywatelskie.cudzoziemcy[at]lubuskie.uw.gov.pl
Zadania: Urząd stanu cywilnego, usc, kwalifikacja wojskowa, wojewódzki zbiór meldunkowy, udostępnianie danych, akt stanu cywilnego, akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, transkrypcja, medal za długoletnie pożycie małżeńskie, wojewódzka komisja lekarska, odwołanie od orzeczenia o zdolności do służby wojskowej, odtworzenie aktu stanu cywilnego, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, wyznania, Romowie, Program na rzecz społeczności romskiej, kościół, zaświadczenie o osobowości prawnej osoby kościelnej, gminy żydowskie, kościół katolicki, kościół prawosławny, kościół greckokatolicki, islam, cmentarze wojenne, groby wojenne, ekshumacje, ewidencja pochowanych, wojewódzki komitet ochrony pamięci walk i męczeństwa, ewidencja ludności, zameldowanie, wymeldowanie, dowód osobisty, zmoku, egzekucja administracyjna środków o charakterze niepieniężnym, wykwaterowanie, przekwaterowanie, b) aszport, uzyskanie paszportu, anulowanie paszportu, opłata paszportowa, paszport dla dziecka, c) Cudzoziemiec, obywatel Unii Europejskiej, karta pobytu, wymiana karty pobytu, dokument podróży, pobyt czasowy, pobyt stały, rezydent, osiedlenie, wydalenie, deportacja, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce, zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej, członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, wiza, zaproszenie, legalizacja pobytu, Schengen, ruch bezwizowy, obywatelstwo polskie, obywatel, nadanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, poświadczenie obywatelstwa, zrzeczenie się obywatelstwa, repatriacja, repatriant
Pracownicy wydziału (jednostki):
Imię i nazwisko Telefon Pokój
DYREKTOR WYDZIAŁU (kliknij aby rozwinąć)
Paweł Klimczak
Dyrektor Wydziału
wew.
tel.zewn.: 957851500
921a
ODDZIAŁ CUDZOZIEMCÓW (kliknij aby rozwinąć)
Ewa Szoppe
Kierownik Oddziału Cudzoziemców
wew.
tel.zewn.: 957851555

ODDZIAŁ PASZPORTÓW I MIGRACJI (kliknij aby rozwinąć)
Joanna Kubasik
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957851512
I piętro 1.14
ODDZIAŁ PASZPORTÓW W DELEGATURZE URZĘDU (kliknij aby rozwinąć)
Robert Czuchrzyński
Kierownik oddziału
wew.
tel.zewn.: 68 4527143
ZG paszporty
Paweł Czulak
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527140
ZG paszporty
Małgorzata De Ramer
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527140
ZG paszporty
Mariola Golon
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 452 71 22
ZG paszporty
Anna Grzeszczyszyn
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527142
ZG paszporty
Anna Kraśnicka - Weiss
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527118
ZG paszporty
Magdalena Kubisiak
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527133
ZG paszporty
Hanna Pukacka
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527124
ZG paszporty
Irmina Pukacka
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527114
ZG paszporty
Ewa Szczepanik
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527131
ZG paszporty
Danuta Witkiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527121
ZG paszporty
ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (kliknij aby rozwinąć)
Anna Borowiec
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957851505
922
Tomasz Godek
Wieloosobowe stanowisko do spraw obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957851507
919
Maria Jędrzejczak
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957851508
918
Małgorzata Lubczyńska
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957851509
920
Milena Milczarek
Wieloosobowe stanowisko do spraw obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957851510
920
Mariola Wesołowska
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957851500
921
Joanna Woźniak
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957851506
920
ODDZIAŁ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ (kliknij aby rozwinąć)
Kamila Ptaszkiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.:
911
Sylwia Rogalewicz
Kierownik Oddzialu
wew.
tel.zewn.: 957851540
912
Agnieszka Wilmińska
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957851540
912
Agnieszka Dobrowolska
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851543
913
Dorota Jurkiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851541
907
Małgorzata Karczmarz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851544
909
Anna Łakomy
Stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851547
914a
Hanna Moryń
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851546
914a
Aleksandra Pawlak
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851542
908
Elżbieta Stawikowska
wieloosobowe stanowisko do spraw zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851549
910a
Agata Tokarska
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851552
911
Beata Węglarz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851550
915

Wyszukiwarka:

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie