Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydziały LUW

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
Telefon: +48 95 711 53 05
Fax: +48 95 711 53 28
E-mail: obywatelskie.cudzoziemcy[at]lubuskie.uw.gov.pl
Zadania: Urząd stanu cywilnego, usc, kwalifikacja wojskowa, wojewódzki zbiór meldunkowy, udostępnianie danych, akt stanu cywilnego, akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, transkrypcja, medal za długoletnie pożycie małżeńskie, wojewódzka komisja lekarska, odwołanie od orzeczenia o zdolności do służby wojskowej, odtworzenie aktu stanu cywilnego, mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, wyznania, Romowie, Program na rzecz społeczności romskiej, kościół, zaświadczenie o osobowości prawnej osoby kościelnej, gminy żydowskie, kościół katolicki, kościół prawosławny, kościół greckokatolicki, islam, cmentarze wojenne, groby wojenne, ekshumacje, ewidencja pochowanych, wojewódzki komitet ochrony pamięci walk i męczeństwa, ewidencja ludności, zameldowanie, wymeldowanie, dowód osobisty, zmoku, egzekucja administracyjna środków o charakterze niepieniężnym, wykwaterowanie, przekwaterowanie, b) aszport, uzyskanie paszportu, anulowanie paszportu, opłata paszportowa, paszport dla dziecka, c) Cudzoziemiec, obywatel Unii Europejskiej, karta pobytu, wymiana karty pobytu, dokument podróży, pobyt czasowy, pobyt stały, rezydent, osiedlenie, wydalenie, deportacja, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce, zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej, członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, wiza, zaproszenie, legalizacja pobytu, Schengen, ruch bezwizowy, obywatelstwo polskie, obywatel, nadanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, poświadczenie obywatelstwa, zrzeczenie się obywatelstwa, repatriacja, repatriant
Pracownicy wydziału (jednostki):
Imię i nazwisko Telefon Pokój
DYREKTOR WYDZIAŁU (kliknij aby rozwinąć)
Paweł Klimczak
Dyrektor Wydziału
wew.
tel.zewn.: 957 115 305
921a
ODDZIAŁ CUDZOZIEMCÓW (kliknij aby rozwinąć)
Ewa Szoppe
Kierownik Oddziału Cudzoziemców
wew.
tel.zewn.: 957 115 574

ODDZIAŁ PASZPORTÓW I MIGRACJI (kliknij aby rozwinąć)
Joanna Kubasik
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957 115 289
parter, pokój 32
Edyta Panek
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 364
sala obsługi, stanowisko 4
Bronisława Świerzowicz
Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957851516
parter, pok. 28
Monika Telega
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 700
sala obsługi, stanowisko 7
Anna Chrystan
Stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957115571
sala obsługi
Emilia Frączek
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 696
parter, pokój 26-27
Bernarda Gankiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 648
parter, pokój 26-27
Krzysztof Gumny
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 136
parter, pokój 26-27
Grażyna Kamińska
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 571
sala obsługi, stanowisko 8
Małgorzata Karwacka
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 362
sala obsługi, stanowisko 5
Magdalena Kerber
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 957 115 750
parter, pokój 29
ODDZIAŁ PASZPORTÓW W DELEGATURZE URZĘDU (kliknij aby rozwinąć)
Robert Czuchrzyński
Kierownik oddziału
wew.
tel.zewn.: 68 4527143
ZG paszporty
Paweł Czulak
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527140
ZG paszporty
Małgorzata De Ramer
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527140
ZG paszporty
Mariola Golon
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 452 71 22
ZG paszporty
Anna Grzeszczyszyn
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527142
ZG paszporty
Anna Kraśnicka - Weiss
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527118
ZG paszporty
Magdalena Kubisiak
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527133
ZG paszporty
Hanna Pukacka
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527124
ZG paszporty
Irmina Pukacka
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527114
ZG paszporty
Ewa Szczepanik
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527131
ZG paszporty
Danuta Witkiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów
wew.
tel.zewn.: 68 4527121
ZG paszporty
ODDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (kliknij aby rozwinąć)
Anna Borowiec
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957 115 555
922
Tomasz Godek
Wieloosobowe stanowisko do spraw obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957 115 517
919
Maria Jędrzejczak
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957 115 586
918
Małgorzata Lubczyńska
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957 115 303
920
Milena Milczarek
Wieloosobowe stanowisko do spraw obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 95 7 115 395
920
Kamila Piędel
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957851506
919
Mariola Wesołowska
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich
wew.
tel.zewn.: 957 115 305
921
ODDZIAŁ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ (kliknij aby rozwinąć)
Agnieszka Wilmińska
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 95 7115 292
912
Agnieszka Dobrowolska
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 95 7115 384
913
Dorota Jurkiewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 95 7115 345
907
Małgorzata Karczmarz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 95 7115 956
907
Anna Łakomy
Stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851547
914a
Hanna Moryń
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851546
914a
Aleksandra Pawlak
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 95 7115 275
914
Paulina Rogalewicz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851548
909
Elżbieta Stawikowska
wieloosobowe stanowisko do spraw zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851549
910a
Agata Tokarska
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851552
911
Beata Węglarz
Wieloosobowe stanowisko ds. zezwoleń na pracę
wew.
tel.zewn.: 957851550
915

Wyszukiwarka:

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie