Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydziały LUW

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Telefon: Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. +48 95 728 87 77
Fax: Centrum Zarządzania Kryzysowego fax. +48 95 728 87 78
E-mail: zarzadzanie.kryzysowe[at]lubuskie.uw.gov.pl
Zadania: zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, infrastruktura krytyczna, likwidacja skutków klęsk żywiołowych, wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, wzzk, plan zarządzania kryzysowego, wpzk, planowanie cywilne, ochrona przeciwpowodziowa, wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, lekarz koordynator ratownictwa medycznego, ostrzeżenie, zagrożenia, powódź, burza, pożar, niebezpieczne substancje, katastrofa kolejowa, katastrofa drogowa, katastrofa budowlana, katastrofa przemysłowa, epidemia, wichura, mrozy, zamiecie, ewakuacja, schrony, sygnały alarmowe, instrukcja alarmowania, alarmowanie, klęska żywiołowa, bezpieczne wakacje, imprezy masowe, bezpieczeństwo imprez masowych, monitoring stadionowy, kontrole monitoringu stadionowego, materiały wybuchowe, zezwolenia na materiały wybuchowe do użytku cywilnego, pirotechnika widowiskowa, straże miejskie, straże gminne, obrona cywilna, foc, budowle ochronne, środki ochrony indywidualnej, zabiegi specjalne, odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, system wczesnego ostrzegania, swo, swa, dozymetry, zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku, szczególna ochrona obiektu, plan operacyjny, gotowość obronna, sz rp, siły zbrojne rp, nato, wojska sojusznicze, tabela należności, ochrona fizyczna obiektu, zagrożenia militarne i niemilitarne, wykaz jednostek podlegających militaryzacji, ćwiczenia obronne, stały dyżur, pozamilitarny program przygotowań obronnych, hns, punkt kontaktowy, stanowisko kierowania, ksrg, krajowy system ratowniczo gaśniczy
Pracownicy wydziału (jednostki):
Imię i nazwisko Telefon Pokój
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Paulina Bonalska-Pikulik
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Diana Borysowska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Małgorzata Chorążyczewska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 95 7115 926
400
Milena Góralczyk
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Tadeusz Grzesiak
Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego
wew. 923
tel.zewn.: 957 115 923
403
Marta Herman
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Magdalena Horbatowska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Paulina Jakimczyk
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 95 7115 926
400
Krzysztof Karwacki
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Magdalena Kmita
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej
wew. 927
tel.zewn.: 957 115 927
400a
Kamil Kociełowicz
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Ryszard Komisarczuk
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Beata Krupska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 95 7115 926
400
Małgorzata Krysiak
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Ewa Kuczyńska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Aleksandra Kulewicz
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Agnieszka Kuncik
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Marcin Kuświk
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - administrator systemu
wew. 931
tel.zewn.: 957 115 931
400c
Józef Łagoda
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 95 7115 926
400
Karolina Maslej
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 95 7115 926
400
Łukasz Mirecki
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Sara Naumowicz
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Jakub Nogieć
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 95 7115 926
400
Anna Olbracht-Gajda
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Robert Psiuk
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - administrator systemu
wew. 925
tel.zewn.: 957 115 925
400c
Monika Skorupa
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Monika Sosnowska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Jolanta Szulc
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Anna Świderska
Psycholog
wew. 929
tel.zewn.: 957 115 929
522
Alicja Walczak
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Agnieszka Walentynowicz
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Klaudia Wawer
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew.
tel.zewn.: 957 115 926
400
Alicja Wiśniewska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
Iga Wolańska
Wieloosobowe stanowisko - operator numerów alarmowych (ONA)
wew. 926
tel.zewn.: 957 115 926
400
DYREKTOR WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Krzysztof Kołcz
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wew. 249
tel.zewn.: 957 115 249
206B
ODDZIAŁ PLANOWANIA CYWILNEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH (kliknij aby rozwinąć)
Jarosław Asztemborski
Stanowisko ds. uzupełniania potencjału obronnego
wew. 156
tel.zewn.: 957 115 156
205
Grzegorz Bartosiak
Stanowisko ds. ochrony ludności i logistyki
wew. 253
tel.zewn.: 957 115 253
210
Wojciech Dębowski
Stanowisko ds. planowania operacyjnego
wew. 368
tel.zewn.: 957 115 368
211
Katarzyna Folińska
Stanowisko ds. bezpieczeństwa imprez masowych i popularyzacji
wew. 258
tel.zewn.: 957 115 258
524
Iwona Kępiszak
Stanowisko ds.finansowych
wew. 252
tel.zewn.: 957 115 252
524
Dariusz Machtyl
Stanowisko ds. planowania cywilnego
wew. 239
tel.zewn.: 957 115 239
209
Marcin Skórzewski
Stanowisko ds. ochrony ludności
wew. 259
tel.zewn.: 957 115 259
208
Paweł Szydełko
Stanowisko ds. szkolenia obronnego i militaryzacji
wew. 399
tel.zewn.: 957 115 399
212
Wojciech Traczyk
Kierownik Oddziału
wew. 365
tel.zewn.: 957 115 365
207
ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE (kliknij aby rozwinąć)
Mirosław Baraniak
Wieloosobowe stanowisko - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
wew. 561
tel.zewn.: 957 115 561
410A
Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Wieloosobowe stanowisko - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
wew. 561
tel.zewn.: 957 115 561
410A
Małgorzata Bujko
Stanowisko do spraw przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
wew. 497
tel.zewn.: 957 115 497
213
Marta Dańków-Berdowska
Stanowisko do spraw organizacji i planowania systemu ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.:
523
Ewa Dudek
Kierownik Oddziału
wew. 486
tel.zewn.: 957 115 486
525
Leszek Janczewski
Wieloosobowe stanowisko - administrator Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM
wew. 999
tel.zewn.: 957 115 999
406
Tadeusz Maślany
Wieloosobowe stanowisko - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
wew. 561
tel.zewn.: 957 115 561
410A
Andrzej Szmit
Wieloosobowe stanowisko - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
wew. 561
tel.zewn.: 957 115 561
410A
Tomasz Wardyn
Wieloosobowe stanowisko - administrator Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM
wew. 947
tel.zewn.: 957 115 947
406
Katarzyna Jałocha
Stanowisko do spraw nadzoru nad ratownictwem medycznym
wew.
tel.zewn.:
523
Urszula Sołtysiak
Stanowisko do spraw finansowania ratownictwa medycznego
wew. 286
tel.zewn.: 957 115 286
523
Magdalena Wilińska
Stanowisko do spraw doskonalenia w ratownictwie medycznym
wew. 225
tel.zewn.: 957 115 225
523
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU (kliknij aby rozwinąć)
Joanna Wiśniewska
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
wew. 249
tel.zewn.: 957 115 249
206
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Bogusław Cierpisz
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
Kazimierz Ciesielski
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
Anna Cieślak-Proch
Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 593
tel.zewn.: 957 115 593
204
Operacyjny Dyżurny
Dyżurny operacyjny
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
Mariusz Gawanowski
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
Maria Jędrusik
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
Krzysztof Krzystyniak
Stanowisko ds. systemów łączności radiowej zarządzania kryzysowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz magazynowania sprzętu
wew.
tel.zewn.: 68 452 71 76
Zielona Góra, Różana 13
Daniel Maciejewski
Stanowisko ds. zagrożeń naturalnych
wew. 227
tel.zewn.: 957 115 227
203A
Jerzy Ratajczak
Stanowisko ds. systemów informacji geograficznej w zarządzaniu kryzysowym
wew. 937
tel.zewn.: 957 115 937
203C
Arkadiusz Rygalski
Stanowisko ds. zagrożeń cywilizacyjnych
wew. 437
tel.zewn.: 957 115 437
203A
Andrzej Walczak
Stanowisko ds. systemów łączności radiowej zarządzania kryzysowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego
wew. 250
tel.zewn.: 957 115 250
203B
Magdalena Walentynowicz
Stanowisko ds. koordynowania Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 151
tel.zewn.: 957 115 151
203A
Paweł Zygmunt
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
Marek Żelichowski
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
Sylwia Żółtowska
Stanowisko ds. monitorowania oraz analizy danych systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym
wew. 504
tel.zewn.: 957 115 504
203A
Jolanta Jaskulska
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew. 271
tel.zewn.: 957 115 271
203
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Artur Wójtowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wew. 405
tel.zewn.: 957 115 405
206A

Wyszukiwarka:

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie