Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydziały LUW

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Telefon: Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. +48 95 785 13 17
Fax: Centrum Zarządzania Kryzysowego fax. +48 95 728 87 78
E-mail: zarzadzanie.kryzysowe[at]lubuskie.uw.gov.pl
Zadania: zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, infrastruktura krytyczna, likwidacja skutków klęsk żywiołowych, wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, wzzk, plan zarządzania kryzysowego, wpzk, planowanie cywilne, ochrona przeciwpowodziowa, wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, lekarz koordynator ratownictwa medycznego, ostrzeżenie, zagrożenia, powódź, burza, pożar, niebezpieczne substancje, katastrofa kolejowa, katastrofa drogowa, katastrofa budowlana, katastrofa przemysłowa, epidemia, wichura, mrozy, zamiecie, ewakuacja, schrony, sygnały alarmowe, instrukcja alarmowania, alarmowanie, klęska żywiołowa, bezpieczne wakacje, imprezy masowe, bezpieczeństwo imprez masowych, monitoring stadionowy, kontrole monitoringu stadionowego, materiały wybuchowe, zezwolenia na materiały wybuchowe do użytku cywilnego, pirotechnika widowiskowa, straże miejskie, straże gminne, obrona cywilna, foc, budowle ochronne, środki ochrony indywidualnej, zabiegi specjalne, odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, system wczesnego ostrzegania, swo, swa, dozymetry, zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku, szczególna ochrona obiektu, plan operacyjny, gotowość obronna, sz rp, siły zbrojne rp, nato, wojska sojusznicze, tabela należności, ochrona fizyczna obiektu, zagrożenia militarne i niemilitarne, wykaz jednostek podlegających militaryzacji, ćwiczenia obronne, stały dyżur, pozamilitarny program przygotowań obronnych, hns, punkt kontaktowy, stanowisko kierowania, ksrg, krajowy system ratowniczo gaśniczy
Pracownicy wydziału (jednostki):
Imię i nazwisko Telefon Pokój
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Marta Dańków-Berdowska
Kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego
wew.
tel.zewn.: 957851350
404
Magdalena Kmita
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej
wew.
tel.zewn.: 957851353
400a
Marcin Kuświk
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - administrator systemu
wew.
tel.zewn.: 957851352
400c
Małgorzata Nowak
Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego
wew.
tel.zewn.: 957851351
403
Robert Psiuk
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi technicznej - administrator systemu
wew.
tel.zewn.: 957851354
400c
Anna Świderska
Psycholog
wew.
tel.zewn.: 957851355
522
DYREKTOR WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Waldemar Gredka
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851301
206B
DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA (kliknij aby rozwinąć)
Robert Kozłowski
Kierownik
wew.
tel.zewn.: 957851380
409
Tomasz Wardyn
Wieloosobowe stanowisko – administrator wojewódzki SWD PRM
wew.
tel.zewn.: 957851344
406
Paweł Zimmermann
Wieloosobowe stanowisko – administrator wojewódzki SWD PRM
wew.
tel.zewn.: 957851343
406
ODDZIAŁ PLANOWANIA CYWILNEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH (kliknij aby rozwinąć)
Jarosław Asztemborski
Stanowisko ds. uzupełniania potencjału obronnego
wew.
tel.zewn.: 957851361
205
Grzegorz Bartosiak
Stanowisko ds. ochrony ludności i logistyki
wew.
tel.zewn.: 957851362
210
Wojciech Dębowski
Stanowisko ds. planowania operacyjnego
wew.
tel.zewn.: 957851363
211
Iwona Kępiszak
Stanowisko ds. bezpieczeństwa imprez masowych i popularyzacji
wew.
tel.zewn.: 957851365
524
Elżbieta Roćko-Drączkowska
Stanowisko ds. finansowych
wew.
tel.zewn.: 957851364
524
Arkadiusz Rygalski
Stanowisko ds. planowania cywilnego
wew.
tel.zewn.: 957851366
209
Marcin Skórzewski
Stanowisko ds. ochrony ludności
wew.
tel.zewn.: 957851367
208
Paweł Szydełko
Stanowisko ds. szkolenia obronnego i militaryzacji
wew.
tel.zewn.: 957851368
212
Wojciech Traczyk
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957851360
207
ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE (kliknij aby rozwinąć)
Mirosław Baraniak
Wieloosobowe stanowisko - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
wew.
tel.zewn.: 957851341
410A
Małgorzata Bujko
Stanowisko do spraw przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
wew.
tel.zewn.: 957851346
213
Ewa Dudek
Kierownik Oddziału
wew.
tel.zewn.: 957851340
525
Tadeusz Maślany
Wieloosobowe stanowisko - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
wew.
tel.zewn.: 957851341
410A
Paweł Truszkowski
Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.: 957851341
408
Zdzisław Znojek
Stanowisko ds. organizacji i planowania systemu ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.: 957851364
523
Katarzyna Jałocha
Stanowisko do spraw nadzoru nad ratownictwem medycznym
wew.
tel.zewn.: 957851347
523
Urszula Sołtysiak
Stanowisko do spraw finansowania ratownictwa medycznego
wew.
tel.zewn.: 957851342
523
Magdalena Wilińska
Stanowisko do spraw doskonalenia w ratownictwie medycznym
wew.
tel.zewn.: 957851345
523
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU (kliknij aby rozwinąć)
Anna Wróblewska
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
wew.
tel.zewn.: 957851300
206
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Bogusław Cierpisz
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851317
203
Anna Cieślak-Proch
Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851310
204
Operacyjny Dyżurny
Dyżurny operacyjny
wew.
tel.zewn.: 9577851317
203
Mariusz Gawanowski
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851317
203
Maria Jędrusik
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851317
203
Krzysztof Krzystyniak
Stanowisko ds. systemów łączności radiowej zarządzania kryzysowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz magazynowania sprzętu
wew.
tel.zewn.: 684527176
Zielona Góra, Różana 13
Dariusz Machtyl
Stanowisko ds. zagrożeń cywilizacyjnych
wew.
tel.zewn.: 957851316
203A
Daniel Maciejewski
Stanowisko ds. zagrożeń naturalnych
wew.
tel.zewn.: 957851315
203A
Marika Matuszwska
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851317
203
Jerzy Ratajczak
Stanowisko ds. systemów informacji geograficznej w zarządzaniu kryzysowym
wew.
tel.zewn.: 957851311
203C
Andrzej Walczak
Stanowisko ds. systemów łączności radiowej zarządzania kryzysowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego
wew.
tel.zewn.: 957851313
203B
Magdalena Walentynowicz
Stanowisko ds. koordynowania Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851312
203A
Paweł Zygmunt
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851317
203
Marek Żelichowski
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851317
203
Sylwia Żółtowska
Stanowisko ds. monitorowania oraz analizy danych systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym
wew.
tel.zewn.: 957851314
203A
Jolanta Jaskulska
Wieloosobowe stanowisko - Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851317
203
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (kliknij aby rozwinąć)
Artur Wójtowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wew.
tel.zewn.: 957851302
206A

Wyszukiwarka:

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie