Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

obchody rocznicowe

70. Rocznica Przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski


Kalendarium Wydarzeń

W 2015 r. oddaliśmy do dyspozycji internautów kalendarium wydarzeń organizowanych w województwie lubuskim z okazji 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski.

Ówczesna wojewoda Katarzyna Osos zaprosiła przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych do współudziału w tworzeniu treści tej specjalnej zakładki. Razem pokazaliśmy, jak wielką wartość ma nasze materialne i niematerialne dziedzictwo, które powstało w efekcie ogromnego zaangażowania kilku pokoleń mieszkańców Ziemi Lubuskiej.

Dziękujemy wszystkim osobom, które podzielily się z nami informacjami o ciekawych przedsięwzięciach, przesyłali do nas wiadomości i telefonowali.

W okresie 70 lat administracja na naszych ziemiach podlegała wielu zmianom, aż do rozszerzenia procesu decentralizacji i zwiększenia wpływu obywateli na zarządzanie gminą, powiatem i regionem. W okresie przygotowywania reformy z 1999 r. Lubuszanie wykazali się niezwykłą determinacją w staraniach o umieszczenie Lubuskiego na administracyjnej mapie Polski.

Kalendarium wystaw, spotkań i konferencji dotyczących rozwoju naszego regionu to także forma podziękowania pionierom, dzięki którym Ziemie Zachodnie i Północne stały się wspólnym, nowym domem dla Polaków pochodzących z odległych stron.

Projekt prowadziła M. Brygida Grzybowicz: , nr tel. 68 45 27 120.

 

Zrealizowane wydarzenia

 

70 lat szkoły w Słubicach

11 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów 70 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach.

Szkoła istnieje od 1945 roku. Otwarcie było ważnym wydarzeniem w mieście. W pierwszym roku działalności do placy uczęszczało 120 dzieci. Szkoła rosła wraz z napływem osadników. W 1961 roku uczyło się 1652 uczniów. W 1986 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły. Pierwszy budynek o 14 klasach przekazano szkole 31 sierpnia 1988 roku, ostatni 15 stycznia 1994 r. W dniu 14 października 1997 roku szkole nadano imię Mikołaja Kopernika.

eg

Szkoła Podstawowa nr 5 ma 70 lat

2 grudnia 2015 r. w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Chynowie – Zielonej Górze, która działa obecnie w ramach Zespołu Edukacyjnego nr 1.

Program

1 grudnia 2015 r. - apel : program artystyczny w wykonaniu uczniów , rozstrzygnięcie konkursów poświęconych szkole.

2 grudnia 2015, godz. 14.00 - uroczystość w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej.

4 grudnia 2015 r., w godz. 10.00-17.00 - dzień otwarty - zwiedzanie szkoły.

Fragmenty historii

Powojenna historia szkoły zaczęła się w lipcu 1945 roku, kiedy do małej wioski pod Zieloną Górą - Chynowa - przyjechała pierwsza nauczycielka Maria Sobańska. Szkoła już istniała, stała w samym środku wsi, okazała, z wieżyczką i zegarem, trzema salami lekcyjnymi oraz z mieszkaniami dla nauczycieli, ale była bardzo zdewastowana. Brakowało w niej wszystkiego - ławek, tablic, kredy, pomocy dydaktycznych. Wszystko trzeba było budować od nowa, i to szybko, gdyż nowy rok szkolny miał się zacząć już 16 sierpnia 1945 roku. Zespołowa praca przyniosła efekty, a wsparcie instytucji oświatowych z Zielonej Góry pozwalało nawet pozbyć się z terenu szkoły punktu sanitarnego dla koni, który w budynku uparcie próbowało organizować wojsko. Więcej na http://ze1.zgora.pl.

eg

Najstarsza szkoła w Nowogrodzie Bobrzańskim

12 -13 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyły się uroczyste obchody 70-lecia powstania szkoły. Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 12 listopada 1945 r. Została zapisana w kronice. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. Z okazji jubileuszu zasadzono pamiątkowe drzewo, pod którym zakopano słój z przesłaniami dla potomnych. Zaprezentowano także spektakl pt. „Z kart historii szkoły”.

czwartek – 12 listopada 2015 r.

8.15 – 8.30 – wprowadzenie pocztów sztandarowych na salę gimnastyczną, hymn, raport
8.30 – 9.15 – msza św. – sala gimnastyczna
9.15 – 9.45 – przerwa
9.45 – 10.15 – apel – sala gimnastyczna
10.15 – 10.45 – ceremonia zasadzenia drzewa – ogród szkolny
11.00 – zwiedzanie szkoły i wystaw w klasach
piątek – 13 listopada 2015 r.
15.00 – szkoła otwarta dla dorosłych absolwentów i zaproszonych gości
16.30 – Rozpoczęcie uroczystości
* występ chóru NOVUM CASTRUM
* wręczenie odznak „Honorowy przyjaciel szkoły”
* występy absolwentów szkoły
* kabaret nauczycielski
18.30 – ciąg dalszy zwiedzania szkoły
Sobota 14 listopada 2015 r.
20.00 – zabawa taneczna w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

eg

Pracownicy Lasów Państwowych obchodzili 70-lecie

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos wzięła udział w konferencji „Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków”. Spotkanie zorganizowano w ramach tegorocznych obchodów 70-lecia Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Pierwszym punktem uroczystości, które odbyły się 17 października 2015 r. było odsłonięcie rzeźby Bachusika – Silvanusa przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Zielonej Górze (podobne rzeźby rozmieszczone są w wielu miejscach Zielonej Góry, służą promocji miasta i instytucji, które w nim działają). Kolejna część spotkania odbyła się w Centrum Przyrodniczym – nowym obiekcie, który służy poznawaniu zjawisk przyrodniczych i różnych aspektów nauki.

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos na ręce Leszka Banacha, Dyrektora RDPL w Zielonej Górze złożyła gratulacje wszystkim pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z okazji jubileuszu oraz życzenia. Wojewoda życzyła przede wszystkim dużo satysfakcji podczas wykonywania obowiązków zawodowych na rzecz ochrony naszego narodowego dobra, jakim są lasy.

Podczas konferencji omówiono m.in. kształtowanie polskiej administracji leśnej w latach 1945-68 na terenie obecnej RDLP w Zielonej Górze, przedstawione zostały także zabytkowe leśniczówki i ślady kultury łowieckiej w Lasach Zielonogórskich.

eg

Podziękowania nauczycielom z Łagowa

Zakończyły się wydarzenia związane z obchodami Jubileuszu 70–lecia powstania szkoły w Łagowie i 50–lecia Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy.

Program obchodów 

9 – 11 października 2015 r. – okolicznościowa wycieczka uczniów Zespołu Edukacyjnego do Warszawy połączona ze złożeniem wieńca oraz zapaleniem zniczy pod pomnikiem Małego Powstańca przez harcerzy 19 Drużyny Harcerskiej „Zielony Płomień” Babimojsko – Sulechowskiego Hufca ZHP Chorągwi Ziemi Lubuskiej, działającej przy szkole,

 11 października, o godz. 10.30 (niedziela) – poświęcenie sztandaru Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy na mszy św. w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Łagowie,

 15 października, o godz.10.00 (czwartek) – uroczysta akademia z okazji Jubileuszu 70–lecia powstania szkoły w Łagowie oraz 50–lecia Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy,
– odsłonięcie pamiątkowej tablicy jubileuszowej,
– otwarcie plenerowej „Pracowni ekologicznej”,

16 października, o godz.8.30 (piątek) – festyn jubileuszowy dla uczniów ZE połączony z zawodami sportowymi w oprawie muzycznej łagowskiego zespołu „Czwarta Grupa Biednych” (szczegóły wg oddzielnego harmonogramu),

21 października, o godz. 9.00 (środa) – uroczyste pasowanie uczniów kasy IA i IB Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy oraz złożenie ślubowania na sztandar szkoły.

I LO w Gorzowie ma 70 lat

W sobotę, 17 października 2015 r. w I LO w Gorzowie Wlkp., przy ul. Puszkina 31 odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego.

Program:

godz. 8.30 – msza w intencji społeczności szkolnej w kościele przy ul. Chodkiewicza

od  godz. 9.00 – rejestracja uczestników zjazdu w szkole przy ul. Puszkina 31

godz. 10.30  – uroczyste spotkanie absolwentów w hali sportowej

godz. 11.00 – spotkania koleżeńskie w klasach

godz. 13.30 i 14.00 – wyjazdy autobusem na cmentarz i złożenie kwiatów na grobach nauczycieli

godz. 20.00 – Bal Absolwenta

Więcej na ten temat na stronie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.

eg

70-lecie ZSEIS

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze świętował obchody 70-lecia w dniach 12 - 17.10.2015 r.

Wydarzenia:
Na przełomie września i października 2015 - rajd rowerowy oraz bieg po trasach biegowych MOSIR-u (dla absolwentów, członków ich rodzin, uczniów, byłych i aktualnych pracowników oraz członków ich rodzin).
12.10.2015 - 15.10.2015 spotkania absolwentów z uczniami szkoły (wg osobnego harmonogramu)
16.10.2015 - uroczysta gala dla zaproszonych gości
17.10.2015
godz. 10.00 - Msza Święta dla absolwentów, uczniów, byłych i aktualnych pracowników szkoły z ewentualnym udziałem księży-absolwentów, w asyście pocztów sztandarowych
godz. 11.00 - przemarsz do szkoły
godz. 11.20 - wydawanie identyfikatorów i PAKIETU ABSOLWENTA)
godz. 12.00 - mecz koszykówki ABSOLWENCI/UCZNIOWIE/PRACOWNICY
godz. 13.00 - 15.00 - zwiedzanie szkoły: wystawa zdjęć archiwalnych, kronik i ocalałych pamiątek spotkania w klasach, poczęstunek na dziedzińcu szkoły (grochówka, napoje)
godz. 19.00 - Bal ABSOLWENTA - hala sportowa, ul. Urszuli 22

eg

 Najstarsza szkoła w Skwierzynie

W piątek, 9 października 2015 r. w Skwierzynie odbył się Jubileusz 70-lecia im. Władysława Jagiełły, dawnej „jedynki”.

„Z dokumentów historycznych wynika, że placówka oświatowa, której spadkobiercą jest obecne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły, powstała w 1945 roku. Obecnie w Skwierzynie istnieje niewiele instytucji, które od początku powstania były związane z historią miasta. Dlatego pragniemy godnie uczcić to ważne w życiu naszej społeczności wydarzenie, jakim jest 70-lecie Szkoły” – napisali organizatorzy święta na stronie internetowej szkoły.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

10.00 –  msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w intencji obecnych i dawnych nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły,

11.00 – przejście uczestników Jubileuszu do Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury,

10.30 – uroczystość jubileuszowa w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury,

12.30 – zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów w klasach z byłymi wychowawcami, nauczycielami,

19.00 – Bal Absolwentów.

eg

Obchody jubileuszowe 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie

 Jubileusz świętowali obecni i dawni uczniowie oraznauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w piątek, 9 października 2015 r. w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie przy ul Racławickiej 2.

Program:

godz. 9.00 msza św. w kościele MBF,

godz. 11.00 uroczysta akademia w szkole: przemówienie z okazji  70-lecia  powstania szkoły, wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, podziękowania zasłużonym pracownikom szkoły, program artystyczny.

Imprezy towarzyszące: wpisy do księgi pamiątkowej, zwiedzanie szkoły, wystawy pamiątek szkoły i czas na wspomnienia przy kawie.

 eg

Jubileusz 70-lecia osadnictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 ,,TATARZY W POLSCE PO 1945 ROKU  TATARSKA TOŻSAMOŚĆ WOBEC ASYMILACJI”

Gorzów Wielkopolski 6-7 października 2015 r.

 Pod Honorowym Patronatem Tomasza Miśkiewicza, Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Komitet naukowy:

 prof. zw. dr hab. Janusz Faryś, prof. zw. dr hab. Wojciech Burszta, prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska, prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, prof. nadzw. dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. nadzw. dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber, prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska, prof. nadzw. dr hab. Adam Dobroński, prof. nadzw. dr hab. Marian G. Gerlich, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Syrnyk   

 Komitet organizacyjny:

 dr Piotr Krzyżanowski, dr Aleksander Miśkiewicz, mgr Edward Jaworski, mgr Iwona Bartnicka

Partnerzy

Lubuski Urząd Wojewódzki, Miasto Gorzów Wlkp.  i m.in. Polskie Towarzystwo Historyczne

  PROGRAM  KONFERENCJI 

I dzień – 06. 10. 2015 r.

 Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Aula im. prof. Stanisława Kirkora, budynek nr 5, ul. Fryderyka Chopina 52)

  godz. 16.30 konferencja prasowa z udziałem prof. nadzw. dr. hab. Selima Chazbijewicza, dr. Aleksandra Miśkiewicza,  red. Musy Czachorowskiego

17.00-19.00 pokaz filmów dokumentujących osadnictwo tatarskie na Ziemiach Zachodnich:

dwa odcinki cyklu ,,Pomerania Ethnica”, Polska 1995

 ,,Kurban-Bajram”, reż. Robert Stando, Polska 1958

Prowadzenie: Iwona Bartnicka (Kierownik Działu Kultury Filmowej  MOS w Gorzowie Wielkopolskim, prezes DKF Megaron)

 II dzień – 07.10.2015 r.

Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Władysława Sikorskiego 107

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 - 10.00 Uroczyste otwarcie konferencji

10.00 - 11.15 Sesja plenarna. Obradom przewodniczy prof. zw. dr hab. Janusz Faryś

10.00 - 10.15 dr Aleksander Miśkiewicz (,,Przegląd Tatarski’) – Świat kresowy Tatarów  polskich przeniesiony nad Wartę i Odrę

  10.15 - 10.30 dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku) – Trzy fale osadnictwa Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego po Ziemie Odzyskane

10.30 - 10.45 prof. nadzw. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie) – Historia muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku

10.45 - 11.00 mgr Halina Szahidewicz  (Muzułmański Związek Religijny w RP) – Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku po 1945 r.

11.00 - 11.15 prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Stan i potrzeby badań nad ludnością tatarską Rzeczypospolitej

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 14.00 Obrady paneli tematycznych

Panel A. Tożsamość tatarska. Obradom przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber

11.30 - 11.45 prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) –  Motyw drogi i wędrowca w twórczości Musy Czachorowskiego

 11.45 - 12.00 prof. nadzw. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Religia, jako wyróżnik kulturowy społeczności tatarskiej (na przykładzie literatury rękopiśmiennej)

 12.00 - 12.15 red. Musa Czachorowski („Przegląd Tatarski”) – Literatura i  czasopiśmiennictwo tatarskie w Polsce po 1945 r.

 12.15 - 12.30 dr Magdalena Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako trwały element dziedzictwa kulturowego i nośnik tożsamości społeczności tatarskiej na ziemiach Rzeczpospolitej

12.30 - 12.45 dr Ida Schabieńska ( Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkachim. prof. Edwarda Szczepaniaka) – Tożsamość tatarska w małżeństwach mieszanych w Polsce

12.45 - 13.00 mgr Olga Kotynia (Uniwersytet Warszawski) – Źródła etyki Tatarów, jako muzułmanów

13.00 - 13.15 dr Bogna Wach (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Muzułmanie wobec początku życia i śmierci (aborcja i eutanazja)

13.15 - 13.30 dr Paweł Popieliński (Polska Akademia Nauk w Warszawie) – Cmentarz tatarski w Warszawie

13.30 – 13.45 prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Minarety

13.45 - 14.00 Dyskusja  Panel B. Tatarzy poprzez pryzmat historii i polityki. Obradom przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński

11.30 - 11.45 prof. nadzw. dr hab. Adam Dobroński – Tatarzy na Podlasiu po 1945 r.

11.45 - 12.00 dr Arkadiusz Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Historia muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu w latach 1945–1948

 12.00 - 12.15 mgr Grażyna Kostkiewicz-Górska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolski) – Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gorzowie Wielkopolskim po 1945 r.

12.15 - 12.30 prof. nadzw. dr hab.  Beata Orłowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Elżbieta Włodarczyk Muzułmański Związek Religijny w RP) – Historia rodziny tatarskiej

12.30 - 12.45 dr Piotr Krzyżanowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Tatarów w świetle materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach IPN

 12.45 - 13.00 mgr Miłosz Gerlich (Uniwersytet Wrocławski) – Tatarska periodyzacja historii grupy we Wrocławiu po II wojnie światowej

 13.00 - 13.15 dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Położenie i status prawny polskich Tatarów po 1945 r.

 13.15 - 13.30 prof. zw. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Tatarzy krymscy, wymiary solidarności

 13.30 – 13.45 prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński – Sytuacja Tatarów Krymskich przed i po 18 marca 2014 r.

 13.45 - 14.00 Dyskusja

 14.00 - 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

Wojewoda Lubuski składa hołd pierwszym nauczycielom polskich szkół

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos składa wyrazy szacunku wszystkim nauczycielom, dzięki którym rozwinęła edukacja na Ziemiach Zachodnich. Rocznicowe obchody odbyły się w LO im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie w sobotę, 3 października 2015 r.

Obchody 70. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie zostały połączone ze zjazdem absolwentów. Uroczystości rozpoczęła msza św., po której uczestnicy święta przeszli do Świebodzińskiego Domu Kultury. Podczas gali odbyły się występy artystyczne uczniów szkoły oraz nastąpiło przekazanie sztandaru.

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos podziękowała wszystkim pedagogom, którzy pracowali i pracują w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie, w którym działa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Wyrazy szczególnego szacunku Wojewoda skierowała do pierwszych nauczycieli, którzy w powojennych latach organizowali pracę szkoły. Uczniom Wojewoda życzyła przede wszystkim wysokich ocen, radości podczas zdobywania wiedzy i wielu sukcesów.

Kolejna część obchodów odbyła się w siedzibie szkoły. Na jednym z korytarzy odsłonięto tablicę upamiętniającą trud założycieli liceum.

Informacje historyczne

Zapisy do Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Miejskiego w Świebodzinie zaczęły się 15 sierpnia 1945 r. Rekrutacja trwała dwa tygodnie. Nieustannie napływali nowi kandydaci, których uczono i pytano, zlecano pisanie dyktand i wypracowań. Oceniając pierwsze wyniki prac, uczniów przesuwano do klas wyższych lub niższych. Utworzono wówczas cztery klasy gimnazjalne i jedną licealną.

eg

70-lecie LO w Gubinie - szalik dla patrona szkoły Bolesława Chrobrego

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gubinie obchodzi 70-lecie. Z tej okazji 6 października 2015 r. odbyła się główna uroczystość. Do udziału zapraszali dyrekcja, grono pedagogiczne oraz społeczność szkolna.

Program święta

Od godz. 10.00  - zwiedzanie szkoły, wystawa przygotowanych przez uczniów i nauczycieli ekspozycji na temat  "Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gubinie  w 70 odsłonach
O godz. 10.30  - sadzenie "jubileuszowego" drzewa.

Od godz. 11.00  - część oficjalna: przemówienia zaproszonych gości i dyrektora szkoły oraz część artystyczna.             

Od godz. 14.00  - mecz piłki siatkowej: nauczyciele kontra absolwenci LO; spotkania absolwentów; Belfer Cafe

Szalik dla Chrobrego

Z okazji jubileuszu szkoły uczniowie, nauczyciele i rodzice w trosce o patrona Bolesława Chrobrego robią dla niego szalik na drutach. Prezent ma być gotowy na mikołajki. Pomysł samorządu szkolnego spotkał się z zainteresowaniem szkolnej społeczności.

eg

70 litrów krwi na 70-lecie

We Wschowie odbyła się nietypowa akcja „70 litrów krwi na 70-lecie I Zespołu Szkół we Wschowie”. Projekt jest rozszerzeniem prowadzonych od 10 lat zbiórek krwi w szkole.

Jako pierwsza oddała krew Anna Helak – absolwentka „Staszica” i wieloletni honorowy krwiodawca. Do akcji przyłączyli się także mieszkańcy, absolwenci, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Hufca Pracy 4-9. Zbiórka odbyła się 24 września 2015 r.

Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi, a takie inicjatywy, pomagają w zabezpieczeniu szpitali w krew dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i na planowane operacje. Organizatorzy zachęcają wszystkich do udziału w następnych akcjach krwiodawstwa w „Staszicu”.

eg

70. rocznica powstania Urzędu Celnego w Rzepinie

W piątek, 25 września w Rzepinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Służby Celnej. Tegoroczne obchody miały szczególnie uroczysty charakter ze względu na uczczenie przypadającej w tym roku 70. rocznicy powstania Urzędu Celnego w Rzepinie.

Uroczystość rozpoczęła msza św., która odprawiona została w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie. Następnie, na placu przed siedzibą Izby Celnej odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse. W trakcie uroczystości miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 70. rocznicy powstania Urzędu Celnego w Rzepinie. Zainaugurowano również procedurę nadania imienia pierwszego naczelnika Urzędu Celnego w Rzepinie Walentego Bayera jednej z ulic Rzepina.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz administracji rządowej, samorządowej, duchowieństwa, komendanci zaprzyjaźnionych formacji mundurowych i reprezentanci niemieckiej Służby Celnej, jak również emerytowani funkcjonariusze i pracownicy Izby Celnej w Rzepinie.

W czasie trwania uroczystości będzie zaprezentowano sprzęt wojskowy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Odbył się także  koncert Wojskowej Orkiestry Dętej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, po którym w sali konferencyjnej w siedzibie izby obejrzeć  można było okolicznościową wystawę poświęconą historii Izby Celnej w Rzepinie.

Jubileusz 70-lecia pierwszych dożynek na Ziemi Lubuskiej

W sobotę, 29 sierpnia 2015 r. w Santoku odbyły się dożynki gminne. Z okazji jubileuszu 70-lecia pierwszych dożynek w naszym regionie Wójt Santoka Józef Ludniewski, Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos i Starosta Gorzowski Małgorzata Domagała posadzili dąb o nazwie Kasztelan.

Z okazji jubileuszu 70-lecia pierwszych dożynek na Ziemi Lubuskiej odczyt na ten temat wygłosiła Monika Kowalska. Przez cały dzień można było w santockiej bibliotece oglądać wystawę zdjęć z dożynek zorganizowanych w 1945 r. W celu upamiętnienia tamtego wydarzenia Wójt Santoka Józef Ludniewski, Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos i Starosta Gorzowski Małgorzata Domagała

Odbyły się m.in. prezentacje lokalnych zespołów „Janczewianki” i „Santoccy Grodzianie”. Wystąpił także zespół folklorystyczny „Gorzowiacy”. Imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego, drobnego inwentarza oraz produktów lokalnych przedsiębiorców.

eg

Najstarsze lubuskie szkoły świętują

W 2015 r. minęło 70 lat od zakończenia II wojny światowej i polskości na ziemiach zachodnich. 1945 rok był pierwszym w historii działania polskich szkół na naszych terenach. Jubileusze we wrześniu obchodzić będą kolejne placówki.

- Organizacja jubileuszu 70-lecia to szczególny sposób na podziękowanie pierwszym nauczycielom za trud w tworzeniu polskiej szkoły, a także wszystkim kolejnym pedagogom za pracę na rzecz edukacji i wychowania kolejnych pokoleń młodzieży – podkreśla Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos. W Poddębicach, w gminie Szczaniec 18 września 2015 r. odbył  się zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. W tym roku okazją do spotkania jest 70-lecie istnienia szkoły. Obecni i dawni uczniowie oraz pracownicy spotkali się w hali sportowej gimnazjum przy ul. Polnej w Poddębicach. Również we wrześniu 70 lat skończyło Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Rzepinie. Na zorganizowany z tej okazji jest Powszechny Zjazd Absolwentów zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele. Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się 26 września.

eg

W 70 rocznicę powrotu do Polski. Wschowa w latach 1945-56

Pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos w sierpniu w Barokowych Kamieniczkach przy pl. Zamkowym 2 można było oglądać wystawę „Wschowa w latach 1945 – 1956. W 70. rocznicę powrotu do Polski.”

Wystawa, zorganizowana została przez Muzeum Ziemi Wschowskiej i Archiwum Państwowe w Lesznie, prezentowała liczne pamiątki pochodzące z kolekcji muzealnej, zbiorów archiwów państwowych w Poznaniu, Lesznie i Zielonej Górze, Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, Instytutu Pamięci Narodowej oraz z kolekcji lokalnych instytucji i zbiorów prywatnych. Wystawa miała charakter retrospektywny i edukacyjny, przedstawia bogatą spuściznę miasta i przypomina złożoność losów Ziem Odzyskanych. Została przez Muzeum Ziemi Wschowskiej wzbogacona folderem. Z wystawą związane jest też najnowsze wydawnictwo Muzeum Ziemi Wschowskiej pt.: „WSCHOWA UTRACONA”. To zbiór wybranych archiwalnych pocztówek, prezentujących fragmenty nieistniejącej już zabudowy i miejskiej przestrzeni, które zniknęły z krajobrazu Wschowy po 1945 r. Wybrane pocztówki pochodzą z kolekcji Muzeum Ziemi Wschowskiej i zbiorów Zdzisława Wiśniewskiego. Reprodukcjom towarzyszą opisy ukazujące dzieje poszczególnych ulic, budynków, zakładów i instytucji. Całość zamknięta jest w estetyczne etui, bogate w treści merytoryczne.

eg

Wyszanowo – podwójny jubileusz

750 – lecie wsi i 70-lecie polskiego osadnictwa świętowali mieszkańcy Wyszanowa, w gminie Międzyrzecz. Uroczystości odbyły się 22 sierpnia 2015 r.

Po mszy w miejscowym kościele mieszkańcy korowodem przeszli na plac przy Domu Strażaka. Przygotowano program artystyczny dzieci z Wyszanowa, występ orkiestry dętej z Grochowa oraz Miejskiego Ośrodka Kultury z Międzyrzecza oraz liczne zabawy dla dzieci. Ponadto zaprezentowano publikację „Wyszanowo na kartach historii i we wspomnieniach mieszkańców” dr M. Tureczka.

11 Batalion Dowodzenia z Żagania obchodził jubileusz

70-lecie funkcjonowania obchodził  11 Batalion Dowodzenia z Żagania. Główne obchody odbyły się w Szprotawie w dniach 12-13 czerwca 2015 r. Życzenia i gratulacje złożyła żołnierzom Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.

- Wszystkim żołnierzom, a także zatrudnionym pracownikom cywilnym serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów w pracy zawodowej. Dziękuję za rzetelne wykonywanie obowiązków wszystkim osobom zaangażowanym w funkcjonowanie Batalionu, dzięki którym jednostka cieszy się zaufaniem społecznym od 70 lat. To praca na rzecz Ojczyzny, a poprzez pozytywny wizerunek Batalionu, szczególna dla naszego województwa – napisała Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos w liście skierowanym na ręce ppłk. Dariusza Lesiuka, Dowódcy 11 Batalionu Dowodzenia w Żaganiu. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła w piątek, 12 czerwca 2015 r., msza św., która została odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie. Na rynku w Szprotawie odbył się uroczysty apel, a w sobotę w Szprotawskim Domu Kultury - koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 11. Batalion Dowodzenia jest oddziałem podporządkowanym Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Stacjonuje w Żaganiu. Batalion przeznaczony jest do rozwijania i eksploatacji systemu łączności i informatyki oraz stanowisk dowodzenia w celu zapewnienia Dowództwu dywizji możliwości sprawnego dowodzenia związkiem.

OSP Sława ma 70 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie obchodzi jubileusz 70-lecia. Wszystkim strażakom Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos składa podziękowania i życzenia niesłabnących sił i zdrowia.

W sobotę, 13 czerwca 2015 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiono mszę św. O godz. 14.30 na plaży Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku wręczono awanse, odznaczenia i złożono podziękowania strażakom. - Zaangażowanie strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i ich odwaga mają znaczący wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa. Jubileusz jest okazją do złożenia podziękowań i wyrażenia uznania przez wszystkich mieszkańców – podkreśla Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.Obchody jubileuszu OSP Sława to także festyn dla mieszkańców, który trwał do wieczora na plaży SCKiW.

eg

70. rocznica powstania WOP

W środę, 10 czerwca w Krośnie Odrzańskim odbyły się obchody 70. rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza. Podziękowania wopistom za służbę złożyła Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.

Z okazji obchodów rocznicy powstania formacji Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos skierowała do organizatorów list z życzeniami i podziękowaniami za lata służby. – Dziękuję za trud i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Ojczyzny, zarówno osobom bezpośrednio związanym ze służbą na pograniczu naszego kraju, jak i bliskim, którzy wspierali żołnierzy i pracowników cywilnych w ciężkiej pracy – napisała Wojewoda w liście skierowanym na ręce płk w st. spocz. Józefa Ostrowskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania WOP odbyły się w Krośnie Odrzańskim. W kaplicy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej odprawiona została msza św. w intencji byłych żołnierzy pracowników cywilnych LB WOP. Następnie odbył się uroczysty apel, zwiedzano wystawę i Salę Tradycji Oddziału.

Rozkazem z dnia 17 maja 1945 roku wydzielone zostały jednostki 2 Armii Wojska Polskiego. Dowódca tych jednostek otrzymał rozkaz zorganizować ochronę zachodniej granicy państwa. 10 czerwca 1945 roku jednostki Wojska Polskiego rozpoczęły służbę graniczną na Odrze i Nysie Łużyckiej. Zorganizowany został system ochrony granicy państwowej oraz zorganizowano ruch graniczny. 2 Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza z miejscem postoju w Krośnie Odrzańskim ochraniał środkowy odcinek granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Na odcinku Kostrzyn - Gubin przy udziale wopistów od początku 1946 roku do 16 lutego usunięto i zniszczono 4 tysiące 511 min przeciwczołgowych, przeciwpiechotnych i moździerzowych oraz 2 tysiące 436 pocisków artyleryjskich. W latach 1946-1947 unieszkodliwiono ponad milion różnego rodzaju śmiercionośnych ładunków. Żołnierze ochrony pogranicza nieśli pomoc ludności cywilnej, pomagali osadnikom i repatriantom. Przewozili mienie z dworców do miejsc zamieszkania. Zwalczali szabrownictwo, zabezpieczali mienie i pomagali przy odgruzowywaniu, pracowali na budowach i przy remontach. Informacje historyczne pochodzą ze strony http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl.

eg

70-lecie administracji polskiej w Skwierzynie

Mieszkańcy Skwierzyny upamiętnili 70. rocznicę przyjazdu do miasta pierwszych mieszkańców z Kresów Wschodnich. Obchody odbyły się 12 czerwca.

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos skierowała na ręce burmistrza Lesława Hołowni list z podziękowaniami za przyłączenie się do obchodów rocznicy. – Dziękując pierwszym mieszkańcom Skwierzyny, którzy przyjechali z Kresów Wschodnich, dziękujemy wszystkim pionierom za trud poświęcony w latach, w których Polska potrzebowała zaangażowania swoich mieszkańców – podkreśliła Wojewoda Katarzyna Osos. W piątek, 12 czerwca 2015 r. w kościele pw. Św. Mikołaja została odprawiona msza w intencji pierwszych mieszkańców. Następnie pod tablicą pamiątkową przy kościele złożono kwiaty. Natomiast na rynku odsłonięto Tablicę Pamiątkową Powstania Administracji Państwowej w Skwierzynie. Po południu w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty koncert, a na placu przy ośrodku – piknik.

eg

70-lecie polskiej administracji w Zielonej Górze

Obchody 70. rocznicy przejęcia władzy w Zielonej Górze przez polską administrację odbyły się na deptaku w poniedziałek, 8 czerwca 2015 r. Święto Powrotu Zielonej Góry do Macierzy ustanowili radni Rada Miasta Zielona Góra w 2005 roku. W uroczystości zorganizowanej przy ratuszu uczestniczyli pionierzy wraz z rodzinami i uczniowie z zielonogórskich szkół. Prezydent Janusz Kubicki odsłonił tablicę upamiętniającą pierwszych mieszkańców powojennej Zielonej Góry.

Szpital w Zielonej Górze ma 70 lat

- Dziękuję Państwu za poświęcenie dla pacjentów. To słowo dziękuję, dzisiaj najbardziej oddaje nasz szacunek i wdzięczność za Państwa pracę – powiedziała Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos podczas jubileuszu 70-lecia szpitala w Zielonej Górze. W imieniu Prezydenta RP Wojewoda uhonorowała najbardziej zasłużonych pracowników złotym i srebrnymi medalami za długoletnią służbę.

Podczas wystąpienia w trakcie uroczystej gali, która odbyła się w czwartek, 21 maja 2015 r. w Filharmonii Zielonogórskiej, Wojewoda Katarzyna Osos podkreśliła potencjał szpitala, który w krótkiej perspektywie czasu doprowadzi do dalszego rozwoju tej ważnej dla regionu instytucji. Wojewoda Lubuski przekazując wiązankę kwiatów na ręce dyrekcji szpitala podziękowała wszystkim pracownikom. – Dziękuję za Państwa poświęcenie dla pacjenta – powiedziała Wojewoda Katarzyna Osos. Wojewoda Lubuski zapewniła o szerokim wsparciu przyjaciół szpitala w realizacji wyzwań, które stoją w rozpoczynającym się rozdziale placówki. Życzenia i podziękowania złożyli pracownikom szpitala również: ks. biskup Paweł Socha, Wicewojewoda Jan Świrepo, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Zastępca Dyrektora Lubuskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ Piotr Bromber i prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wiele innych osób. W składanych życzeniach wielokrotnie usłyszeć można było o planach przekształcenia szpitala wojewódzkiego w szpital kliniczny i rozwoju związanym z planem otwarcia kierunku lekarskiego na zielonogórskiej uczelni.

Wyróżnienie najbardziej zasłużonych

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczyła odznaczenia państwowe i podziękowała wyróżnionym w ten sposób pracownikom za ciężką pracę. Złotym „Medalem za Długoletnią Służbę” zostali odznaczeni: Grażyna Barszczewska, Lucyna Emilianów, Bogumiła Barbara Kubiaczyk i Janina Witulska. Medal Srebrny otrzymał Waldemar Zdzisław Bloch. Natomiast Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Zbigniew Hupało i Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Kazimiera Kucharska – Barczyk wręczyli pracownikom medale pamiątkowe „Zasłużony dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze”. Uczestnicy uroczystości otrzymali Monografię na temat Szpitala Wojewódzkiego. Dr Tadeusz Dzwonkowski przygotował część pt.: „Służba Zdrowia w Zielonej Górze do 1945 r. Prof. Hieronim Szczegóła skupił się na „Odbudowie Służby Zdrowia w mieście po II wojnie Światowej (1945-1952) i historii Szpitala Wojewódzkiego w latach 1975-1990. Natomiast prof. Robert Skobelski opisał część „Zielonogórska Lecznica, jako Wojewódzki Szpital Zespolony 1975-1990 oraz Trudne lata dziewięćdziesiąte pomimo kryzysu”.

Krótko o Szpitalu Wojewódzkim

Szpital rejonowy w Zielonej Górze powstał w 1945 r. W 1953 r. został przekształcony w Szpital Wojewódzki. W 1975 r. została przeprowadzona pierwsza dializa. W 1994 r. otwarto Szpital Oddział Ratunkowy. Dzisiaj Szpital Wojewódzki składa się z: 26 oddziałów, wielu poradni przyszpitalnych i kilku zakładów diagnostycznych. Dla pacjentów przygotowano 780 łóżek. Szpital rocznie przyjmuje ok. 45 tys. pacjentów, zatrudnia ok. 15, tys. osób. Roczny budżet wynosi ok. 200 mln zł.

eg

70. rocznicę uczczą Dzieci Wojny

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce - Oddział Strzelce Krajeńskie oraz Strzelecki Oddział Kultury organizują uroczystości z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, Święta Dzieci Wojny oraz 10-lecia współpracy partnerskiej ze Związkiem Przesiedlonych z Fuerstenwalde. Obchody odbyły się 16 maja 2015 r. O godz. 14.00 w kolegiacie odprawiona została msza św. Część oficjalną połączoną z występami zespołów artystycznych zorganizowano w sali widowiskowej Strzeleckiego Domu Kultury.

70-lecie zakończenia II wojny światowej w Żaganiu

W piątek, 8 maja 2015 r. w Żaganiu odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W imieniu Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos w obchodach święta uczestniczył Wicewojewoda Jan Świrepo.

Pamięć bohaterów ostatniej wojny uczcili kombatanci, mieszkańcy i przedstawiciele władz oraz żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Uczestnicy święta złożyli wieńce pod pomnikiem żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej oraz 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego.

eg

Gołębie przypominają o wartości pokoju

List Wojewody Katarzyny Osos z podziękowaniami dla pionierów Zielonej Góry i hołdem dla Ofiar II wojny światowej został odczytany podczas obchodów zakończenia działań wojennych w Zielonej Górze.

Uroczystości z okazji obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w intencji ofiar II wojny światowej. Następnie uczestnicy święta, poczty sztandarowe i kompania honorowa razem przeszli z kościoła na Plac Bohaterów, gdzie o godz. 13.00 rozpoczęło się zgromadzenie patriotyczne. Przy dźwiękach hymnu Polski wniesiono flagę państwową na maszt.

„Składam hołd wszystkim naszym rodakom, którzy walcząc o Ojczyznę oddali życie” – słowa Wojewody Katarzyny Osos z listu skierowanego na ręce Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego zostały odczytane na początku uroczystości. W liście Wojewoda Lubuski odniosła się także do pionierów Zielonej góry dziękując im za trud poświęcony budowie naszego kraju i tworzeniu administracji.

Podczas uroczystości uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika złożyli ślubowanie, a uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki przygotowali i przedstawili montaż słowno-muzyczny „Defilada wolności”, kończąc wypuścili w niebo gołębie – symbolu pokoju. Na zakończenie odbył się apel pamięci, a przedstawiciele władz i mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów. W imieniu Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos kwiaty złożyła Brygida M. Grzybowicz z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

eg

Krosno Odrzańskie świętowało zwycięstwo

„Dzisiaj tworzymy wspólnotę krajów, która zapewnia swoim członkom bezpieczeństwo i wsparcie” – podkreśla Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos w liście do organizatorów uroczystości patriotycznych z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Krośnie Odrzańskim.

Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego w czwartek, 7 maja 2015 r., o godz. 12.00 zebrali się na Cmentarzu Komunalnym, przy obelisku ku czci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej, aby uczcić rocznicę końca wojny i oddać hołd ofiarom.

Na ręce Burmistrza Krosna Odrzańskiego marka Cebuli Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos skierowała list do wszystkich osób zaangażowanych przy organizacji obchodów, życząc udanego przebiegu uroczystości. „Dzisiaj cieszymy się pokojem i demokracją, a także przynależnością do Unii Europejskiej. Tworzymy wspólnotę krajów, która zapewnia swoim członkom bezpieczeństwo i wsparcie” – podkreśliła Wojewoda Katarzyna Osos. W imieniu Wojewody Lubuskiego list przekazała i złożyła wiązankę kwiatów Brygida M. Grzybowicz z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Pamięć o przyszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie obchodzi 70-lecie istnienia. W sobotę, 16 maja odbędą się uroczystości z udziałem absolwentów, obecnej i dawnej kadry pedagogicznej. Jubileusz 70-lecia rozpocznie msza św. o godz. 9.00. Następnie uroczystości odbędą się w Szprotawskim Domu Kultury i w budynku szkoły przy ul. Kopernika 1. Hasłem obchodów są słowa św. Jana Pawła II „Pamięć o przyszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.

70 lat instytucji ochrony zdrowia

Dawniej niż wczoraj. Szlechetne zdrowie – to tytuł wystawy, którą można oglądać Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku. To jedyna tego typu wystawa zorganizowana z okazji 70 – lecia funkcjonowania polskich instytucji na tzw. ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej.

Na zgromadzonych zdjęciach obejrzeć można początki powojennej służby zdrowia. Zdjęcia pochodzą m.in. z kronik szpitala i zbiorów prywatnych inicjatorek wystawy: Czesławy Kurłowicz i Haliny Mazur. Ekspozycja objęła także przedmioty charakterystyczne dla dawnych pomieszczeń lekarskich i pielęgniarskich. Odnaleziono je w magazynach. Dzięki uprzejmości władz szpitala w Drezdenku mogą je obejrzeć również odbiorcy wystawy. Informacje na temat ekspozycji dostępne są na stronie muzeum.

Sulechów uczcił 70-lecie

Obchody 70 - lecia zakończenia II wojny światowej odbyły się 8 maja 2015 r. na pl. Biskupa Wilhelma Pluty w Sulechowie, przy Pomniku Chwały Oręża Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się od meldunku dowódcy. Odbył się Apel Pamięci. Przypomniku złożono wiązanki kwiatów.

Tego samego dnia, o godz. 11.30 na cmentarzu komunalnym przy ul. Przemysłowej w Sulechowie odsłonięto Pomnik Zesłańców Sybiru. Podczas uroczystości upamiętniającej ofiarę życia Polaków zesłanych na odległą Syberię głos zabrali Wacław Mandryk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Zielonej Górze oraz Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny.

Wschowa – 70 lat

Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprosiło mieszkańców do wspólnego uczczenia 70-lecia powojennej Wschowy. We wtorek, 21 kwietnia br. odbył się wernisaż wystawy pt.: „Wschowa w latach 1945-1956. W 70. rocznicę powrotu do Polski”.

Pracownicy muzeum zgromadzili oryginalne dokumenty i fotografie z lat 1945-1956 oraz pamiątki towarzyszące pierwszym powojennym osadnikom. Zobaczyć będzie można także przedmioty, które pionierzy zastali i wykorzystywali w swoich nowych miejscach zamieszkania. Ponadto przygotowano prezentacje multimedialne, zapisy z rozmów z dawnymi repatriantami i ich potomkami. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Lesznie. Będzie czynna do 30 sierpnia br.

Obelisk pamięci w Świebodzinie

Świebodziński Związek Kresowian w tym roku planuje wiele działań mających na celu upamiętnienie 70. rocznicy przesiedleń z Kresów na tzw. Ziemie Odzyskane.

Jedno z ważniejszych działań to odsłonięcie w Parku Dworcowym pamiątkowego kamienia poświęconego tej rocznicy. Uroczystość odbyła się 8 maja 2015 r.

 

70 lat od pierwszego transportu

Świebodziński Związek Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn – Zbąszynek zorganizował uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70. rocznicę przyjazdu pierwszych transportów wysiedlonych Polaków z Kresów Wschodnich. Uroczystość odbyła się 2 maja 2015 r. na peronie 2 na dworcu kolejowym w Zbąszynku.

 Jubileusz 70 - lecia żagańskiej „jedynki”

„To Państwa energia sprawia, że uczniowie chcą uczestniczyć w życiu szkoły i odwiedzać po latach dawne miejsce nauki” – tymi słowami wojewoda Katarzyna Osos zwróciła się do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu.

W sobotę, 18 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu świętowała jubileusz 70-lecia. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele WNMP. Następnie w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego odbyła się uroczysta gala, podczas której list od Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos z okazji uroczystości odczytała Brygida M. Grzybowicz.

„Rok 2015 przynosi również siedemdziesięciolecie funkcjonowania administracji polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Z tej okazji pragnę przekazać serdeczne podziękowania pierwszym pracownikom szkoły, którzy z wielkim trudem przygotowali warunki do nauki swoim uczniom” - zwróciła uwagę w liście wojewoda Katarzyna Osos.

Po gali uczestnicy jubileuszu przeszli do budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego w asyście orkiestry wojskowej i wzięli udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej.

 

Uroczystości w Lipinkach Łużyckich

Gmina Lipinki Łużyckie, jako kolejna odpowiedziała na apel wojewody Katarzyny Osos w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Uroczystości zaplanowano 3 maja 2015 r.

Uroczystość obchodów 70. rocznicy osadnictwa na terenach gminy Lipinki Łużyckie rozpocznie msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego Padewskiego w Lipinkach Łużyckich. Następnie złożone zostaną kwiaty od pomnikiem upamiętniającym wygnanie Polaków  z Kresów Wschodnich. W sali Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano akademię i otwarcie wystawy pamiątkowych zdjęć i innych przedmiotów należących do osób przesiedlonych.

Prezydent RP Bronisław Komorowski w Gorzowie Wlkp.

Prezydent RP Bronisław Komorowski wziął udział w obchodach 70. rocznicy ustanowienia administracji polskiej w Gorzowie Wlkp., które odbyły się 27 marca.

27 marca
o godz. 17.00 w Filharmonii Gorzowskiej
- Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos przy współpracy z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak zorganizowała koncert Adama Bałdycha ”Mozaika”. Współorganizatorem koncertu była również Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. Relacja tutaj.

Wydarzenia w Gubinie

W Gubinie wydarzenia upamiętniające 70. rocznicę przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski odbywają się już od lutego. Plany sięgają czerwca.

-10.06.2015 r. w 70. rocznicę objęcia władzy w Gubinie przez administrację polską odbędzie się spotkanie z gubińskimi pionierami w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Westerplatte 14 w Gubinie.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przygotowuje wydanie Biuletynu Gubin i okolice, Numer będzie poświęcony 70. rocznicy przejęcia władzy administracyjnej w Gubinie. Również pierwszy tegoroczny numer w przeważającej części zawiera zdjęcia i artykuły poświęcone ostatnim dniom wojny na terenie Gubina i okolic.

-17.03.2015 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wykład Andreasa Petera „70 lat walk o Gubin luty-kwiecień 1945 r.”.

- od końca lutego w Izbie Muzealnej w Gubinie trwała wystawa przedstawiająca ostatnie dni wojny oraz pierwsze dni przejęcia władzy przez administrację polską w Gubinie.

O początkach polskiego Gorzowa – wystawa w Spichlerzu

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta zorganizowało wystawę „Trudne początki polskiego Gorzowa. Historia pionierskich dni w oparciu o dokumenty zgromadzone w Muzeum”. Wernisaż  odbył siię 27 marca br.  w Muzeum Spichlerz w Gorzowie.

70. rocznica w Archiwum Państwowym

W czwartek, 26 marca 2015 r., w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. odbyły się obchody 70. rocznicy przejęcia Gorzowa przez Polskę. Organizatorami przedsięwzięcia, oprócz archiwum, są również Weronika Kurjanowicz i Klub Pioniera Miasta Gorzowa. O godz. 11.00 otwarto wystawę „Co przywieźli w swoich bagażach przesiedleńcy”. Pół godziny później zaczęła się promocja książki Dariusza A. Rymara „W 70. rocznicę przejęcia Gorzowa przez Polskę. Gorzów stolica Ziemi Lubuskiej w latach 1945 –1950”.

Dzień otwarty w Izbie Pamięci w Jasieniu

Zaproszenie zostało skierowane do mieszkańców na dzień 29 marca 2015 r. W Izbie Pamięci w Jasieniu zgromadzono zbiory pozyskane od mieszkańców, dotyczące historii ludzi i instytucji z okresu 70 lat najnowszej historii. Ponadto znajdują się tam pamiątki dotyczące filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen, która funkcjonowała na terenie Jasienia. Organizatorzy zaprosili też najstarszych mieszkańców (osiedleńców), aby podzielili się z swoimi wspomnieniami.

Otwarte wykłady i sesja naukowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w związku z obchodami 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski zorganizowała dwa wydarzenia. W dniach 20 i 27 marca 2015 r. na Wydziale Humanistycznym, przy ul. Teatralnej 25 odbyły się wykłady otwarte dr. P. Słowińskiego pod tytułem „Trudne początki, czyli o budowaniu polskiej administracji na Ziemiach Zachodnich w roku 1945”. Natomiast 5 maja 2015 r. odbyła się sesja naukowa w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Żary świętują 70-lecie

Od lutego do maja w Żarach odbywają się różnego rodzaju uroczystości organizowane z okazji 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich do Polski. Organizatorami i współorganizatorami są: Miasto Żary, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w organizacji w Żarach i Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady zmechanizowanej oraz inne podmioty.

21.02. 2015 r.

Inscenizacja batalistyczna z udziałem ok. 60 osób (grupy rekonstrukcyjne z Polski i Niemiec oraz żarscy harcerze) dotycząca walk o miasto w 1945 roku. Impreza zorganizowana z udziałem ciężkiego sprzętu z czasu wojny (w tym czołg T-34 w dynamice). Pokaz obejrzało na żywo ok. 1.000 osób.

10.03.2015 r.

Konkurs historyczny dla uczniów szkół powiatu żarskiego dotyczący walk o rejon, forsowanie Nysy Łużyckiej i walk na Łużycach 2. Armii WP i 1. Korpusu Pancernego.

19.03.2015 r.

Wycieczka dla kombatantów i weteranów oraz młodzieży szkolnej do Żagania do Sali Tradycji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w związku z 70. rocznicą powstania 42. pułku i jego stacjonowaniem w Żarach.

16.04.2015 r.

Uroczystości organizowane w Przewozie (główny organizator Starosta Żarski i Wójt Przewozu) związane z forsowaniem Nysy Łużyckiej przez 2. AWP z udziałem orkiestry wojskowej i Kompanii Honorowej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Apel Pamięci i występy młodzieży.

18.04.2015 r.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Żarach w Szkole Muzycznej w ramach obchodów 70. rocznicy powstania polskiego garnizonu w mieście.

21.04.2015 r.

Konkurs historyczny dla uczniów powiatu żarskiego dotyczący 990. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego oraz związku Łużyc i zachodniego Śląska z Piastami.

1.05.2015 r.

Uroczystości związane z wręczeniem sztandaru Stowarzyszeniu 42. PZ i 11. BZ. W tym konferencja popularno-naukowa dotyczącą osadnictwa wojskowego i historii żarskich jednostek wojskowych. Prelegenci z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym dniu także, promocja albumu „Z dziejów 42pz, 70. rocznica powstania pułku” i otwarcie wystawy w Muzeum o jednostkach wojskowych w powojennych Żarach.

2.05.2015 r.

Dalsza część obchodów. W tym, uroczystości na Cmentarzu Komunalnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza (głównie saperzy z 16. Batalionu Saperów, którzy stracili życie podczas rozminowywania), Apel Pamięci. Honorowy Patronat nad uroczystościami 1 i 2 maja objął Minister Obrony Narodowej.

 

70-lecia funkcjonowania polskiej administracji leśnej na Ziemiach Zachodnich

Administracja Lasów Państwowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze obchodzi 70-lecie pracy na ziemiach odzyskanych. Z tej okazji między innymi leśnicy Nadleśnictwa Żagań przygotowali szereg atrakcji.

41. Cross Żagański

Instytucja włączyła się do organizacji dwóch dużych imprez biegowych. Pierwsza to bieg pn. 41. Cross Żagański, który odbył się 28 marca 2015 r. Cross Żagański jest cyklicznym biegiem przełajowym organizowanym dla upamiętnienia rocznicy Wielkiej Ucieczki z obozu Stalag Luft III, jaki istniał przy Żaganiu, na terenach obecnego Nadleśnictwa Żagań. Trasa biegu wyznaczona została przez tereny po byłym obozie jeńców alianckich ukazując wspaniałe walory przyrodniczo-turystyczne obszarów leśnych w zarządzie nadleśnictwa. Lokalizacja biegu: teren Obozów Jenieckich przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu.

IV Bieg Niepodległości

Drugą imprezą biegową organizowaną w ramach obchodów 70-lecia funkcjonowania polskiej administracji leśnej na Ziemiach Zachodnich będzie IV Bieg Niepodległości. Celem biegu jest upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Bieg odbędzie się 11 listopada 2015 r.

Podczas organizowanych biegów zaznaczony zostanie akcent przypadających w 2015 roku obchodów 70-lecia Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Na obu imprezach obecni będą przedstawiciele Lasów Państwowych Nadleśnictwa Żagań, którzy aktywnie włączą się w przygotowania biegu. Nie zabraknie również leśników reprezentujących Lasy Państwowe, którzy wezmą udział w rywalizacji na trasie obu biegów.

Międzyrzecz dołącza się do wspólnego świętowania

Gmina Międzyrzecz przygotowuje specjalne publikacje pt. „Kronika siedemdziesięciolecia cz. I. Niedokończona kronika. Międzyrzecz w fotografii i dokumentach z lat 1945-1989" oraz „Kronika siedemdziesięciolecia cz. II. Trudny czas przemian. Międzyrzecz w latach 1990-2015". Promocja wydawnictw planowana jest w czerwcu. Będzie połączona z obchodami 70-lecia.

Uroczystości w Gorzowie Wlkp.

Z okazji 70. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos zorganizowała koncert pt. „Adam Bałdych - Mozaika”, który odbył się 27 marca 2015 r. w Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska. Uroczystości objął Honorowym Patronatem Bronisław Komorowski - Prezydent Rzeczypospolitej.

Obchody 70. rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn

Po dwumiesięcznych krwawych walkach Kostrzyn został zdobyty przez jednostki armii czerwonej 30 marca 1945 r. W tym roku mija 70. rocznica tamtych wydarzeń. Muzeum Twierdzy Kostrzyn organizuje z tej okazji przez współudziale Urzędu Miasta oraz Muzeum-Miejsca Pamięci "Wzgórza Seelowskie" obchody upamiętniające zakończenie walk o Kostrzyn. Impreza rozpoczęła się w Kostrzynie, a następnie przeniosła się do Seelow. Poniżej program obchodów.

Sobota, 28 marca 2015 r.
Kostrzyn
10:00 Pochówek szczątków ludzkich z terenu Starego Miasta - cmentarz komunalny (ul. Sportowa)
11:00 Nabożeństwo ekumeniczne na Starym Mieście - ruina kościoła NMP
12:00 Wycieczka szlakiem bojowym lejtnanta Michaiła Czepanowa - Bastion Filip
13:00 Poczęstunek dla uczestników
Seelow
13:45 Wycieczka autokarowa do Muzeum w Seelow (wyjazd z parkingu Muzeum Twierdzy, ul. Graniczna 1)
14:30 Zwiedzanie Muzeum i Miejsca Pamięci, złożenie kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich
15:30 Prezentacja książki Gerda-Ulricha Hermanna "Twierdza Kostrzyn 1945. Oczekiwania a rzeczywistość"

 

Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej – konferencja i specjalne wydawnictwo

Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz włączenie obszaru nazwanego Ziemią Lubuską w granice Polski planowana jest organizacja konferencji i przygotowanie wydawnictwa naukowego zatytułowanego „Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2015. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia".

Do współpracy przy tym przedsięwzięciu przystąpili: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze, Oddział PTH w Gorzowie Wlkp., Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Archiwa Państwowe w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Collegium Polonicum w Słubicach.
Celem konferencji jest próba zastanowienia się nad losami dziedzictwa i społeczności lokalnych Ziemi Lubuskiej w kontekście powojennego siedemdziesięciolecia.
Interesujące w kontekście proponowanego tematu konferencji będą dla organizatorów takie zagadnienia jak:
- działania wojenne i początki polskiej władzy oraz wpływ tych czynników na dziedzictwo kulturowe nowo utworzonego regionu;
- losy ludzi, ich doświadczenia i wspomnienia;
- losy szeroko rozumianego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
- zniszczenia i adaptacja spuścizny kulturowej w okresie od 1945 do 2015 roku;
- budowanie tożsamości na bazie dziedzictwa kulturowego.
Konferencja odbędzie się we wrześniu 2015 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Gorzowie Wlkp.
Teksty wygłoszonych referatów mają być opublikowane w formie książkowej pod koniec 2015 r. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania wystąpień i przygotowania tekstów.
eg

 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Eliza Juszczak 2016-01-05 09:50
na górę strony wstecz

Biuro Wojewody

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie