Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału

Gabriela Szarzyńska

Piętro VII, p. 707
tel.: +48 95 711 54 67

Zastępca Kierownika

Sławomir Żbikowski

Piętro VII, p. 711
tel.: +48 95 711 54 72

Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych i transportu

Jacek Zając

Piętro VII, p. 710
tel.: +48 95 711 53 06

Artur Głowiak

Piętro VII, p. 710
tel.: +48 95 711 53 96

Marek Banaś

Piętro VII, p. 709
tel.: +48 711 54 40

Stanowisko ds. administracyjnych i gospodarowania majątkiem

Bożena Krystkiewicz

Piętro VII, p. 701d
tel.: +48 95 711 52 13

Beata Żółkowska

Piętro VII, p. 708
tel.: +48 95 711 52 11

Wieloosobowe stanowisko ds. poligraficznych

Jerzy Plaskota

Parter, p. 6
tel.: +48 95 711 55 21

Wieloosobowe stanowisko ds. technicznych

Stanisław Kliber

Parter, p. 23
tel.: +48 95 711 52 03

Jarosław Dudek

Parter, p. 28
tel.: +48 95 711 52 03
 

Marek Startek

Parter, p. 23
tel.: +48 95 711 52 03

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługowych i porządkowych

Regina Łyśniewska

Piętro I, p.  104
tel.: +48 95 711 53 58

Lila Urbańska

Piętro I, p. 104
tel.: +48 95 711 53 58

 

Leszka Ostrowska

Piętro I, p. 104
tel.: +48 95 711 53 58

Wieloosobowe stanowisko pracy kierowca w Gorzowie Wlkp.

Rafał Wawrzyniak, Dariusz Galiński, Mirosław Byczkowski, Henryk Ostrowski, Waldemar Ratajczyk,

Witold Ostapczuk, Marek Andrzejczak, Dawid Kornecki

Parter, p. 15
tel.: +48 95 711 55 38

Stanowisko pracy kierowca w Zielonej Górze

Bogusław Zajdel


Zadania:

 1. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. prowadzenie remontów, modernizacji i inwestycji na terenie nieruchomości Urzędu;
 3. zapewnienie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 4. prowadzenie zadań związanych z obsługą techniczną nieruchomości;
 5. prowadzenie gospodarki w zakresie transportu samochodowego oraz utrzymanie taboru samochodowego w należytym stanie technicznym;
 6. prowadzenie działań związanych z gospodarowaniem majątkiem ruchomym;
 7. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad usługami ochrony budynków oraz utrzymania czystości Urzędu;
 8. prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą lub użyczeniem pomieszczeń biurowych, garaży, magazynów lub warsztatów;
 9. nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej maszyn, urządzeń, instalacji i systemów alarmowych;
 10. realizacja spraw związanych z zapewnieniem utrzymania sprawności użytkowej instalacji i urządzeń: centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, wodno – kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, piorunochronnych, kanałów i przewodów spalinowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy Urzędu;
 11. zapewnienie bieżącej i okresowej oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń, niezbędnych badań i przeglądów technicznych obiektów, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami;
 12. przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych dotyczących utrzymania nieruchomości;
 13. prowadzenie rozliczeń wynikających z administrowania nieruchomościami, w tym m.in. związanych z: dostarczaniem mediów, zapewnieniem utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym, udostępnianiem pomieszczeń, itp.;
 14. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem ruchomym Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 15. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków będących w użytkowaniu pracowników i poszczególnych wydziałów Urzędu.
 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie nieruchomości użytkowanych przez Urząd wraz z wyposażeniem w sprzęt pożarowy;
 17. szkolenie wstępne nowoprzyjętych pracowników w zakresie p.poż.;
 18. opracowywanie oraz uaktualnianie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji pracowników i klientów z obiektów Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 19. weryfikacja i aktualizacja zasobów dokumentacji technicznej nieruchomości i książek obiektu budowalnego;
 20. realizacja zadań poligraficznych powierzonych przez wydziały;
 21. opracowywanie projektów graficznych folderów, materiałów reklamowych, publikacji okolicznościowych, tablic informacyjnych Urzędu;
 22. przygotowanie i organizacja spotkań, narad, szkoleń, kursów, konferencji oraz imprez okolicznościowych;
 23. bieżąca obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń elektroenergetycznych, sanitarnych oraz hydraulicznych;
 24. wykonywanie bieżącej konserwacji oraz podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do likwidacji awarii elementów budowlanych, instalacji, urządzeń oraz wszelkich innych uszkodzeń na terenie Urzędu;
 25. wykonywanie prac remontowych ogólnobudowlanych;
 26. Prowadzenie zadań obronnych przypisanych do Oddziału.
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Krzysztof Gumny 2017-12-15 11:58
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie