Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

LUBUSKIE NAJLEPSZE W KRAJU (2011-02-25)Nasze województwo otrzymało najwyższe w kraju środki na Program „Razem Bezpieczniej”.  Dzięki stworzonemu przez Wojewodę Lubuskiego modelowi opracowywania propozycji projektów już po raz kolejny Ziemia Lubuska jest w czołówce regionów, do których płynie najwięcej pieniędzy w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.


Jak mówi Waldemar Kaak z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego trafi do nas prawie 400 tys. zł. Łącznie Zespół Koordynujący przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do realizacji zakwalifikował w bieżącym roku 4 projekty z województwa lubuskiego. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy na wykonanie zadań następujących obszarach: „Bezpieczeństwo w szkole”, „Przemoc w rodzinie” oraz „Ochrona Dziedzictwa Narodowego”.

Według Sylwii Żółtowskiej koordynatora programu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w 2010 roku dzięki rządowemu wsparciu udało się udzielić ponad 500 porad ofiarom przemocy domowej. Ponad 200 osób zostało przeszkolonych w obszarze zagadnień związanych z reagowaniem, przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz udzielania pomocy jej ofiarom. Blisko 12 tys. uczniów uczestniczyło w spotkaniach profilaktycznych nt. przemocy w rodzinie. 175 przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie zjawisku uczestniczyło w międzynarodowym forum, które umożliwiło wymianę informacji, propagowanie wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań z zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Prawie dziewięciu tysiącom sześciolatków przekazano wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń. Wśród gimnazjalistów prowadzono spotkania z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania agresji i uznawania wzorców etycznych. Zaś kontynuacja zadania w ramach obszaru „Ochrona Dziedzictwa Narodowego” pozwoliła na rozszerzenie elektronicznej bazy danych o nowe obiekty stanowiące wartość historyczną, rozbudowę systemu, oraz oznakowanie kodem DNA kolejnych ruchomych zabytków.

Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się Program.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie