Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Rok szkolny 2018/2019 podsumowany (2019-06-18)

Wojewoda Lubuski przemawia w czasie briefingu
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wspólnie z Lubuskim Kuratorem Oświaty Ewą Rawą podsumowali kończący się rok szkolny 2018/2019 i rekrutację do szkół średnich.

– Ponad 120 tysięcy młodych Lubuszan kończą kolejny rok szkolny. W tej grupie prawie 11 tysięcy uczniów skończyło egzaminem szkołę podstawową, a 9 tysięcy gimnazjalistów ukończyło egzaminem gimnazja. Teraz uczniowie przygotowują się do bardzo istotnego i ważnego etapu życia, czyli wyboru szkół i dostania się do tych upragnionych, które będą dla nich początkiem drogi w dorosłość – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

Wojewoda dodał, że w województwie lubuskim rekrutacja do szkół średnich przebiega sprawnie. Przygotowane są w szkołach miejsca, aby zapewnić uczniom możliwość nauki w wybranych placówkach. – To, że ten rok tak dobrze się skończył jest zasługą oczywiście tych wszystkich, którzy pracowali nad tym, aby egzaminy się odbyły. Udało się, uczniowie są na etapie rekrutacji do szkół średnich i też to się odbywa bardzo sprawnie – podkreślił Wojewoda Lubuski. Wojewoda życzył również uczniom, którzy rozpoczną jutro wakacje, aby wszyscy szczęśliwie po wakacjach wrócili do szkoły.

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa podkreśliła, że podczas roku szkolnego 2018/2019 realizowane były priorytety polityki oświatowej państwa. Czas przygotowań do reformy, kształcenia zawodowego. – Mieliśmy po raz pierwszy nowy egzamin, egzamin ósmoklasisty i po raz ostatni egzamin gimnazjalny. Następny rok to zmiany w kształceniu zawodowym oraz w kształceniu ponadgimnazjalnym – powiedziała kurator oświaty Ewa Rawa, zaznaczając, że planowane działania to nowa podstawa programowa oraz przepisy prawa oświatowego.

Nabór do szkół

  • 4 lipca - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • 11 lipca – potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole,
  • 12 lipca – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych.

Programy rządowe oraz przekazywane dotacje w 2019

Dyrektor Rozwoju Edukacji Magdalena Machowska przedstawiła programy realizowane w województwie, które dają możliwość podnoszenia jakości edukacji w szkołach. Lubuski Kurator Oświaty w imieniu Wojewody Lubuskiego realizuje m.in:

- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych -„Aktywna Tablica” na lata 2017-2019 - program wspiera lubuskie szkoły w zakup pomocy dydaktycznej. W 2019 roku z dofinansowania skorzysta 37 JST dla 60 szkół. Przyznana kwota dotacji 830 200,00 zł. Wojewoda Lubuski przekaże środki finansowe do JST do 30 czerwca 2019 r.

- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (moduł 3) - program wspiera szkoły w zapewnieniu dostępu do posiłków uczniów. Do otrzymania dotacji w ramach programu w 2019 roku zakwalifikowano 12 organów prowadzących (10 gmin i 2 powiaty) dla 17 szkół na łączną kwotę 1 007 938,18 zł. Wojewoda Lubuski przekaże środki finansowe do JST do 30 czerwca 2019 r.

- Udzielenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne. Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.– łączna kwota 35.647.424,00 zł.

- Udzielenie dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2019 r. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  – 5.679.236,00 zł środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 r.

- Udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020. – łączna kwota 5.170.000,00 zł.

- Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”. W chwili obecnej podjęto działania mające na celu zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnych 2019/2020. Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom m.in. słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

jk, KO

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.


wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2019-07-01 15:07:21
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie