Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach programu „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019r. (2018-11-23)

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” Na realizację tego zadania w edycji 2019r. Minister przeznaczył kwotę 3 mln zł.

Tegoroczne priorytety Programu Osłonowego obejmują:

Priorytet I.

Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Priorytet II.

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Priorytet III.

Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Priorytet IV.

Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, do 31 grudnia 2018  r. (liczy się data stempla pocztowego).

Wnioski można składać osobiście, bądź listem poleconym, z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Tut. Urząd, przekaże najwyżej ocenione wnioski aplikacyjne, do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, program oraz formularze znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2018-12-07 11:11:19
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie