Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Raport WSSE podstawą do decyzji o zamknięciu laboratoriów (2013-10-28)

Szczegółowa analiza ekonomiczna, wykonana przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną była podstawą do podjęcia decyzji przez Wojewodę Lubuskiego o zamknięciu laboratoriów w Nowej Soli i Międzyrzeczu.  Konieczność wygaszania pracy laboratoriów wynika z raportu Inspektora Sanitarnego, przedłożonego Wojewodzie Lubuskiemu.

Przed podpisaniem decyzji Wojewoda Lubuski w pierwszej kolejności rozpatrzył społeczne aspekty reorganizacji bazy laboratoryjnej WSSE. Po uzyskaniu zapewnienia od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o ciągłości pracy badawczej oraz zapewnieniu kontynuacji współpracy z pracownikami bazy, decyzję o zamknięciu laboratoriów podpisał wicewojewoda Jan Świrepo. Decyzja w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie Lubuszan. Wojewoda decyzję o wygaszaniu laboratoriów podejmuje jako organ prowadzący WSSE.

Proces restrukturyzacji bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa lubuskiego został  wdrożony prawie 10 lat temu. W latach 2004-2008 z 10 laboratoriów w powiatowych stacjach pozostały 4 (w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Zielonej Górze, Żarach) i 1 w Wojewódzkiej Stacji w Gorzowie Wlkp.


W latach 2011 – 2012 dokonano kolejnych zmian mających na celu dalszą optymalizację bazy laboratoryjnej oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych krajowych i unijnych. Badania żywności ze Stacji w Zielonej Górze wykonuje obecnie WSSE w Gorzowie Wlkp. a całość badań laboratoryjnych ze Stacji w Żarach
 przejęła  PSSE w Zielonej Górze.


Powyższe działania nie miały wpływu na dostęp lokalnych społeczności do świadczeń i usług Państwowej Inspekcji Sanitarnej a podstawowym kryterium doboru pracowników do zwolnień była ocena możliwości ich dalszej pracy w macierzystej lub ościennych Stacjach albo skorzystania z uprawnień do emerytury.


Celem obecnego procesu restrukturyzacji było i jest dostosowanie działalności laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w naszym regionie (podobnie jak na terenie kraju) do wymaganych standardów, specjalistyki badań oraz środków finansowych.


Zaistniałe  od 2005 r. zmiany prawne dot. nadzoru sanitarnego nad jakością wody, a tym samym potrzeby badawcze  województwa w tym zakresie stały się między innymi przyczyną  spadku ilości tych  badań  o prawie 40%. W przypadku PSSE w Międzyrzeczu spadek wynosi w odniesieniu do badań – 39% i w odniesieniu do oznaczeń – 42%, natomiast w przypadku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli odpowiednio – 25% i  41%.


Obecnie laboratorium w Międzyrzeczu wykonuje tylko podstawowe badania z zakresu epidemiologii oraz badania wody, co stanowi 11% ogółu badań wykonywanych w województwie. Badania specjalistyczne w tym zakresie oraz badania  żywności i środowiska pracy z terenu obsługiwanego przez PSSE w Międzyrzeczu są wykonywane w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Natomiast laboratorium w Nowej Soli wykonuje tylko podstawowe badania wody ( stanowią 8 % ogółu badań  w województwie), a pozostałe badania  oraz badania specjalistyczne z obsługiwanego ternu wykonywane są  w laboratorium PSSE w Zielonej Górze i WSSE w Gorzowie Wlkp.


Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zinwentaryzował  infrastrukturę Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego, ocenił potrzeby, koszty i możliwości finansowe,  sprzętowe oraz  kadrowe realizacji tych potrzeb. Efektem tej oceny i analizy był wniosek Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Pana Wojewody o konieczności wdrożenia ostatniego etapu restrukturyzacji bazy laboratoryjnej PIS województwa lubuskiego. Wniosek ten stał się podstawą do rozpoczętej procedury wygaszania laboratoriów.


Obecna restrukturyzacja tak jak i poprzednie nie ograniczy dotychczasowego dostępu mieszkańców i zakładów do badań laboratoryjnych i nie wpłynie ujemnie na sprawność prowadzenia nadzoru sanitarnego. Uzyskane docelowo efekty finansowe zostaną spożytkowane na rzecz całej Państwowej Inspekcji Sanitarnej naszego województwa.


WSSE, ml

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Marta Liberkowska 2013-10-28 19:55:35
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie