Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Uchodźcy w Polsce - jednym z tematów Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (2015-09-16)

Wojewoda Katarzyna Osos przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu podsumowali skutki suszy w regionie i przedstawili szereg innych tematów ważnych dla mieszkańców regionu.

Posiedzenie zwołane zostało, aby podsumować skutki wysokich temperatur występujących w województwie w lipcu i sierpniu 2015 r. Omówiono także prognozy związane z niskimi stanami wody w rzekach i niskim poziomem wód gruntowych. Tematyka została poszerzona o omówienie wydarzeń i procedur postępowania w związku z falą uchodźców przybywających do Europy.   

Stały monitoring sytuacji

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos zapowiedziała powołanie Zespołu roboczego ds. realizacji zadań określonych w procedurach Krajowego i Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz resortowych zaleceń. W zespole pracować będą: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji LUW, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW, Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW. Prowadzony będzie stały monitoring sytuacji przez wszystkie służby, straże oraz inspekcje.

Ponadto, Komendant NoOSG przekaże do Wojewody Lubuskiego katalog potrzeb w sytuacji ewentualnego napływu dużej liczby uchodźców. Politykę informacyjną oraz kontakt z mediami w zakresie migracji ludności prowadzić będzie Rzecznik NoOSG. Dokonana zostanie weryfikacja wytypowanych obiektów do przyjęcia uchodźców, zabezpieczenie logistyczne dla tych obiektów (sprzęt kwaterunkowy, żywność, zabezpieczenie medyczne, ochrona).

Skutki suszy w regionie

Podczas spotkania wojewoda Katarzyna Osos zwróciła szczególną uwagę na sytuację rolników, których zbiory ucierpiały podczas suszy. Wojewoda przedstawiła obawy wójtów z ostatniego konwentu, zaniepokojonych o dotrzymanie terminu składania wniosków o rekompensaty. Grzegorz Dłubek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że nie ma zagrożenia w tej kwestii. Aktualnie w 68 gminach województwa lubuskiego pracują komisje ds. szacowania strat spowodowanych suszą. 

Dorota Konaszczuk, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. poinformowała, że od 12 sierpnia do 8 września 2015 r. przeprowadzono 114 kontroli ujęć i zbiorników wodnych w zakresie ograniczeń w dostawie wody. Nie odnotowano pogorszenia jakości wody, ani interwencji w sprawie jakości wody dostarczanej do spożycia.

Mniejszy stan wód w rzekach, to w niektórych przypadkach zaleta

Przy aktualnym stanie wody w rzekach nie będzie możliwości prowadzenia ewentualnej akcji lodołamania. Ale jest też pozytyw tej sytuacji, w przypadku zamarznięcia rzeki, nie będą się tworzyły groźne zatory lodowe oraz woda nie będzie miała możliwości występowania z koryta.  

Zygmunt Muszyński, Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze stwierdził, że obecny poziom wody nie ma wpływu na stan techniczny obwałowań i urządzeń hydrotechnicznych. Niskie stany sprzyjają prowadzeniu prac konserwacyjnych, natomiast środki finansowe zaoszczędzone na stacjach pomp, przeznaczane są na cele inwestycyjne.

Małe pożary

Krzysztof Poczekaj, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze przekazał, że dzięki prowadzonym pracom w zakresie wykrywania oraz przejezdności dróg ppoż i współpracy ze strażą pożarną na zarządzanym terenie nie doszło do pożarów obszarów leśnych. Odnotowano 301 ognisk pożarów, które natychmiast gaszono. Maciej Lipka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podkreślił wzorową współpracę z PSP.

Hubert Harasimowicz Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. poinformował, że ostatnio odnotowuje się dużą ilość małych pożarów. Zauważył, że w województwie lubuskim mamy modelowe w skali kraju punkty czerpania wody.

Sytuacja związaną uchodźcami

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos podkreśliła, że do tej chwili nie ma zagrożenia masowego napływu uchodźców na teren naszego kraju oraz brak jest zadań ze szczebla centralnego dla wojewodów. Niemniej jednak należy podejmować działania zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków masowego napływu uchodźców. Wojewoda poinformowała, że Szef Obrony Cywilnej Kraju zwrócił się z prośbą o przekazanie stronie niemieckiej 60 łóżek na potrzeby uchodźców w Niemczech. Ponadto wojewoda nakazała sprawdzenie wytypowanych miejsc do przyjęcia uchodźców, które były typowane w 2014 r.

Ryszard Wiśniewski, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. poinformował, że nie odnotowano przestępstw z udziałem cudzoziemców i uchodźców. Policja lubuska jest przygotowana do pracy w sytuacji masowego napływu uchodźców.

Waldemar Kaak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW zaprezentował główne szlaki migracyjne oraz zadania wojewody w zakresie przyjmowania uchodźców. Poinformował o wytypowaniu obiektów do przyjęcia uchodźców oraz możliwościach logistycznych (w tym m. innymi 900 łóżek i śpiworów). 

Tomasz Michalski, Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim przedstawił plan postępowania SG w przypadku masowego napływu migrantów przez południową granicę. SG jest przygotowana do kontroli granic oraz ludności na przejściach granicznych.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, eg

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Autor mp
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Autor mp
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Autor mp
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Autor mp
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Autor mp
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Autor mp
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Autor mp
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Eliza Juszczak 2015-09-25 15:31:51
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie