Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Sytuacja pracowników Pomocy Społecznej, w tym Pracowników Socjalnych w województwie (2019-05-10)

Wojewoda Lubuski z dyrektor wydziału Polityki Społecznej LUW podczas konferencji (powiększ zdjęcie)
 

- Nie ma  żadnej wątpliwości, że praca pracownika pomocy społecznej jest służbą trudną i wymagającą poświęcenia. Niewątpliwie za tę pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Trzeba jednak jasno podkreślić, że to samorządowcy, ze swoich budżetów zabezpieczają pieniądze dla pracowników społecznych, ponieważ są oni pracownikami samorządowymi  - podkreślił wojewoda, dodając, że w Lubuskiem są samorządy, które dostrzegają trud tej pracy i dobrze wynagradzają swoich pracowników.

W jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, funkcjonujących w województwie lubuskim w 2018 r., zatrudnionych w ramach umowy o pracę było łącznie 3702 osób.

- Nie jest prawdą, że Rząd zaniedbuje pracowników socjalnych. Rząd nie może wpływać na wysokość wynagrodzeń, które ustala samorząd. Jako wojewoda, w ramach własnych kompetencji, staram się wspierać samorządy w realizacji ich zadań własnych. W zeszłym roku na obsługę zadań własnych i rządowych przekazałem 35 mln zł, z których aż 28 mln zostało przeznaczonych właśnie na wynagrodzenia osobowe – wskazał wojewoda.

Wynagrodzenia

Różnica w wynagrodzeniach pracowników socjalnych wynosi:

- ponad 1.850 zł między najniższym, a najwyższym wynagrodzeniem zasadniczym brutto,

- prawie 3.000 zł w przypadku średniego wynagrodzenia ze wszystkimi składnikami.


Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej wynosi:

- 2.808 zł dla średniego, zasadniczego wynagrodzenia brutto.

- 3.948 zł dla średniego wynagrodzenia brutto z dodatkami, nagrodami, i premiami.


Wynagrodzenie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku wyniosło:

- 2.804 zł  dla średniego, zasadniczego wynagrodzenia brutto.

- 3.940 zł dla średniego wynagrodzenia brutto z dodatkami i premiami.

Pomimo Apeli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Lubuskiego nadal 5 Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 2 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wliczają dodatek z tytułu świadczenia pracy w terenie (250,00 zł) do wynagrodzenia zasadniczego.


Inne dane

W województwie lubuskim:

- 13 ośrodków pomocy społecznej nie spełniało warunku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli minimum 3 pracowników socjalnych.

- 6 ośrodków pomocy społecznej nie spełniało wymogu zatrudnienia jednego pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców lub 50 środowisk objętych pracą socjalną.

- w 2018 r., na dofinansowanie domów pomocy społecznej (zadanie własne powiatów) Wojewoda Lubuski przeznaczył ogółem 26,3 mln zł, w tym 24,7 mln zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz 1,6 mln zł na utrzymanie standardów bytowych i higieniczno–sanitarnych domów pomocy społecznej.

- dzięki tym zmianom, średnia dotacja na mieszkańca domu pomocy społecznej wzrosła w  trakcie 2018 roku o 13% (tj. o 336 zł na mieszkańca), ze średniej kwoty na mieszkańca 2.505 zł do kwoty 2.841 zł.

- łączne środki przekazane dla domów pomocy społecznej województwa lubuskiego w 2018 r. były o 10% (tj. o 2.479.263 zł) wyższe niż kwoty przekazane w 2017 r.

 

Programy rządowe

Głównie na poziomie gmin (OPS) realizowane są programy rządowe takie jak:

-      Program Rodzina 500+,

-      Dobry start,

-      Opieka 75+,

-      Program wieloletni „Senior+”,

-      Mieszkania chronione „Za życiem”

-      Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” (do 2018 r. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),

-      Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

-      Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Środki przekazane w 2018 r. na realizację wymienionych wyżej programów to ogółem 611 mln zł. W tym, na obsługę, przekazano środki w wysokości 13,53 mln zł. Z analiz wynika, że nawet do 80% środków z dotacji, gminy i powiaty przeznaczyły na wydatki osobowe.


kw, PS

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2019-05-16 14:31:22
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie