Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Sprostowanie informacji dot. elektryfikacji linii kolejowej 203 i zadłużenia Powiatu Słubickiego (2019-02-06)

Wojewoda Władysław Dajczak z doradcą Kazimierzem Łatwińskim podczas konferencji
 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zwołał konferencję prasową, podczas której sprostowane zostały informacje na temat stanu zadłużenia Powiatu Słubickiego oraz działań podjętych w celu elektryfikacji linii kolejowej 203.

- Obie sprawy, o których dziś powiemy są bardzo ważne, ponieważ informacje na ich temat, które w ostatnim czasie pojawiły się w mediach, mijają się z prawdą – mówił Wojewoda Lubuski podczas konferencji prasowej.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW Grzegorz Dłubek przekazał aktualne informacje na temat stanu zadłużenia Powiatu Słubickiego, natomiast doradca wojewody ds. gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej Kazimierz Łatwiński wypowiedział się w kwestii elektryfikacji linii kolejowej nr 203.

Zadłużenie powiatu Słubickiego

- Wykorzystywanie zdjęć robionych przy okazji różnych oficjalnych spotkań i sugerowanie na tej podstawie rzekomego „załatwienia sprawy” z wojewodą jest trochę niepoważne – mówił wojewoda, dodając – dzisiaj Powiat Słubicki ma ponad 23 mln zwrotu dla Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzania należności z prowadzenia Terminala w Świecku.

Spór dotyczący nieprzekazywania pobranych dochodów budżetu państwa przez Powiat Słubicki z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku obejmuje lata 2010-2016. Minister Finansów podzielił argumentację prawną i faktyczną wojewody lubuskiego i utrzymał w mocy wszystkie decyzje o zwrot należności Skarbu Państwa z tytułu opłat eksploatacyjnych i najmu. Ogółem zadłużenie wynikające z wydanych decyzji wynosiło ok. 20 mln zł plus odsetki.

Urząd Skarbowy w Słubicach wyegzekwował w postępowaniu egzekucyjnym od Powiatu Słubickiego zwrot należności za lata 2010-2011 do budżetu państwa w kwocie ok 5 mln zł, w tym:

• należność główna - 2 606 004 zł

• odsetki – 1 956 197 zł

• koszty egzekucji- 469 415 zł

 

Pozostała łączna kwota zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 23,5 mln zł, w tym

• należność główna 16 885 916 zł

• odsetki 6 537 030 zł.

Dyrektor Grzegorz Dłubek podkreślił, że Minister Finansów utrzymał decyzję wojewody w zakresie odmowy umorzenia oraz rozłożenia na raty należności podlegających zwrotowi za lata 2010-2011. Władze Powiatu Słubickiego nie podjęły żadnych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej i nie wprowadziły stałego monitoringu długu ani programu oszczędnościowo-naprawczego.

Elektryfikacja linii nr 203

- Ze zdziwieniem i zaskoczeniem przyjąłem informację, że Zarząd Województwa Lubuskiego wraz z panią Marszałek rozpoczyna projekt koncepcji elektryfikacji linii nr 203 – mówił Wojewoda Lubuski - Być może to oznaka troski, jednak powinno się okazywać ją wtedy, gdy formacja polityczna pani marszałek rządziła przez osiem lat, a ona sama była na obecnym stanowisku. Nie zostały wtedy podjęte żadne konkretne działania, choć o sprawie mówiono wiele. Po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwości podjęto działania, które już za chwilę zaowocują gotową dokumentację przedprojektową - podkreślił.

Wojewoda zasugerował, że istnieją dwa możliwe wytłumaczenia obecnej sytuacji. Możliwe, że pani marszałek nie orientuje się w temacie i miesza podstawowe fakty. Istnieje również prawdopodobieństwo, że Marszałek Elżbieta Polak zdaje sobie sprawę, iż za chwilę pojawią się konkretne efekty w formie dokumentu i chce pokazać, ze Zarząd Województwa również przyczynił się do tej sprawy.

Dla linii kolejowej nr 203 planuje się obecnie dwa rodzaje przedsięwzięć:

1. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.”

19.12.2018 r. PKP PLK i Zarząd Województwa Lubuskiego podpisali umowę na unijne dofinansowanie dla przygotowania dokumentacji dla remontu 55 km torów na odcinku Gorzów-Krzyż (linia kolejowa nr 203). Wartość projektu to niespełna 11 mln zł, w tym 7,6 mln zł stanowi dotacja przyznana przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Ani studium wykonalności dla rewitalizacji odcinka LK 203 Krzyż – Gorzów Wlkp., ani opis przedmiotu zamówienia dla dokumentacji projektowej rewitalizacji, ani RPO nie obejmują elektryfikacji linii kolejowej nr 203. W zamówieniu przetargowym na dokumentację dla rewitalizacji zamieszczono klauzulę, że przy projektowaniu należy uwzględnić, że na LK 203 może być budowana sieć trakcyjna.

Elektryfikacja i modernizacja

29.01.2018 r. PKP PLK podpisały w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim umowę za 5,3 mln zł (netto) na dokumentację przedprojektową. Kontrakt obejmuje możliwość elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn.

Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina.

Prace wykonuje biuro projektów TPF Sp. z o.o. Rekomendowane będą warianty do dalszych szczegółowych analiz. Wybór optymalnego wariantu planowany jest w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium, to II kwartał 2019 r.

Spotkania związane z elektryfikacją linii 203 odbywały się zarówno w Gorzowie Wlkp., jak i w Zielonej Górze, m.in. w listopadzie i w maju 2017 r. oraz w maju 2018 r. Uczestniczyli w nich nie tylko przedstawiciele LUW i Urzędu Marszałkowskiego WL, ale również urzędnicy z resortów rządowych, przedstawiciele spółek kolejowych i biur projektowych z Warszawy, Wrocławia, Poznania i Szczecina.

 

 

kw, jk

 

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2019-02-14 07:35:27
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie