Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Ruszył Program Senior + edycja 2018 (2017-12-13)

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) w zw. z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz zgodnie z ustanowionym Programem Wieloletnim „Senior+” na  lata 2015-2020 (M. P. z 2015 r. poz. 341 ze zm.).

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+”. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

 W 2018 r. środki finansowe w ramach Programu zostaną przeznaczone na dwa moduły:

  • Moduł I konkursu –  jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.  Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;

  • Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Oferty można przesyłać  w  wersji papierowej (list polecony) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP  na adres Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferta elektroniczna może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na BIP.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn, śr, pt w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (22) 661 18 47.

Tel. kontaktowe do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 95-7-115-484 oraz 95-7-115-542.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
Ogłoszenie konkursu Senior+ 2018 Ogłoszenie konkursu Senior+ 2018 2017-12-05 15:33
Marta Mikołajczyk
315.17KB Ogłoszenie konkursu Senior+ 2018 pobierz
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 2017-12-05 15:34
Marta Mikołajczyk
30KB Oświadczenie o kwalifikowalności VAT pobierz
Program Inwestycyjny Program Inwestycyjny 2017-12-05 15:35
Marta Mikołajczyk
14.92KB Program Inwestycyjny pobierz
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - modul I Ramowy wzór oferty realizacji zadania - modul I 2017-12-05 15:33
Marta Mikołajczyk
92KB Ramowy wzór oferty realizacji zadania - modul I pobierz
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - modul II Ramowy wzór oferty realizacji zadania - modul II 2017-12-05 15:33
Marta Mikołajczyk
84KB Ramowy wzór oferty realizacji zadania - modul II pobierz
Ramowy wzór umowy o Partnerstwo Ramowy wzór umowy o Partnerstwo 2017-12-05 15:34
Marta Mikołajczyk
23.36KB Ramowy wzór umowy o Partnerstwo pobierz

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2018-09-04 11:10:38
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie