Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Rażące zaniedbania w Szpitalu w Zielonej Górze (2019-08-12)

Konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Lubuskiego i służb sanitarno-epidemiologicznych w sprawie sytuacji w Szpitalu w Zielonej Górze.
 

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze z opóźnieniem wdrożono reżim sanitarny z powodu wykrycia bakterii New Delhi. Liczba nosicieli wzrosła już do 20 pacjentów. Wojewoda zapowiada skierowanie sprawy do Prokuratury.

W trosce o zdrowie Lubuszan zorganizowano kolejną  konferencję prasową dotyczącą sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim po wykryciu bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM, potocznie zwanej bakterią New Delhi. W Delegaturze LUW Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak przedstawił aktualną sytuację w sprawie zagrożenia epidemiologicznego. Obok Wicewojewody pojawili się eksperci i przedstawiciele lubuskich służb sanitarnych: Dyrektor Wydziału Zdrowia LUW Bożena Chudak, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. lek. med. Dorota Konaszczuk oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej dr n.med. Joanna Jursa-Kulesza i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze Dorota Baranowska.

- Na razie nie stwierdzono bakterii w innych szpitalach.  Służby sanitarno-epidemiologiczne monitorują sytuację na bieżąco. Wzrosła natomiast liczba nosicieli bakterii New Delhi do 20 przypadków w zielonogórskim szpitalu. Być może to efekt bardziej precyzyjnych  badań i wdrożenia procedur lub liczba ta rośnie naturalnie, w wyniku rozprzestrzeniania się bakterii. Szpital zareagował zbyt mało dynamicznie. System zapobiegania i procedury zwalczania bakterii wprowadzono z opóźnieniem –  ocenił Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przypomniał dziś w Radiu Zachód, że pacjent zarażony baterią New Delhi trafił do zielonogórskiego szpitala ze Szpitala w Krakowie w połowie maja 2019 r.  Lekarze przekazując pacjenta z Krakowa potwierdzili, że w dokumentacji medycznej była informacja o fakcie zakażenia. Szpital w Zielonej Górze tłumaczy, że zaginęła ta część dokumentacji. Po 5 dniach wyizolowano  z materiału klinicznego pacjenta zakażenie objawowe Klebsiella pneumoniae NDM w Szpitalu w Zielonej Górze  (a więc szpital miał już wiedzę na podstawie własnych badań). Pacjent trafił na oddział chorób zakaźnych, gdzie zmarł.

W tym czasie szpital nie wdrożył  żadnych badań screeningowych pozostałych pacjentów – najprawdopodobniej uznając, że był to jednostkowy przypadek – relacjonował Wojewoda Lubuski. W tej chwili wśród 20 zarażonych pacjentów są już nawet noworodki. Kontrole wykazały także, że w szpitalu nie były prowadzone zgodnie z wytycznymi krajowymi, badania przesiewowe, stwierdzono nieprawidłowości proceduralne i zaniedbania zarządcze po stronie szpitala.  Dlatego Wojewoda zamierza skierować sprawę do Prokuratury.

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Mikrobiologii lekarskiej dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza podkreśliła, że służby Wojewody o zagrożeniu zostały poinformowane 26 lipca br. 29 lipca odbyło się pierwsze spotkanie zespołu służb Wojewody. 2 sierpnia br.rozpoczęła się kontrola z udziałem konsultantów wojewódzkich i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Okazało się, że procedury wykrywania tego typu bakterii zaczęły być wdrażane w zielonogórskim szpitalu dopiero pod koniec maja. Laboratorium Mikrobiologiczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze działa tylko do godziny 14.30,  szwankuje infrastruktura.  W placówce nie ma izolatek,  a pomieszczenia są często bez węzłów sanitarnych. Wprowadzono zalecenia zakupu nowoczesnego sprzętu do badań genetycznych. Dzięki niemu na wyniki o zakażeniu nie trzeba już czekać trzy dni, ale godzinę.

Zdecydowano o nieprzyjmowaniu nowych pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze na wszystkie oddziały. Obowiązuje również ścisły reżim sanitarny dla personelu i pacjentów.

Wojewoda wystąpił do prezesów szpitali o monitoring sytuacji i wdrożenie zaleceń, które minimalizują ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii. Wydał również zalecenie zwiększonego nadzoru właścicielskiego nad Szpitalem Uniwersyteckim, które skierował do Marszałka Województwa Lubuskiego i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 13 sierpnia br. odbędzie się obowiązkowe szkolenie eksperckie poświęcone tematyce zakażeń szpitalnych, przeznaczone dla dyrektorów szpitali, zastępców dyrektorów ds. medycznych, pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Wojewoda planuje również powołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Epidemiologicznych, w którego skład mają wejść konsultanci wojewódzcy, eksperci i dyrektorzy szpitali. Pozwoli to na ścisłą współpracę i monitorowanie migracji pacjentów oraz personelu a także wsparcie merytoryczne każdego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Wydział BZK Urzędu Wojewódzkiego codziennie zbiera informacje ze szpitali by monitorować sytuację w celach prewencyjnych.

Bakteria New Delhi

Bakteria New Delhi (tzw.bakteria brudnych rąk)  jest wyjątkowo niebezpieczna ze względu na jej wysoką zjadliwość i lekooporność (często całkowitą).

Bakteria jest odpowiedzialna m.in. za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Może doprowadzić do sepsy (posocznicy), która bardzo często kończy się śmiercią pacjenta.

Zagrożone są przede wszystkim osoby o zmniejszonej odporności (dzieci, osoby starsze, osoby chorujące na inne schorzenia, osoby przyjmujące antybiotyki z powodu innych chorób).

Wykrycie bakterii bezwzględnie wymaga ścisłego reżimu sanitarnego i realizacji zalecanych procedur, które są personelowi medycznemu znane.

 

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze do tej pory stwierdzono 20  przypadków zakażenia bakterią New Delhi. Niebezpieczną bakterię wykryto już u trzech noworodków.  

 

mw, Wydział Zdrowia LUW

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2019-08-19 15:14:59
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie