Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (2018-03-22)

 

Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2018 roku do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez  Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 Termin składania wniosków do 15 kwietnia 2018 roku.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone pod względem formalnym 
(o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski o dofinansowanie zadań wraz z załącznikami należy składać:

 osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy urzędu
lub drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 95 71 15 466, pokój 1419, XIV piętro 
lub Monika Podsiadło-Orzeł tel. 95 71 15 478, pokój 1420, XIV piętro, infrastruktura@lubuskie.uw.gov.pl

Podstawę prawną wydatkowania środków na zadania objęte Programem stanowi art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wskazujący na możliwość przekazywania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

Dla województwa lubuskiego w 2018 roku na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu przewidziano kwotę 21.647.865 zł.

Niezbędne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2018-03-22 13:47:15
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie