Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. (2018-10-10)

Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego
 

 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)

 

Systematycznie wzrasta liczba lubuszan, korzystających z Programu. Większe jest również zaangażowanie lubuskich gmin.

W 2015r. - 55 gmin - tj. 67% ogółu, kwalifikowało osoby do tej pomocy. W maju 2018r. już  81 gmin - tj.  98%  - uczestniczyło w realizacji programu (aktualnie w Programie nie uczestniczy jedna lubuska gmina).  Liczba osób korzystających -  w tym okresie - wzrosła o 133%. W 2015r. było to 20.013 osób, a w maju 2018r. – 46.748 osób. Należy też zaznaczyć, że 19.377 osób uprawnionych do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, otrzymuje świadczenie z Programu 500+.

Pozytywna, wzrastająca tendencja, wpisuje się w założenia Programu – wsparcie jak największej liczby, najbardziej potrzebujących osób. Przyczyn wzrostu można upatrywać w wielu czynnikach. Jednym z najistotniejszych, jest szeroko prowadzona kampania informacyjna i monitorowanie sytuacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, a następnie przez Wojewodę Lubuskiego.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął pozytywnie na wzrost liczby korzystających - jest podwyższone od 1 stycznia 2017r. kryterium dochodowego, które uprawnia szerszą grupę osób do pomocy z programu. Wzrosło ono ze 150% do 200%  i do 30 września 2018r. wynosiło odpowiednio 1 268 zł i 1 028 zł natomiast od 1 października 2018r. wynosi 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł dla osoby w rodzinie.  

Osoby z 36 gmin, które korzystają z pomocy żywnościowej uczestniczyły również w działaniach towarzyszących tj.:

  • psychologiczne/terapeutyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • warsztaty i szkolenia edukacyjne;
  • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa (szczególnie osób starszych, matek z dziećmi, osób samotnych, osób bezdomnych).

Najwięcej beneficjentów Programu kierowanych było do Caritas Polska – 40%. Następnie kolejno do: FPBŻ – 28%, PKPS – 25% oraz PCK – 7%.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ 2014-2020) jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność lub podstawową pomoc materialną. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/oraz rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na stronie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Podobne wiadomości:

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Katarzyna Wojciechowska 2018-11-14 09:03:13
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie