Klawisze Dostępu

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Księga Identyfikacji Wizualnej
Facebook

Wydarzenia

Prezydent Duda w Kalsku: Wzmacniamy polskie rolnictwo i rozwijamy Polskę (2019-04-09)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak na konferencji w Kalsku. Obok niego siedzą od prawej strony: Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska, Minister Jerzy Kwieciński, Minister Joachim Brudziński i Minister Halina Szymańska.
 

Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku z udziałem Ministrów Rządu RP i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka dyskutowano o perspektywach dla mieszkańców obszarów wiejskich.

W przedsięwzięcie organizowane pod auspicjami Prezydenta RP zaangażowanych jest trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W konferencji w Kalsku obok Prezydenta RP Andrzeja Dudy w debacie uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska, Doradca Prezydenta RP Marek Rymsza, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski.  Koordynatorem całego cyklu konferencji (7 wydarzeń w 5 województwach) jest szefowa Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska. Celem spotkania była prezentacja podejmowanych przez państwo działań, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi.

Minister Halina Szymańska otwierając konferencję, mówiła, że programów dla społeczności polskiej wsi jest ponad 100, a ich wartość przekracza 24 mld zł. Stąd potrzeba informowania samorządowców, jak mogą sięgnąć po pieniądze.

Prezydent Duda podczas swojego wystąpienia na VII konferencji z cyklu „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” zaznaczył, że „W każdym zakątku Polski powinny być zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju”.

- Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i bardzo dziękuję też ośrodkowi za wsparcie w organizacji konferencji, za to, że możemy się spotkać i podyskutować – podyskutować o perspektywach dla mieszkańców terenów wiejskich. To element polskiej polityki, który dla mnie jest niezwykle ważny. Od samego początku, nawet nie od kampanii, tej prezydenckiej w 2015 r., tylko wcześniej jeszcze, kiedy dyskutowaliśmy na temat programu Prawa i Sprawiedliwości, tego nowego, czyli rok 2012, 2013, 2014 – w 2014 roku ogłaszaliśmy ten program – cały czas była mowa o jednym, mianowicie o absolutnej potrzebie wyrównania rozwoju kraju, o tendencji przeciwnej do tej, która była realizowana przez poprzednio rządzących. Myśmy to nazywali „zwijaniem Polski”. Mowa była o likwidowaniu komisariatów, mowa była o likwidowaniu różnych innych placówek, mowa była o likwidowaniu szkół, i tak dalej. Gdzie to się działo? Działo się to przede wszystkim na terenach wiejskich, na terenach mniej zurbanizowanych, w mniejszych miastach – to tam ten problem był najbardziej dotkliwy. Likwidacja połączeń autobusowych, likwidacja połączeń kolejowych. Mówiliśmy, że dla rozwoju kraju potrzebne jest działanie wręcz przeciwne- dodał Prezydent.

 - Nigdy nie zapomnę takiej rozmowy z Panem Prezydentem Profesorem Lechem Kaczyńskim, przy którego boku pracowałem przez ponad dwa lata, który powiedział mi kiedyś: Wiesz, Andrzej, prawdziwa realizacja konstytucyjnego prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania polega na tym, że w każdym zakątku Polski stworzone są takie możliwość, żebyś nie musiał stamtąd wyjeżdżać. Jeżeli jesteś stamtąd, jesteś człowiekiem inteligentnym, jesteś człowiekiem ambitnym, chcesz się rozwijać, chcesz się kształcić, a potem chcesz, nie wiem, prowadzić jakąś działalność – czy to działalność gospodarczą, czy działalność rolniczą, czy jakąkolwiek inną – to nie jest tak, że tam, gdzie mieszkasz, nie ma szkoły, żebyś mógł wykształcić dzieci, nie ma domu kultury, żebyś mógł realizować się również jeżeli chodzi o rozwój kulturalny, nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Dzisiaj byśmy jeszcze dodatkowo powiedzieli, nie ma dobrej komunikacji, nie ma dobrego dojazdu, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie kwestia zrównoważonego, czy może równego rozwoju kraju – żeby w każdym zakątku były zapewnione odpowiednie warunki do tego, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby się rozwijać, żeby prowadzić swoją działalność – mówił Prezydent Duda.

- Jeszcze raz bardzo dziękuję za organizację tej konferencji. Proszę Państwa, to jest faktycznie wyjątkowa sytuacja, że trzynaście ministerstw, w tym troje Państwa ministrów – oprócz moich współpracowników – jest dzisiaj obecnych tutaj, a trzynaście ministerstw ogółem jest zaangażowanych w program tej konferencji o perspektywach dla ludzi mieszkających na obszarach wiejskich. Czego potrzeba? Tego wszystkiego, o czym mówiłem. I cały szereg programów, które są realizowane przez obecny rząd, poczynając od ministerstwa zdrowia, a na ministerstwie rolnictwa skończywszy, poprzez kulturę, poprzez ministerstwo spraw wewnętrznych choćby ta polityka, która od samego początku, od 2015 roku można powiedzieć, jest realizowana, czyli właśnie odtwarzania tych wcześniej zlikwidowanych komisariatów, które z powrotem wracają razem z policją na swoje właściwe miejsca po to, aby zapewnić w większym stopniu bezpieczeństwo – i cały szereg takich elementów, które są realizowane. To wszystko, Proszę Państwa, ma właśnie służyć temu programowi: rozwój sieci dróg, fundusze na remonty i budowę dróg lokalnych, wszystkie inne te elementy – one właśnie mają do tego prowadzić.

Prezydent zaznaczył, że program 500+  nie jest  rozdawnictwem, jak mówią niektórzy.

- Proszę to traktować jako swoisty ukłon i podziękowanie ze strony polskiego państwa dla tych ludzi, którzy biorą na siebie wielką odpowiedzialności i wychowują dzieci. Mają je, ponoszą ten trud. Nie robią tego tylko dla siebie. Nigdy nie robią tego tylko dla siebie. Te dzieci dorosną, pójdą do pracy, będą odprowadzały podatki od swoich wynagrodzeń, będą budowały swoją pomyślność, ale przede wszystkim będą przy tym budowały pomyślność państwa. Te dzieci trzeba wychować. Mam nadzieję, że są i będą one wychowywane patriotycznie, mam nadzieję, że będą wychowywane w przywiązaniu do tego, co tak chętnie nazywamy ojcowizną, czyli także tradycją, pewnym sposobem życia, ale także i tą ziemią czyli Polską. Żeby właśnie nie wyjeżdżały za granicę, tylko żeby żyły tutaj i wspólnie budowały naszą pomyślność. I to jest wielkie dzieło, które jest realizowane przez rodziny, które mają dzieci- dodał Prezydent RP.  

 W trakcie konferencji zostały przedstawione inicjatywy prezydenckie: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.

– Usługi społeczne to ważny obszar działalności państwa; to szansa na zrównoważony rozwój, który zapewni wszystkim obywatelom perspektywę godnego życia, a lokalnym społecznościom da możliwość uwolnienia własnego potencjału – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

O korzystanie z możliwości wsparcia, jakie dają programy, apelował do samorządowców i przedstawicieli mieszkańców obszarów wiejskich szef MSWiA Joachim Brudziński.

- Staramy się realizować wszystkie zadania w obszarze bezpieczeństwa. Przeznaczyliśmy 9,2 mld zł na Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzisiaj, dzięki środkom z budżetu państwa nie tylko modernizujemy posterunki Policji, które pozostały, ale otwieramy nowe. Na Ziemi Lubuskiej udało nam się już uruchomić 6 nowych posterunków Policji, a w całej Polsce otworzyliśmy ich ponad 100 – podsumował  szef MSWiA.

- Powrót komisariatów Policji  do małych miejscowości jest dowodem na to, że chcemy, aby kolejne pokolenia chciały tutaj zostawać, żyć i realizować swoje pasje oraz miały poczucie bezpieczeństwa. Po raz pierwszy Ochotnicze Straże Pożarne zostały objęte Programem Modernizacji służb mundurowych. Ponad 0,5 mld zł popłynie do druhów OSP. Tutaj, na Ziemi Lubuskiej, od 2016 roku ponad 51 wozów trafiło do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych i to nie jest nasze ostatnie słowo, bo nadal będziemy druhów wspierać – deklarował Minister Brudziński.

- Chcemy poprawić warunki do realizacji inwestycji w naszym kraju i nie tylko tych wielkich, dużych jak drogi ekspresowe, autostrady czy linie kolejowe, ale również tych małych, które również państwo prowadzicie - powiedział do zebranych Minister Kwieciński.

Podczas spotkań poszczególne ministerstwa zaprezentowały swoją ofertę dla obszarów wiejskich, odbyły się również konsultacje dla wójtów i burmistrzów.

Prezentowana podczas konferencji oferta dla mieszkańców polskiej wsi jest bardzo różnorodna. Obejmuje inwestycje, rozwój i bieżące potrzeby. O skali tych działań świadczą budżety poszczególnych programów: 6 mld zł i ponad 30 mld w latach następnych na drogi samorządowe. Ponad pół miliarda złotych rocznie na wodociągi i kanalizację. Kolejne pół miliarda co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wreszcie ponad 3,5 mld złotych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i 160 milionów rocznie na nowe miejsca w żłobkach. Łączna oferta, według szacunkowych danych, to 24 mld złotych w tym roku i 48 miliardów w roku przyszłym.

Mw, Kancelaria Prezydenta RP, MSWiA

 

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Materiał przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Powiązana galeria zdjęć:

Wyszukiwanie galerii:

Prezydent Duda w Kalsku: wzmacniamy polskie rolnictwo i rozwijamy Polskę

Autor mkm
Prezydent RP Andrzej Duda w Kalsku podaje rękę Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi.
Autor mw
Prezydent RP Andrzej Duda przemawia podczas konferencji w Kalsku. Z tyłu flagi państwowe.
Autor mw
Prezydent RP Andrzej Duda przemawia podczas konferencji w Kalsku. Z boku widać fragment prezentacji na ekranie. Za Prezydentem flagi państwowe.
Autor mw
Szeroki plan. Prezydent RP Andrzej Duda przemawia podczas konferencji w Kalsku przed zgromadzoną publicznością. Z boku widać operatora kamery.
Autor mw
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak na konferencji w Kalsku. Obok niego siedzą od prawej strony: Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska, Minister Jerzy Kwieciński, Minister Joachim Brudziński i Minister Halina Szymańska.
Autor mw
Przemawia szef MSWiA Joachim Brudziński na konferencji w Kalsku. Z tyłu widać flagi państwowe.
Autor jk
Przemawia szefowa Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska. Z tyłu flagi państwowe.
Autor mw
Prezydent RP Andrzej Duda w Kalsku siedzi obok Minister Haliny Szymańskiej. Za nią Minister Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.
Autor mw
Przemawia szef MSWiA Joachim Brudziński. Przed nim w pierwszym rzędzie prezentacji słuchają: Prezydent RP Andrzej Duda, Ministrowie Rządu RP oraz Wojewoda Lubuski.
Autor mw
Przemawia Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. W tle prezentacja na ekranie i flagi państwowe.
Autor mw
Przemawia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska. W tle prezentacja na ekranie i flagi państwowe.
Autor mw
Prezydent RP Andrzej Duda w Kalsku pozuje do zdjęcia z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem i pracownikami Biura Wojewody
Autor mw
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Grażyna Jelska i Dyrektor Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Gonia podczas prezentacji na konferencji w Kalsku. Przed nimi widok na publiczność.
Autor mw
Szeroki plan. Minister Joachim Brudziński przemawia podczas konferencji w Kalsku przed zgromadzoną publicznością. Z boku widać operatora kamery i prowadzącego spotkanie.

wszystkie wydarzenia

przejdź do stopki treści
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Jolanta Krynicka 2019-04-16 10:42:39
na górę strony wstecz

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSbN
Zapowiedzi wydarzeń Dodaj wydarzenie